Home / Tarih Zaman / TARİH ZAMAN YER ÇİZELGELERİ / DÜNYA KÖLELİK TARİHİ

DÜNYA KÖLELİK TARİHİ

.
TARİHİN BÜTÜN “BÜYÜK ESERLERİNDE” KÖLELİĞİN İZLERİ VARDIR…
.

.

İNCİL’DEN…Pavlus’tan TİTUS’A MEKTUP..Titus.; “”Tit.2: 9 Köleleri, her konuda efendilerine bağımlı olmaya özendir. Efendilerini hoşnut etsinler.””

Dünyada binlerce Erkek Kadın ve Çocuklar’ın ticareti.
ANTİK TARİHTE BİR MESLEK OLAN VE HALEN DÜNYADA ÇEŞİTLİ YÖN VE BOYUTLARIYLA DEVAM EDEN ; İNSANLIĞIN EN ONURSUZ HARAKETİ
DÜNYADAKİ ANTİK DİNLER VE TEK TANRILI DİNLER; MUSEVİLİK ,HIRİSTİYANLIK DİNLERİ KÖLELİĞE BİR ÇÖZÜM GETİRMEMİŞ VEDE GİZLİDEN DESTEKLEMİŞLERDİR
İSLAMİYETİN HZ. MUHAMMETTEN SONRAKİ İLK YILLLARINDA ARAP ORDULARI BİRÇOK TÜRK İNSANLARINI ESİR ALIP KÖLE PAZARLARINDA SATMIŞTIR, BU KÖLELER DAHA SONRA ARAP VE MÜSLÜMAN DEVLETLERDE DEVLET İDARESİNİ OLUŞTURMUŞLAR VEDE KÖLEMENLER ADINDA ALTI DEVLET KURMUŞLARDIR.
Orta Çağ’da ve öncesinde Şaşırtıcı bir şekilde, birçok Slav kadınları ve çocukları köle pazarlarına satıldı; İtalya’da ve Fransa’da alıcılar tarafından satın alındı .
Rönesans aynı köle yollarını izledi .
Doğu Prusya, Çek topraklarını, Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya kadın ve çocukların her yıl binlerce, İtalya ve Fransa’nın güneyindeki köle pazarlarına satıldı
FRANSA AVRUPANIN KÖLE TİCARET MERKEZİDİR


BU RESİM KÖLELİKLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ANLATIMDIR, GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE KÖLELER VE KÖLELERİN BAŞINDAKİ KÖLE YAPANLAR AYNİ TOPLUMUN İNSANLARIDIR (yani bir yerde kölelik varsa o ülkede birlik yok ve birbirini köle yapacak davranışa sahipler; bu yüzden köle tüccarları her iki tarafa silah vererek “birbirlerini köle yapıp pazarlayan toplum” oluşturmuşlardır)
BİR TOPLUM MİLLİ BİRLİK OLUŞTURUYORSA O ÜLKEDE KÖLELİK OLMAZ
BU YÜZDEN DÜNYA KÖLE TÜCCARLARI MİLLİ BİRLİĞİ SEVMEZLER
DAİMA ÜLKELERDE KUTUPLAŞMA OLUŞTURUP ÜLKELERİN PARÇALANMASINI SAĞLARLAR
HER İKİ TARAFI’DA SİLAHLANDIRIRLAR
VE SÜREKLİ BİR SAVAŞ HALİ OLUŞTURURLAR
ÜLKELER SÜREKLİ SİLAH ALIR VE EKONOMİK GÜÇ OLUŞTURAMAZLAR
.

