ev / genel / TSUNAMİ FİZİĞİ; EZOTERİK TARİH VE OSMANLI’DA MASONLUK

TSUNAMİ FİZİĞİ; EZOTERİK TARİH VE OSMANLI’DA MASONLUK

Ev / Genel / EZOTERİK TARİH VE OSMANLI’DA MASONLUK

EZOTERİK TARİH VE OSMANLI’DA MASONLUK

-EZOTERİZİM
Bilgiler’in ve sırlar’ın ehil olmayanlar’dan gizlenerek,  sadece “ehil olanlar’a ALGILAYICI-ALGILATICI yoluyla öğretilmesi”dir.
.
” Farkedilmeden yapılan haraket  “
.
-EZOTERİK TARİH
–KAYIP TARİH
Bir yapının  parçalanması ile dağılan parçalarının zamanla kaybolması ve o yapının hiç bir zaman ilk yapıldığı bütün şeklinin oluşturulamaması.
Kayıp parçaların oluşturduğu bilinmezlik.
–SIRLAR TARİHİ
Birçok kişi bilmediği halde bazı kişiler’in anlıyabildiği Tarih’i Bilgiler’dir.
Bilgilerin saklanmasından dolayı Ezoterik Tarih bilgileri hiçbir zaman tam olarak anlaşılamaz.
.
–ANİK TARİHTE  SOSYAL DANIŞMANLAR
Antik tarih sosyal danışmanlarının bilgileri hiçbir zaman bilinmez.
Bu gün dahi bazı topluluklarda Şaman  bir danışman olarak görev alır. Şaman’ın kendine has bilgileri kimse tarafından bilinmez, fakat o bir Bilge’dir, çünkü toplumunun danışmanıdır.
.
-EZOTERİK BİR OLGU; SİYASET
İnsanlar’ı bir kısım anlamadığı bilgiler’den HABERSİZ yönetmek.
Bilindiği gibi Cumhuriyet sistemlerinde dahi Meclisler birçok oturumlarını “halka kapalı” yapmaktadır.
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE’Kİ ALINAN “BİRÇOK GİZLİ KARAR HALK’A BELİRLİ BİR SÜRE SONRA DUYURMA KURALLARI”  VARDIR. BU DURUMDA YÖNETİLEN HALK YÖNETİMDE’Kİ KENDİLERİ HAKKINDA ALINAN KARARLAR’I ÖĞRENMEME GİBİ BİR KURAL İLE YÖNETİLMEKTEDİR.
-DEVLET SIRLARI
Devletlerin yönetimlerinde yönetenlerin yönetilenlerden bilgileri saklıyarak yönetimlerini sürdürmeleri.
.
-AİLE İÇİ EZOTERİZİM
Özellikle yaşları ergin olmayan küçük yaşata’ki insanlar’a anlıyamıyacağı gereksiz görülen bilgiler’i farklı bir ifadeyle geçiştirmek.
.
-DİNLER’DE EZOTERİZİM
1- BİLİNMEDİĞİ İÇİN AÇIKLANMAYAN YA DA AÇIKLANAMAYAN METİNLER
örnek:
Arapça yazılmış kuran ı okuyan Türkçe bilen insanlar birşey anlamadan sürekli okuması.
ARAPÇA YAZILMIŞ KURAN’I KISMİ MEAL İLE ANLAMIŞ GÖRÜNMEK.
2- BİLİNEN AÇIKLANMAYAN BİLGİLER
.
-EZOTERİK MESLEKLER
–İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI
–TIP-SAĞLIK MESLEĞİ
HİPOKRAT YEMİNİ SON CÜMLELERİ;
Sanatımın icrası esnasında ya da günlük hayatımda bana gelen ve yayılmaması gereken bilgileri sır olarak tutacağım ve hiçbir zaman açmayacağım. Bu andımı tuttuğum sürece, hayatım ve sanatımın icraası bana mutluluk versin, tüm insanlar tarafından her zaman saygı göreyim, eğer yeminimden dönersem bunun zıddı bana az gelsin.
TIP-SAĞLIK REÇETELERİ İNSANLARIN BİLMEDİĞİ BİR DİLLE YAZILIR, SADECE DOKTORLAR VEYA TIP BİLİMCİLERİ OKUYUP ANLIYABİLİR
.
-HALK DİLİNDEN AYRI DEVLET DİLLERİ:
–OSMANLIDA DEVLET DİLİ;
“TEBAASININ TÜRKLERDEN OLUŞTUĞU OSMANLI”DA DEVLET YAZIŞMALARI TÜRKÇE OLMADIĞI İÇİN HALKIN BİLMEDİĞİ BİR DİL İLE YÖNETİLEN DEVLET”TE YAZIŞMA YA DA  YARGI SİSTEMİNDE İNSANLARIN İŞLERİNDE YARDIMCI İNSANLAR GÖREV ALMAKTADIR, AVUKATLIK MESLEĞİ BUNLARDAN BİRİDİR.
–TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE DEVLET DİLİ
Türkiye Cumhuriyetinde Devlet Dili Türkçe ilan edilmesine rağmen Saglık sistemindeki Latince  ve yargı sistemindeki Arapça kelimeler kaldırılmamıştır.
mühim not; AFRİKA’DA KURULAN ARAP BİRLİĞİ ÇIKARDIĞI KORUMA KANUNUNLA ARAPÇADAKİ TÜRKÇE KELİMELERİ KALDIRMIŞTIR.
.
-DÜNYADA EZOTERİK BİR TEŞKİLAT; MASONLUK
MASONLUK DÜNYA’NIN HER YERİNE YAYILMIŞ BİR GİZLİ ÖRGÜT’TÜR
Masonluğun kökleri ile ilgili bir başka çokça tartışılan ve öne sürülen konu ise, Masonların, Şövalye kökenli bir topluluk olması ile alakalıdır.  Tapınak Şövalyeleri’ne 1307 yılında Vatikan ve Fransa başta olmak üzere çoğu Avrupa krallığı tarafından açılan açık savaşın ardından 1314 yılında  İskoçya’nın İngiltere’ye karşı kazandığı Bannockburn zaferinde Tapınak Şövalyeleri’nin kendi kıyafet ve kılıçları ile İskoç kralı Robert Bruce’un yanında savaştıkları, tüm tarih kitaplarında yerini almış bir gerçektir.
