Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Ev / Genel / FRANSA 1789-HALKI YÖNETME ŞEKİLLERİNDEN TOPLUMU YÖNLENDİRME BAŞARISI, AYAKLANDIRMA BAŞARISI VE KOMİN (TOPLU-YÖNETİM)

FRANSA 1789-HALKI YÖNETME ŞEKİLLERİNDEN TOPLUMU YÖNLENDİRME BAŞARISI, AYAKLANDIRMA BAŞARISI VE KOMİN (TOPLU-YÖNETİM)

Haçlı Seferleri, Haçlı Savaşları ya da Haçlı Akınları, 1095-1270 arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papanın çesitli vaadleri ve talebi üzeri, Müslümanların elindeki Ortadoğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri askeri akınlardır.
Papa II. Urbanus 18 Kasım – 28 Kasım 1095 tarihleri arasında Fransa’nın Clermont kentinde bir Clermont Konsili toplayarak Avrupa’nın liderlerini Müslümanlarla savaşa çağırdı. Bu çağrıya cevap veren ordular 1097 yılında ilk defa Anadolu’ya girerek Birinci Haçlı seferini başlattılar.
1212-Fransa’da organize olan çocukların başında Stephen denilen on iki yaşında bir çoban çocuk bulunmaktaydı ve 30.000 kadar sayıda çocuk bu organizasyona katılmayı kabul etmişti.

One day in May 1212 there appeared at Saint-Denis, where King Philip of France was holding his court, a shepherd-boy of about twelve years old called Stephen, from the small town of Cloyes in the Orléannais. He brought with him a letter for the King, which, he said, had been given to him by Christ in person, who had appeared to him as he was tending his sheep and who had bidden him go and preach the Crusade. King Philip was not impressed by the child and told him to go home. But Stephen, whose enthusiasm had been fired by his mysterious visitor, saw himself now as an inspired leader who would succeed where his elders had failed. For the past fifteen years preachers had been going round the country-side urging a Crusade against the Moslems of the East or of Spain or against the heretics of Languedoc. It was easy for an hysterical boy to be infected with the idea that he too could be a preacher and could emulate Peter the Hermit, whose prowess had during the past century reached a legendary grandeur. Undismayed by the King’s indifference, he began to preach at the very entrance to the abbey of Saint-Denis and to announce that he would lead a band of children to the rescue of Christendom. The seas would dry up before them, and they would pass, like Moses through the Red Sea, safe to the Holy Land. He was gifted with an extraordinary eloquence. Older folk were impressed, and children came flocking to his call. After his first success he set out to journey round France summoning the children; and many of his converts went further afield to work on his behalf. They were all to meet together at Vendôme in about a month’s time and start out from there to the East.

Papa III. Innocent HAÇLI SAVAŞLARINA KATILIM SAĞLAMAK İÇİN GÜÇ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI
Magna Carta (Latince: “Büyük Ferman”) Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır.
-1215-I. Baronlar Savaşı (1215-1217) İngiltere Krallığında yaşanan bir iç savaştı.
Robert Fitzwalter liderliğinde baronlar ileride VIII. Louis olarak taç giyecek olan Louis komutasındaki Fransız Ordusunun desteğini alarak İngiltere kralı John’a karşı başkaldırırlar.
Savaşın sonunda kral 15 Haziran 1215 tarihinde imzalanan Magna Carta ile belirlenen koşullara uymayı reddeder.
İngiltere topraklarında bulunan Fransız Ordusu ise çok sayıda baron kralla barış imzalamasına rağmen çatışmayı uzun süre devam ettirir.
-1264 -II. Baronlar Savaşı (1264–1267) bu savaşlar haçlı ordularına katılım ve para desteği sağlamak için yapılmıştır, fransa tarafından İngiltere’ye karşı bir iç savaştır.
1270 YILINDA HAÇLI SAVAŞLARINA SON VERİLMİŞTİR

