Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Ev / Ümit Şıracı

Ümit Şıracı

Akhun- Akdağ-Aksu ve Tarihleri birleştiren coğrafyalarda antik kültür belgeleri……

Akdağ-Aksu ve Ak Hun tarih bağı

. . AK HUN Ak Hun İmparatorluğu (Bizans kaynaklarında Eftalit, Çin kaynaklarında Ak Hiung-nu, Hint kaynaklarında ise Sveta-Hūna olarak geçer), dördüncü yüzyılın başlarında Isığ Gölü çevresinde Avarlar’a bağlı yaşarlarken bu yüzyılın ikinci yarısında Maveraünnehir’e ve Toharistan’a yayılmış bir Türk devleti. . . AK DAĞ- AK SU Akdağ’ın (Babadağ) kuzey yamaçları …

Yazının devamı;

Kütahya Çavdarhisar (Aizanoi) Türk kaya resimleri…

Çavdarhisar kaya resimleri

Çavdarhisar ilk dönemlerde MS 1300 yy.Çavdar tatarlarının merkezi olmuş denilse de.adının buradan kaynaklandığı ifade edilse de kesin değildir.Çavdarhisar’lılar kendilerinden önceleri orada yaşamış olan Aizanoi’liler le ilgili bilgileri günümüze taşımış,fakat Çavdar Tatarları ile ilgili hiç bir bilgi,hikaya rivayet yok.Bugünkü Çavdarhisar ahalisinin Tatarlık konusunda hiç bir bilgisi olmaması Kendilerine Çinli ve Avrupalıların …

Yazının devamı;

HAKKARİ YÜKSEKOVA YEŞİLTAŞ KÖYÜ REŞKO DAĞI ETEKLERİNDEKİ TÜRK KAYA RESİMLERİ.

Bu bölgede farklı yerlerde kaya resimleri ve beklide Türk kadim yazısının oldugu hep düşünülmüş fakat terör dolayısıyla bu bölgede kapsamlı bir araştırma inceleme çalışması yapılamamaıştır. Şahsım olarak bu bölgeye bu yönde hep bir ilgi duymuş Denizli’de peşine düştüğümüz ve ortaya çıkardıgımız kadim Türk izlerinin bu bölgedede bizleri beklediğine inanmışımdır. Terör …

Yazının devamı;

BURSA İZNİK YEŞİL CAMİİ KÖŞE TAŞI ÜSTÜNDEKİ ÖNEMLİ DUVAR RESMİ- KAZIMASI..

. Osmanlı devrinde yapılan ilk câmilerden. Adını minâresinde bulunan yeşil renkli çinilerden almaktadır. Çandarlı Kara Halil Hayreddîn Paşa tarafından 1378 yılında inşaası başlatıldı. Onun aynı yılda ölümü üzerine oğlu Ali Paşa 1392’de tamamladı. Mîmarlığını Hacı Mûsâ adlı bir Türk mîmârı yaptı. Eser, mekânı tek kubbe altında toplama esâsına dayanan Osmanlı …

Yazının devamı;

DENİZLİ EL TAMGASI. ALTAY DAĞLARI (Moğolistan)- AKTAU (Kazakistan,Hazar denizi-Aktau bölgesi)-DENİZLİ (Türkiye, Toros dağları) ORTAK KÜLTÜRÜ

DENİZLİ KAYA YAZITLARI ALTAY DAĞLARI-MOĞOLİSTAN YAZITLARI . Fotoğrafta üst tarafta DOSEV olarak Denizli’de yeni keşfetiğimiz kayanın üstündeki el kazıması ,alt tarafta orta Asya’da bulunan bir kayanın üstündeki el izi kazıması…bu konuda Nuray hanımın yorumu ve yolladıgı link…Mircea Eliade’ya göre eski Türklerde Ata Şamanlar aday şamanlara icazet vermek için ağaçtan yapılmış …

Yazının devamı;

Benzer Üç belge Denizli-Kale Balbalları ve Çanakkale Balbalı ve Meksika kaya Çizimi

Çanakkale Gelibolu-Denizli Kale balbalları

Meksika’da bulunan bir kaya resmi güneş olarak çizilmiş Denizli kale balbalarının üstündeki hayat agacının üstündeki güneş çizimleriyle benzerlik göstermektedir. .. Balballar Türkler’in mezar taşlarıdır. Türkler ölülerinin başlarına ölülerine ait bilgileri dik bir taşa yazarak ölülerin mezarlarının başlarına dikerler. Denizli  Kale ve Çanakkale Gelibolu’daki  bu balballarda en önemli tamga hayat ağaçlarının …

Yazının devamı;

DENİZLİ – AYDIN TAMGALAR TAŞI bölgedeki antik tarihin Gökbilimi çalışmalarına ışık tutacaktır.

Ümit Şıracı uzay yörüngeli gezegenler

Denizli Aydın sınırandaki  bu taş tarihsel bir olayı  anlatmaktadır. Türk’ler gökbilimci bir millettir. Taştaki resimler bir gök bilimi çalışmasının resmidir. Çinde benzer çalışmalar yapılmıştır. Nasa Uzay Bilimcileri bu sayfaya yer vermiş  yayınlamışlardır. Nasa’nın sayfasındaki resimler. BU RESİMLERDEKİ YILDIZ TAMGALARINDA BENZER İFADELER VAR. http://www.nasa.gov/images/content/69321main_comets_silk-lg.jpg Sumer yıldız- ay- güneş. Burada görülen resim …

Yazının devamı;

ORTA ASYA’DA DEĞİL, DENİZLİ’DEKİ BALBALLAR: ÖZDEMİRCİ MEZARLIĞI

Bir önceki sayfamızda siz okurlarımıza Denizli’deki insan biçimli taş heykelleri hakkında bilgi vermiştik. Sizlerden gelen olumlu tepki ve yoğun ilgiyi de dikkate alarak bugünkü yazımızda yine Denizli’deki kadim Türk mezar taşı kültür varlıklarından bir diğerini; Özdemirci mezarlığındaki balbalları tanıtacağız. Günümüzde kuzeyde Ukrayna’dan Kuzey Karadeniz kıyıları ve Sibirya bölgesine, güneyde ise …

Yazının devamı;

DENİZLİ’DE ATA KÜLTÜ: İNSAN BİÇİMLİ TAŞ HEYKELLER

Bu haftaki sayfamızda siz değerli okurlarımıza Denizli’deki kadim Türk geleneklerinden birini; Türk mezar taşı kültür varlıklarını tanıtacağım. Türklerde mezar taşı kültürünün geçmişine baktığımızda iki farklı mezar taşı geleneğinin varlığını görmekteyiz: İnsan biçimli taş heykeller ve balballar. Denizli’de ne mutluluk vericidir ki her iki kültür varlığını görmemiz mümkün… Bugünkü sayfamızda şimdilik …

Yazının devamı;

DENİZLİ’DE HORASAN ERENLERİ

Erenler, yaşadıkları toplumlara manevi şahsiyet kazandırma misyonunu üstlenmiş kişilerdir. İslamiyet’in kabulünden sonra özellikle Selçuklu Döneminde dini yaymak ve yöre halkına öğretmek amacı ile Anadolu’nun farklı yörelerine dağılan eren ya da veli olarak nam salmış bu rol modeli şahıslar, aslında sadece dini yaymamışlar, aynı zamanda geleneksel nitelikli toplumun bireyleri arasında kültürel …

Yazının devamı;