ilk aşaması, Ortaçağ’da oluştu.
Ikinci aşaması, daha sonra Orta Çağ ve köle kadınlar ve çocuklar, Rusya ve Ukrayna sokulmakta ve İtalya ve Orta Doğuya köle olarak satıldı; Erken Rönesans sırasında oluştu.
Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’u fethettiği zaman Batı Avrupa’ya “Köle Ticareti”ni durdurdu.ÇÜNKÜ KONSTANTİNAPOL BİR KÖLE TİCARETİ TOPLAMA, SATMA VE NAKLETME MERKEZİYDİ.
Avrupa ülkeleri daha sonra köle kaynağı olarak Batı Afrika’ya yönelttiler.
DÜNYA KÖLELİK TARİHİNİN EN ÇOK KÖLE TİCARETİ YAPILAN VEDE İNSANLARI KÖLE OLARAK KULLANAN AVRUPA MİLLETLERİ’DİR, AFRİKA’DAN ALDIKLARI İNSANLARI AMERİKA’DA KÖLE OLARAK ÇALIŞTIRMIŞLAR VE BU GÜNKÜ DÜNYA EKONOMİK GÜCÜNÜ OLUŞTURMUŞLARDIR.
AVRUPA TARİHİNDE; EKONOMİSİ KÖLE TİCARETİ YAPMADAN OLUŞAN TEK ÜLKE ALMANYA’DIR, ALMANYA BİLİM VE TEKNOLOJİ SAYESİNDE KURDUĞU SANAYİSİYLE BÜYÜMÜŞTÜR. SANAYİ TARİHİNİNDE ÖNCÜSÜDÜR.

.
KÖLELİK ÇEŞİTLERİ
.
– SAVAŞ ESİRİ KÖLELER
–BU KÖLELER DÜNYA TARİHİNİN ÇOK YERİNDE VE GENİŞ TARİH ZAMANINDA VAR OLMUŞTUR zaman zaman devşirilerek kendi halkları gibi ordularda yer alnoşlarır, özellikle savaş için yetiştirilmişlerdir.
.
-İNSAN KAÇIRMA YADA AİLELERİNİ ÖLDÜREREK İNSANLARI CEBREN GÖTÜRME
–ASIL KÖLELİĞİN EN ÇOK BİLİNEN ŞEKLİ
.
-AİLELERİNİN SATTIĞI KÖLELER
–ÇARESİZLİKTEN SATILAN KÖLELER
–AİLELERİN SOSYAL YAPISINDAN SATILAN KÖLELER
—Erkek çocukları satma geleneği
—Kız ve kadınları satma geleneği
.
-savaşlarda kimsesiz kalan köleler
–çoğunlukla yaşlı sakat ve çocuklardan oluşur
–bazıları halk tarafından bakılmış ve aileden sayılmıştır
–bazılarıda kimsesizlik ve yokluktan sığınmışlardır
–bu kölelerin hiçbir koruyucusu olmadığından herkez tarafından kullanılabilme özellikleri vardır
.
-BİR ÖNEMLİ KÖLE ÇEŞİDİDE SOSYAL YAPI KÖLELERİDİR
SOSYAL YAPILARIN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİLERİNİN OLUŞTURDUĞU ÖZELLİKLERİ TAŞIR
–İNANÇ KÖLELERİ; Bir çeşit sevgi kölesi demek doğrudur, fakat cinslerden oluşmazlar, dinlerin insan ruhuna etkilerinden kaynaklanır
–İNANÇ KÖLELERİNİN İKİNCİ KISMINI DOĞAL YAŞAM KARŞI CİNS KÖLELİĞİDİR, bu yaradılış özelliğiyle canlıların sosyal bir bağıdır
–İNANÇ KÖLELERİNİN ÜÇÜNCÜ KISMI İSE ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUDUR, ÇÜNKÜ BU KÖLELER SADECE KARŞISINDAKİ İNSANIN “İNSANLARI İNANDIRARAK YAŞAMINI SÜRDÜREN ÇEŞİTLERİNDEN MEYDANA GELEN BİR” İNANMA KÖLELİĞİDİR; Ortada suç yoktur dolandırma ve yalan söyleme sebebiyle insanların varlıklarına sahiplenirler ve insanların çalıştıkları yada hakları olan varlıklarını ellerinden alırlar, insanlar bu ustaca yapılan soygundan dolayı sürekli kazanmadan çalışırlar.
.Dünya köle ülkeleri ; http://en.wikipedia.org/wiki/Colonialism
.

