Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Ev / Etiket Arşivi:FRİDUN AĞASİOĞLU

Etiket Arşivi:FRİDUN AĞASİOĞLU

ETRÜSK-TÜRK BAĞI (TÜRKOLOG Firudin Ağasıoğlu prof.Dr. eski egitim bakanı)

Bitik-Etrusk.pdf - Adobe Reader

Vergilinin qədim Roma tarixindən bəhs etdiyi «Eneida» əsərində bu şəhərin əsasını qoyan etrusk soyköklü Romul və Remin troyalı Eneyin törəmələri olduğu bildirilir. Romanınməşhur Qay sülaləsi də özünü troyalı Eneyin soyuna bağla-yırdı. Məşhur Roma imperatoru Qay Yuli Sezar senatda ilk çıxışında «Mən əsilzadəyəm, troyalı Eneyin nəslindənəm» deyərək özünü təqdim etmişdir. Qədim …

Yazının devamı;

TANRININ ELÇİSİ İBRAHİM- Prof.FRİDUN AĞASİOĞLU Türkolog-(Eski Eğitim Bakanı)

FRİDUN CELİLOV

İBRAHİM PEYGAMBER TARAFINDAN YAPILAN MEKKE’DEKİ KABE İbrahim Yahudi veya Hıristiyan değildi. Tevrat ve İncil de ondan sonra indirilmiştir.  O, putperestliği reddeden, Tek Tanrı’ ya inanan bir hanif idi. Tanrı evi Kâbe’yi inşa eden, hac ziyaretini ortaya koyan bir Müslüman idi. Bu sebeple İslam kaynakları onu ‘Tanrının dostu’ (Halilullah) şerefine yükseltmiştir. …

Yazının devamı;