Rosslyn Şapeli başta olmak üzere Tapınak Şövalyeleri tarafından yapıldığı bugün net olarak bilinen nice kilise ve kale de, bahse konu şövalyelerin bu dönemlerde Britanya’daki varlıklarını açıkça göstermektedir.
ALINTI;http://tr.wikipedia.org/wiki/Masonluk
.
-OSMANLIDA MASONLUK;
1720 FRANSA’YA ELÇİ OLARAK GÖNDERİLEN Yirmisekiz Mehmet Çelebi Fransa’da geçen günlerinde çok miktarda Fransız kadının kendilerine eşlik ettiğini-yanlarına bulundurulduğu’nu bildirmiştir.
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin OĞLU Sait Çelebi ilk Türk masondur.
1732de isveç’e  elçi olarak gönderilmiş.
1741 de fransa’ya elçi olarak gönderilmiş.
1755 yılında 5 ay sadrazamlık yapmıştır.
Osmanlı’da ilk Masonik faaliyetler 3. Ahmet zamanında başlamıştır. Yirmisekiz Mehmet Çelebi ve OĞLU Sait Çelebi ilk Türk masonlardır. Masonluğun  Osmanlıda yayılışı Kırım Harbi’nden sonra artar. Bu süreçte daha çok yabancı (obediyans)lara bağlı localar kurulmuştur.
24 Haziran 1861 tarihinde Prens Halim Paşa ilk Türk Suprem Konsey’ini kurdu. Fakat yeterince uzun olamadı ve uykuya yatmak zorunda kaldı.
23 Haziran 1863 tarihinde İngiltere Büyük Locası’na bağlı L’union d’Orient Locası kuruldu. Türkiye’deki masonları toplamayı hedefledi. Louis Amiable üstadı muhterem olunca Fransız ritüelleri Türkçe’ye çevirtti. Kısa sürede büyüyen loca, 4-18 arası derecelerin çalışmasının yapılabilmesi için şapitr kurdu.
İngiliz Masonluğuna bağlı localarda da Royal Arch şapitrleri kuruldu.( İngiliz Masonluğu, 4’ten sonraki dereceleri yadsımasına rağmen yine de bu dereceleri içeriğinde barındırır. )
20 Eylül 1865 tarihinde “Thistle Of The East Royal Arch Şapitr’i, 16 Haziran 1869’da Homer Royal Arch Şapitr’i kuruldu.
Leinster Locası 25 Temmuz 1871’de Hasköy’e taşındı.
Bu olay Levant Times adlı bir gazete tarafından Osmanlı’nın ilk mason mabedi İngilizler tarafından kuruldu olarak haber oldu.
5. Murad Prodos Locasında tekris oldu.
1908 yılında Meşrutiyet’in ilanıyla beraber bir Türk locası kurmanın yolu açıldı. Şuraî Alî-î Osmanî’yi yeniden canlandırmak için çalışmalar başladı. Suprem Konsey’in kurulması için dokuz adet 33 dereceli Mason’a ihtiyaç vardı. Kadük (dokuz kişiden herhangi birinin vefat ermesi durumunda, derneğin düşme durumuna girmesi) olmaması için 3 Mart 1909’da on mason 33. Dereceye yükseltildi:
Mithat Şükrü, Talat Paşa, Osman Adil, Mehmet Arif, Rıza Teyfik, Nesim Mazelyah, Asım Bey, Mehmet Cavit, Michel Noradunkyan ve Fuat Hulusi.
29 Haziran 1909’da Büyük Loca Yönetim Kurulu oluşturuldu:
Büyük Hâkim Amir (Grand Komandör): Prens Aziz Hasan Paşa
Büyük Hâkim Amir Kaymakamı (Yardımcı): Mehmet Cavit
Umumi Büyük Müfettiş: Talat Paşa
Büyük Hatip: Mithat Şükrü
Büyük Sekreter: David Kohen
Suprem Konsey’in kurulmasından sonra 1-4 arası dereceler için Büyük Loca kurulması için faaliyetler başladı. Kısa bir zaman sonra Büyük Maşrık(Loca) da kuruldu. Büyük Loca’nın tanınması için yedi locaya ihtiyacı vardı. Yasaya uyuldu ve şu yedi loca gereksinimi karşıladı:
Vefa, Şafak, Resne, Muhibbanı Hürriyet, Uhuvveti Osmaniye, Terakki ve İttikah Hakiki Muhibleri, Vatan.
1 Kasım 1909’da Suprem Konsey ile Büyük Loca(Maşrık) arasında konkordato imzalanarak 1’den 33. Dereceyi kapsayan masonik sistem tamamlandı.
ALINTI
.
Osmanlı İmparatorluğunda’ki  bu oluşum yıkılmasında önemli bir etken olmuştur.
.
Farklı bir Ezoterik Fizik Mantıığı “DEPREM” önemli bağlantı:
Sürekli bir haraketin bir baskı oluşturması ve bu baskının bir bölgede birikmesi ile oluşan sıkışma kırılması depremi oluşturur.