1903 yılında Bengal’li bir köle kadın ve sırtındaki İngiliz ”efendisinin” fotoğrafı
Fransız tarihçi Victor Schelcher’in Fransa’da Kölelik kitabı önemli bir kitaptır.

Fransız tarihçi, Fransız devriminden 75 yıl sonra da köleliğin devam ettiğini söylüyor. Fransız hükümetinin izniyle köle tacirleri köleleri Fransız sömürgelerinden getirerek Paris’te her Pazar yapılan köle pazarında insanları para karşılığı satarlarmış.
Bazı savaşa gidemeyen Fransız asilleri öldürme duygularını tatmin etmek için köle satın alırlarmış. Elisabeth adında bir kontes 650 hizmetçisini işkence ile öldürmesine rağmen herhangi bir ceza almamış. Kölelere hakaret, dayak atmak, işkence etmek 18. yüzyıl Avrupa’sının gündelik hayatının bir parçası sayılırmış.

http://www.yenidenergenekon.com/476-avrupada-koleler-gazete-ilani-ile-satilirmis/

.
Halen devam eden kölelikler:
.
EĞRETİ EVLİLİKLER;
.
MÜTA-(kendisinden faydalanılan şey) NİKAHI
Müt’a veya Muta nikahı; (Arapça: زواج المتعة Zawāj al-Mut’ah veya نكاح المتعة Nikāh al-Mut’ah) bir erkeğin, rızası olan bir kadınla, bir ücret karşılığında, belirli bir süreliğine birlikte olmak üzere evlenmesi. Bazı kaynaklarda Acem nikahı ya da muvakkat nikah (geçici nikah) da denir.
.
BAŞLIK PARASI
Başlık parası, bir kız evlenirken ailesine ödenen paradır,
Bu adet hala birçok yerde devam etmektedir, bazı aileler çok yüksek para istemektedir, bu yüzden birçok evlilik uzamakta hatta parası olmayan kişiler evlenememektedir.
.
.


.

.
GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ÖNEMLİ BİR SATIŞ İLANI-REKLAMI
6000 dolara kadın satışı
1 – garantili bakire
2 – 90 gün içinde teslim edilmesi garanti
3 – hiçbir ekstra masraf yok
4 – Bir yıl içinde kaçarsa ücretsiz bir tane daha
.
.
EN YENİ KÖLELER, Müslüman köleler

.
BİRMANYA’DAN KAÇAN ARAKAN’LI MÜSLÜMANLAR.

.
BAĞIMLILIK TUTSAKLIĞI:
Asya’da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak vardır:
Bir Hindistan cevizi iple bir ağaca veya yerdeki bir kazığa bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık sadece maymunun elini açıkken sokacağı büyüklüktedir. Yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz. Maymun tatlının kokusunu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar, ama yiyecek elindeyken elini dışarı çıkarması olanaksızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el, bu yarıktan dışarı çıkmaz. Avcılar geldiğinde maymun çılgına döner, ama kaçamaz.
Aslında bu maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur.
Onu sadece, kendi bağımlılığının gücü tutsak etmiştir.
Yapması gereken tek şey, elini açıp yiyeceği bırakmaktır.
Ama zihninde açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür.
.
KÖLELİK TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR SAYFA; savaş cinsel köleleri.
Türkiye ile savaştırılan pkk güçlerinde kadınların sex kölesi olarak kullanıldığı yapılan soruşturmalarda ortaya çıkmıştır.
Tarihte bilinen en büyük savaş sex köleliği Büyük İskender tarafından yapılan “Susa toplu sexi”dir, burada binlerce kadın Büyük İskenderin askerleri tarafından hamile bırakılmak için tolu halde sex yaptırılmıştır, adına “toplu nikah” denmiştir.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Susa_weddings.

.
Yeni bir “kutsal cinsel kölelik” “cihad cinsel köleliği”
Bazı imamlar Suriye savaşındaki savaşan “İslami örgütlere cinsel ihtiyaçlarını gidermek için müslüman kadınları göndermişer”, bu çağrıya uyan bazı kadınlar Suriye’ye gidip orada “savaşanların cinsel kölesi” olarak hizmet etmişlerdir, bazı kadınlar birçok erkeğin ihtiyacını giderdiklerini bildirmiştir, böyle bir kural İslamiyetin şimdiye kadar yaşanmamış kuralıdır, İslamiyete tamamen terstir ve İslamiyetin siyasal bir çürüme oluştrmasına sebep olmuştur.
Dünyadaki birçok Müslüman bunu kınamış isede bazı “imamların teşvik etmesinden dolayı” önlenememiştir.
İslam tarihindeki “en kötü sosyal haraket” olarak tarihteki yerini almıştır.

http://sozcu.com.tr/2013/dunya/seks-cihadindan-hamile-donduler-375113/

http://english.alarabiya.net/en/variety/2013/09/20/Tunisia-says-sexual-jihadist-girls-returned-home-from-Syria-pregnant.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2427113/Tunisias-sex-jihadis-sent-Syria-sex-100-rebels-EACH-coming-home-pregnant-children.html

http://english.alarabiya.net/en/tools/tags.html?tags=f9cf5679-9800-46a7-996a-503132343113&tagLabel=sexual%20jihad

.
TAŞBALTA KABİLESİ

İngilizler Afrikanın zenginliklerini daha hızlı sömürmek için ormanları keserek demir yoları döşerken Afrikanın derinliklerinde bir kabileye rastlarlar…
Taşbalta Kabilesi….
Binlerce yıl dış dünyadan kopuk olan bu kabile varlığını koruyarak bozulmadan ayakta kalmıştır…
İngilizler kabileyi inceler…
Kabilenin sıkı bir “TÖRE” si vardır…
Ergenlik çağına gelen kabilenin erkekleri cesaret göstrerirse ,üç aylık mesafedeki bir mağaraya gidecek…Tek başına, Afrikanın bütün tehlikelerini göze alarak mağaradan taş alıp aynı şekilde kabileye sağsalim dönen kabilenin erkeklerine,getirdikleri taştan bir balta yapılır ve törenle sahibine verilir….
Taş balta sahibi olan artık toplumun önde gelen bireyidir…
Toplumda söz sahibidir…
Tüm kararları taşbalta sahipleri verir..
Taşbalta kabilesinde, Taşbalta sahibi olmayan erkek bireyler ve kadın bireylerin söz hakkı yoktur..
İngilizler taşbaltası olmayan bireyleri, gizlice demiryolları yapımında kullanıp karşılığında demir balta verir…
Demir baltayı alan kabilenin taşbaltasız erkek bireyleri ,toplumda kendilerinin de söz haklarının bulunması gerektiğini,hatta kendi demir baltalarının taşbaltadan daha üstün olduğunu öne sürmüşlerdir….
Rahat durmayan İngilizler; kabilenin bayan bireylerine de Demir balta vermeye başlamışlar….
Sadece taşbalta sahiplerinin söz hakkı olduğu, Taşbalta Töresiyle ,binlerce yıl bozulmadan varlığını sürdüren kabile; demirbaltaya sahip erkek ve bayan bireylerle, taşbaltaya sahip bireyler arasında söz üstünlüğüyle başlayan kavga KABİLENİN DAĞILMASIYLA son bulur…
Artık Taşbalta kabilesi tarihten silinmiştir….
.
KOLONİ ÜLKELER;
BU BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ADRESTEKİ YAZIYI OKUYUNUZ
KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>