TARİHÇESİ
-1566 Belçika ve Hollanda) 1566-1609 burjuva devrimi
-1599- 2. İngiliz (Burjuva) Devrimi ; İngiliz burjuva devriminin önderi Oliver Cromwell.
-1789 FRANSIZ DEVRİMİ
–Fransız halkı önceki döneme göre (DÜŞÜNCE İŞVERENLERİ TARAFINDAN) büyük bir evrim geçirmektedir. Halk bilinçlenmekte (UYANDIRMAKTA, TAHRİK EDİLMEKTE, KİŞKIRTILMAKTA) sarayın, kralın, seçkinlerin denetiminden çıkmaya başlamıştır. Şehirlerde yaşayan pek çok burjuva büyük bir atılım (HARAKET) içinde bulunmaktadır. Kitaplar yaygınlaşmakta aileler çocuklarını üniversitelere göndererek sağlam bir gelecek kurma yolunu tutarak kültürel seviyeyi yükseltmekteydi (MEDYA YOLUYLA YÖNETMEK) . Bağımsız yayıncıların (PARALI İŞÇİLERİN) çıkarttıkları gazete, bildiri ve broşürler, kitlesel bilinçlenmeye (KİTLESEL KIŞKIRTMAYA) yol açmaktadır. Bu koşullar da toplumsal değişim taleplerinin olgunlaşmasına yol açmıştır.Milliyetçilik akımını başlatan en büyük etkendir (FRANSADAKİ BU HARAKETTE MİLLİYETÇİLİK  BAĞLARINI KULLANARAK GÜÇ OLUŞTURULMUŞTUR, BU GÜÇ YÖNETİME KARŞI KULLANILMIŞTIR.
-1839: Tanzimat dönemi-Tanzimât Fermânı 3 Kasım 1839-LAİKLİĞİN FERMANI
.
.
HALK İHTİLALİ, NASIL BİR HALK VE NASIL BİR İHTİLAL
-GÖRÜNEN YANİ GÖSTERİLEN TANIMLAMA-(HALK İHTİLALİ)
-GERÇEK VE UYGULANANLAR-(AYAKLANDIRILAN HALK)
.
.
-Yöneticiler, Toplumlara yöneticiliği iyi gösterebilmek için değişik görüşler içinde sunuşlarda bulunurlar.
-Kılıçsız savaş da Düçünce işverenlerinin uğraşıdır.Düşünce işvereni, toplum bireylerinin anlayabilecegi dilde yazar, söyler
-Her bir toplumun yonetimi ve yöneticileri, o toplumun öz değerlerine ve mayalarına göre iş görür.
.
.
HALKI ANALİZ
-TOPLUM YÖNETİCİLERİNİN İSTEKLERİNİ TANIMAK
-YÖNETİLEN VE YÖNETENLERİN ZAAFINI ORTAYA ÇIKARMAK
-YÖNETİLENLERİN ZAYIF NOKTALARINI KEŞFETMEK
.
.
BUNLARI YAPMAK İÇİN HARAKET PLANLARI OLUŞTURMAK
-Bunun için zaman zaman ortaya söylemler ve eylemler uygulıyarak tepki sensörü oluşturmak.
-Halkı bu tepkilere duyarsız hale getirmek
-Halkı yıldırmak
.
.
HARAKET ŞEKİLLERİ
-MEVCUT LİDERLERLE İŞBİRLİĞİNE GİTMEK
-MEVCUT LİDERLERİ AYIKLAYIP DAHA İYİLERİYLE DEĞİŞTİRMEK
-MİLLİYETÇİLİK-ETNOLOJİSİ VE BOYLARIN YÖNETİMLERİNİN AYRIŞTIRILMASI
-DİN-ETNOLOJİSİ- HAZIR TOPLULUK YÖNETİMLERİ VE MİLLİ BAĞLARIN KALDIRILMASI
-KOMİN-EŞİTLİK VE HALKLARI ÇORBA YAPARAK DAYANAK NOKTALARINI YOK ETMEK
-PARA VE EKONOMİK GÜÇLERİN KONTROLUNU ELE ALMAK
-GÜNLÜK İHTİYAÇ MADDELERİNİ KONTROL ALTINA ALMAK
-İNSANLARIN İHTİYAÇ MADDELERİNİ YÖNLENDİRMEK
-BU KURALLARI UYGULARKEN; BİRİNDE UYGULANAN YASA DİĞERİNDE SUÇ YASASI OLUŞTURULUR
-İNSAN HAKLARINI ÖNE SÜREREK HER TÜRLÜ YASAYI DELEN OYUNCULAR, AYNİ ÜLKEDE KENDİLERİNE YARAYAN İNSANLARI KORUMA ALTINA ALIRLAR , İŞLERİ BİTTİĞİNDE’DE ONLARI SUÇLU İLAN EDİP CEZALANDIRIRLAR BU BAŞARIDAN “KULLANDIKLARI İNSANLARA DÜŞEN PAY CEZA OLUR”
.
.
-Çoğulcu Yonetimlerde çıkarlarının büyüyeceğini gören alişverişcilerce de desteklenir. Bu alişverişçiler, kendileri gibi düşünen bir üçüncü tür Düşünce işverenlerini aylığa bağlayarak düşüncelerini yaymalarini sağlamakta.
-İnsanları sadece onların bir işçisi haline sokup “kazançlarının kendi kaynaklarına aktarılmasını sağlamak” için gereken çalışmalar sürdürülmektedir.