Bu yazı “Deprem Mantığı”nın Bilimsel olarak kullanılmasıdır; sayfaya gitmek için yazıyı tıklayınız..DEPREM-EARTHQUAKE

Deprem hasar hesabı göstergesi.

.

Deprem eğer çok miktarda sıkışır ve boşalamaz ise boşalma kırılma sırasında çok şiddetli ,tesiri güçlü olur. Çok miktarda sıkışması sağlam bir karşı koyma’nın (statik) olmasındandır. Zayıf zeminlerde, küçük birikimlerde hemen boşalır ve birikim oluşmaz, birikim oluşmadığı için az tesirli olur.

Peki bu birikme nasıl anlaşılacak , işte eğer bu birikim sıkıştırması ve zemin tanımlaması yapıla bilindiği zaman tedbir alınabilinir.

ALINTI http://bilimteknoloji.tv/?p=260

ESKİ BİR SÖZ; “Saman altından su yürütmek”.

Comments – Facebook

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler

 

 

Türklere karşı savaşılmaz, Martin Luter 1483-1546

. Avrupa Hıristiyan yönetimi bilim ve bilim insanlarını dışlamış ve bilimsel çalışmaları cezalandırmıştır. Avrupa’nın Dinadamlarının …


devrim.

Türkiye’de yerli motor üretim tarihi

  NECMETTİN ERBAKAN 1953 yılında Aachen Teknik Üniversitesi’nde “dizel motorda ateşleme işlemleriyle ilgili teori” konulu …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor