ev / DİL / Frikya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.

Frikya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.

.

FARK Eşit olmayan- yabancı.
FRİK Bölgedeki yabancı halk.
FRANK Franci ismi bir kabile ismi değildi, frank aslen “özgür-bağlantısız” anlamı gelen bir tanımdır. https://en.wikipedi0.org/wiki/Franks
FRANKOİ Rumlar “Frankoi” dedikleri Batılılardan haz etmezlerdi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Frenk
FRENK Latin soylarının birinden olan kimse.
FRENKİSTAN Yabancılar bölgesi (Ecnebistan).
FENİK Küçük (Küçük köpeklere Fino denmiştir) (fener küçük, lamba ise büyüktür).
ALA FRANGA Frenklerin- yabancıların töre, yaşam biçimi ve alışkanlıklarına uygun.
LİNGUA FRANGA Yabancılar dili, yabancıların konuştuğu dil.

Örnek;  KOİNE “ortak” anlamına gelen “ortak dil” terimi, ilk olarak Helenistik ve Roma dönemlerinde “lingua franca” olarak kullanılan biçimini ifade etmek için kullanılmıştır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Koine_language

.

The name Franci was not a tribal name, but within a few centuries it had eclipsed the names of the original peoples who constituted it. Following the precedents of Edward Gibbon and Jacob Grimm, the name of the Franks has been linked with the English adjective “frank”, originally meaning “free”.
.
Franci ismi bir kabile ismi değildi, frank aslen “özgür-bağlantısız” yabancı anlamına gelen bir tanımdır.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Franks

Franco-Venedik veya Franco-Lombard olarak da bilinen Franco-Italian, 13. yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın sonuna kadar kuzey İtalya’nın bazı bölgelerinde kullanılan bir edebi dildi.

.

Frengistan; Yabancılar bölgesi (Ecnebistan)

.

Trakyenlerin dağılım tarihi:
Trakyenler gittikleri yerlerde yerli halkar tarafından FRANK-FRANSIZ-YABANCI denmiştir.
Frank ismi bir kabile ismi değildi, frank; aslen bağlantısız, yabancı, genel “özgür” anlamına gelen” bir kelimedir, birkaç yüzyıl içinde onu oluşturan orijinal halkların isimlerini gölgeledi, yabancıların ülkesi fransa
Mitolojik kökenler:
Trakyenlerin anadolu dışındaki Truya dağılımı batı ve kuzey iki kolda görülmüştür.
1. Avrupa Frankları, Romulus’un Roma’ya gitmesiyle(eTrüsk’ler) Kral Francio’nun altındaki Francia’ya ulaştı.
2. Truva’nın yıkılmasından sonra halkı Makedonya’ya göç eden bir Frank kral olarak nitelendirdi .
Makedonya’dan, Franklar daha sonra Fransa’ya ayrıldı.
3. Başka bir kolu, Priamos ve öncülüğünde, Truvadan yola çıkan 12.000 truyalı-trojan Don Nehri içinde Rusya ve üzerinde Pannonia’da Nehri üzerinde, Tuna yakın yerleşme, Azak Denizi . Orada Sicambria adında bir şehir kurdular.
Mæotis’in bataklıkları, bunun için Franks adını aldı
https://en.wikipedi0.org/wiki/Franks

Frankokrasi-Francocracy, Latinokratia “Truyalı Latinler için” Venedikli etki, Venetokratia veya Enetokratia ( “Venediklilerin hükmü”), Dördüncü Haçlı Seferi’nden sonra Yunan tarihinin dönemiydi.(1204), çözünmüş Bizans İmparatorluğu toprakları üzerinde çok sayıda Fransız ve İtalyan Haçlı devleti kurulurken (Partitio terrarum imperii Romaniae).
Terim, Ortodoks Yunanlılar tarafından Batı Avrupa Latin Kilisesi Katoliklerine verilen isimlerden türemiştir
https://en.wikipedi0.org/wiki/Frankokratia

.

Frigler, Anadolu’ya göç eden Trakyen kökenli boylardandır, MÖ 1200’lerde Trakya ve Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelen ancak MÖ 750’lerde ortaya çıkan topluluk. Anadolu’da Frigya adı verilen coğrafyaya hakim olmuşlardır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frigler

Strabon’un en çok bilinenleri arasında yer alan bazı çağdaş tarihçiler, Friglerin Trakya kabilesi olduklarını, daha geniş bir” Thraco-Frig ” grubunun bir parçası olarak gördüler.

Antik Yunan yazarları, “Frig” kelimesini tek bir “kabile” veya “halk” isminden ziyade, esas olarak Anadolu’nun orta bölgelerinde bulunan geniş bir etno-kültürel kompleksi tanımlamak için bir şemsiye terim olarak kullandılar.
Oreshko 2020 , s. 82–83: ‘Frig’ Yunan yazarlar tarafından kullanılan geniş bir etnokültürel kompleks için bir şemsiye terimdir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Phrygians

Franklar, Yazar Fredegar Chronicle Franks, aslen Truva ve eserleri, Vergil ve Hieronymous ve Franks Hieronymous tarafından geldiğini bu eserlerde belirtilmiştir.
Frank tarihi, Truva’nın yıkılmasından sonra Makedonya’ya göç eden bir Frank kralı olarak tanımlıyor.
Makedonya’da, Franklar daha sonra bölünmüştü, “Romulus’un Roma’ya gitmesi” gibi, Avrupalı ??Franklar da Kral Francio altında Fransa- Francia’ya ulaştı, Fredegar, Gregory tarafından Frank’ın kralı olarak adlandırılan, Friga ve Francio.

Franklardaki başlıca birincil kaynaklar arasında Panegyrici Latini, Ammianus Marcellinus, Claudian, Zosimus, Sidonius Apollinaris ve Gregory of Tours sayılabilir. Franklar, ilk olarak Roma imparatorlarının biyografilerinin bir koleksiyonu olan Augustan Tarihinde belirtilmiştir.

“Kral Turchot’un bir başka kolu Türk oldu.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Franks

Lingua franca terimi , Akdeniz dili Lingua Franca’dan türemiştir. Bu dil, Levant ve Doğu Akdeniz çevresindeki insanların , “Orta Çağ dönemlerinden, özellikle Rönesans döneminde, 18. yüzyıla kadar, ticaretin ve diplomasinin ana dili olarak kullandıkları dildir”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca

Frenk, Latin soylarının birinden olan kimse.
Frankoi, Rumlar “Frankoi” dedikleri Batılılardan haz etmezlerdi.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frenk

alaFranga, Frenklerin- yabancıların  töre, yaşam biçimi ve alışkanlıklarına uygun.

.

Fenik; Küçük (Küçük köpeklere Fino denmiştir) (fener küçük, lamba ise büyüktür)

.

Fransa ve Yahudi Fransızca “Tüm Yahudiler birbirlerinden sorumludur”

Fransa ve Yahudi Fransızca “Tüm Yahudiler birbirlerinden sorumludur”

Hakkında Türk Bilimi