.

LED TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA DİYAGRAMI

.
.
FRANSADA HALK KRALA KARŞI AYAKLANDIRILMIŞTIR
-KİM AYAKLANDIRMIŞTIR
-NE İÇİN AYKLANDIRILIMŞTIR
-HALKI AYAKLANDIRANLAR FRANSADA İSTEDİKLERİNİ ELDE ETMİŞLERMİDİR
-BU İHTİLAL HALK İHTİLALİ İSE HALKI KİM YÖNETİYOR
-EĞER BU İHTİLALE LAİKLİK VEYA HALK İHTİLALİ  DENİYORSA FRANSADAKİ OKULLARDA NİÇİN HAÇ VAR
-FRANSADA “”TÜRKLER ERMENİLERE SOY KIRIM YAPMAMIŞTI”” DİYE BİR FİKİR, SÖYLEM VEYA EYLEM YAPMAK SUÇ OLUŞTURUR ( BU HARAKET FRANSANIN HİÇBİR ZAMAN DEMOKRASİ İLE YÖNETİLMEDİĞİNİN EN BÜYÜK DELİLİDİR).
.
.
-FRANSIZ İHTİLALİ DİN ADAMLARININ HALKIN YÖNETİMİNDE NE KADAR ETKİN OLDUKLARINI GÖSTERMİŞTİR.
-1789 YILINDAN SONRAKİ YILLARDA DEVLETLERİ YIKMAK İÇİN HEP DİNADAMALRI VEYA DİNADAMI GÖREVLİSİ GÖRÜNÜMÜNDEKİ MİSYONER CASUSLAR DEVLETLERİN YIKILMASINDA BAŞ ROL OYUNCUSU OLMUŞLARDIR.
-GÜNÜMÜZ DÜNYASINDADA BU DURUM AYNEN DEVAM ETMEKTEDİR
.
.
“””””BÜTÜN BU HARAKETİN BAŞLANGIÇ NOKTASI 1453 İSTANBULUN FETHİDİR  VE BU FETİHLE BAŞLAYAN   BİR ÇAĞIN DEVAMIDIR””” KORUMA DUVARLARI YIKILAN YÖNETİMLER HALKLA BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDA KALMIŞ  VE HALKIN İÇTEN YIKILMASI SAĞLANARAK DEVLETLERİN YÖNETİMLERİ GLOBAL BİR GÜCE DOĞRU YÖNLENMİŞTİR.
.
.
FRANSIZ DEVRİMİNİN SONUÇLARI
.
.
-Yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakkını Tanrı’dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı (ZATEN 1453 TE BU FİKİR OLUŞMUŞTU).
-İlkel şekli Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli İngiltere ve ABD’de görülen demokrasi (AVRUPA ÜLKELERİ ABD DE ÖRNEK DEMOKRASİNİN OLDUĞUNU İDDİA EDERLER, HALBUKİ AMERİKA YERLİ HALKI TAMAMEN KATLETMİŞ VE HALA DÜNYADA DİLEDİĞİ ÜLKE İNSANLARINA DİLEDİĞİ GİBİ BOMBALAR YAĞDIRIR VE KATLETMEYE DEVAM EDER) , Kıta Avrupası’nda da gelişmeye başladı ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi (YANİ BATI ÜLKELERİDE BU DEMOKRASİYİ ONAYLIYORLAR).
-Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi( BATIDA HALKA AİT DENEN DEMOKRASİ “EKONOMİSİ GÜÇLÜ OLAN HALKA” DEMEKTİR).
-Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili oldu (BU UNSUR OSMANLININ  VE RUSYA’NIN PARÇALANMASINDA BİRİNCİ ROL OYNAMIŞ VE DE …”DEVAMINDA ASYA’DA Kİ TÜRK MİLLETLERİ KATLEDİLMİŞTİR, ÇİN TARAFINDAN HALA DA DEVAM ETMEKTEDİR”…).
-Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı (HER TÜRLÜ AĞIR SİLAHLAR VEDE SİYASİ, EKONOMİK GÜÇLE DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE KATLİAMLAR DEVAM ETMEKTEDİR).
-Şahsi güçlere, zekâya ve girişim yeteneğine ortam hazırladı (toplum ise duyarsızlığa alıştırıldı).
-Fransız İhtilâli, sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yeniçağ’ın sonu, Yakın Çağ’ın başlangıcı kabul edildi.
-Dağınık halde bulunan milletler, siyasi birliklerini kurmaya başladılar (YANİ ..”GLOBAL YÖNETİCİLER DÜNYAYI YENİDEN DİLEDİKLERİ GİBİ İŞLERİNE YARAYAN ŞEKİLDE GÜÇSÜZ VE GLOBAL GÜCE KARŞI KOYMAYACAK ŞEKİLDE YENİDEN KURULMASI”) .
-İnsan Hakları Bildirisi, Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.
-Fransız İhtilâli’nin yaydığı fikirlere karşı İhtilâl Savaşları (1792-1815) başladı. Önce Fransa ile Avusturya ve Prusya arasında başlayan bu savaşlara İngiltere ve Rusya’da katıldılar. Savaşlar Napolyon’un yenilgisiyle sonuçlandı. Viyana Kongresi ile Avrupa’nın siyasi durumu yeniden düzenlenmiştir.(1815)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransız_Devrimi
.
I. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan birincisi olup dünya milletlerinin çoğunun yer aldığı 1914′ten 1918′e kadar süren küresel bir askeri çatışmadır.
II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup dünya milletlerinin çoğunun yer aldığı 1939′dan 1945′e kadar süren küresel bir askeri çatışmadır.
YIL 20012 VE BU SAVAŞLARA HALEN DEVAM EDİLMEKTE OLUP KÜRESEL SAVAŞÇILAR BU SAVAŞLARI MENFAATLARI GEREĞİ DÜNYANIN SONUNA KADAR SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK GİBİ BİR DURUM VAR, ÇÜNKÜ YAŞAMLARINI ARTIK BU ŞEKLE DÖNÜŞTÜRMÜŞLER.
“”””ÖYLE GÖRÜNÜYORKİ BU SAVAŞLARA ARTIK “DÜNYANIN SONU SAVAŞLARI” DENECEK””””””””””””””……………..

.
1-BU HARAKETİN OLUŞMASININ ASIL BİLİMSEL VERİLERİ BU ÇALIŞMALARIN NE KADAR ZAMAN ÖNCE BAŞLAMIŞ OLMASIDIR
2-BU HARAKETİN MASONLARLA OLAN BAĞLANTILARI NASILDIR

Hakkında admin

İlginize teşekkürler

Basında Erciyes Kurultayı

26 Ağustos 1990 tarihinde Alparslan Türkeş’in desteği ile başlatılan Erciyes Kurultayı “iptal edildi” haberi..

26 Ağustos 1990 tarihinde Alparslan Türkeş’in desteği ile yapılan ve geleneksel hale gelen Erciyes Türk …

Gelibolu Dahi Mehmet Efendi eserleri

Terk edilmiş bir tarih, Horasan erenlerinden Dahi Mehmet Efendi Gelibolu Değirmen düzü tekkesi – dergahı – Soner Kiye

Gelibolu, Değirmendüzü bölgesinde dahi bir erenin büyük bir alana tarımsal çaşlışmalar yapıp insanları doyurduğu eser …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*