GLOBAL YÖNETİCİLERİN İLGİNÇ İPEKYOLU TÜRK KÜLTÜR BİRLİĞİ PLANLARI VE HARİTALARI 1969

.
İPEK YOLU, bilindiği gibi antik dünyadan günümüze her zaman dünya ticaretinin hareket yoludur, bu yol Asya-Avrupa-Afrika ana karasındaki ticaretin yoludur ve İPEK YOLU TÜRKLERDEN OLUŞMAKTADIR.
.
Son 1000 yılın en büyük iki devleti Rusya İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’dur…
Avrupa’nın en güçlü ülkesi Almanyadır….
Fransa ve İngiltere Amerika’daki halkları soykırım ile yok edip Amerika kıtası’nı ellerine geçirdikten sonra dünyanın üçüncü gücünü oluşturmuşlardır…
Amerika ve Avrupa ticaret alanlarını genişletmek için dünyaya kapalı olan komünist rejimleri yıkma kararı vermişlerdir….
Global yöneticiler, Fransa-İngiltere-Amerika beğenmedikleri Asya siyasi yönetimlerini yeniden değiştirmek için 2. dünya savaşı sonrasında Rusya ve Çin’i komünist yaparak Asya’daki Türk varlığını iki devlete pay ederek yok etmişlerdir.

Fransa-İngiltere-Amerika-Rusya birliği yeni çalışmalar başlatmışlardır, en büyük ülke Komünist Rusya, Komünist Çin ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin yeni sınırlarını oluşturmak için siyasi çalışmalar başlatmışlardır, bu çalışmaların adına İPEK YOLU LİGİ adını koymuşlardır.
.
Bu çalışmalar, TÜRK KÜLTÜR BİRLİĞİ görünümünde, Türkleri kültürel yapıları ile birleştiren görünümünde, fakat Türkleri kullanarak bölgedeki üç büyük yönetimin sınırlarını Türkleri zayıflatarak, parçalayarak, güçsüz hale getirerek bölgedeki hakimiyeti sağlamak planlarıdır.
.
.
İPEK YOLU LİGİ
İpek Yolu Ligi, öncelikle üye ülkeler arasında Türk-Moğol ve Orta Asya halklarının ortak kültürel mirasına dayanan uyumu teşvik etmek ve bu mirasın hem üye ülkelerdeki hem de ötesindeki kültürel etkinlikler aracılığıyla teşvik edilmesiyle ilgilenmektedir. Ana işlevlerinden biri, İpek Yolu Uluslararası Festivali (yıllık sanatlar ve müzik festivali) ve Orta Asya Oyunları (bölgenin geleneksel sporları için üç yıllık bir spor fikstürü ) gibi büyük kültürel etkinlikleri “denetlemek”..tir .


.
Tam üyeler:
Azerbeycan
Kırım
Moğul Ulusal Alanı
Moğolistan
Türkistan
Türkiye
Uyguristan

Ortak Üyeler:
Altay
Başkurdistan
Buryatia
Çuvaşistan
Kalmykia
Hakasya
Qazaqstan
Tannu-Tuva
Tataristan
Yakutistan
Bu listedeki ortak üye ülkelerden sadece KAZAKİSTAN bağımsız ülke haline gelmiştir.
.
.
.
İpek Yolu Uluslararası Festivali
İpek Yolu Ligi’nin himayesinde düzenlenen geleneksel sanatlar, el sanatları ve müzik festivalidir .
1975 yılında kurulmuş olup, o zamandan beri yıllarca sürmektedir.
Üç yıllık Orta Asya Oyunları ile birlikte İpek Yolu Festivali, büyük etkinlikler açısından Lig’in en büyük sorumluluklarından biridir.
.
Bu çalışmalar Türkiye’de Süleyman Demirel döneminde yapılmıştır, Türkiye’de 1980 yılında askeri ihtilal yapılarak Süleyman Demirel’in görevi Turgut Özal’a verilmiştir. Turgut Özal dönemi Türkiye’nin milli yönetimden ayrılma dönemidir.
.
.
Bu çalışmalar Rusya’nın dağıtılmasından sonra yeni planlar ile revize edilmiştir
Çin’de sanayi devrimi başlatılmıştır. Çin Asya kıtasının yeni hakimi yapılmıştır.
.
.
Rusya kominist rejimi yıkılmıştır. Planlanan ligteki ortak üyeler Kazakistan, Doğu Türkistan, Moğolistan hariç Rusya yeni rejimine bırakılmıştır
Doğu Türkistan, Moğolistanın güney bölümü ve Tibet Çin’e bırakılmıştır, Çin tarihinin en büyük sınırlarına ulaşmıştır…
İran Farslara bırakılmıştır.
.
.
Bu dönemde Türkiye Cumhuriyetinde her 10 yılda tekrarlanan askeri darbe oluşturarak sivil halkın milli gücü kırılmıştır.
.
Çin’in Asya’da gücü yükseltilir iken Ortadoğu’daki Türk devletlerinde milliyetçi liderler yok edilme çalışmaları başlatılmıştır.
1993 olayları:
Uğur Mumcu ölümü
Turgut Özal ölümü
Alpaslan Türkeş ölümü
Jak Kahmi ölümü
Adnan Kahveci ölümü
Eşref Bitlis ölümü
Ebulfeyz Elçibey darbesi

Bu hareketler Türk dünyasının milliyetçi bilge liderlerini yok etme hareketidir
.
.


.
OASSA-Orta Azıyalıq Satu-Savda Avdanı “Orta Asya Serbest Ticaret Bölgesi”
3 Şubat 2009 tarihinde, Qazaqstan’ın gölgeli yıllık SRL konferansında müzakereler İpek Yolu Ligi’nde gönüllü bir Orta Asya Serbest Ticaret Bölgesi ilan edildi.
Bölgeye üyelik, Uyguristan gibi Türkistan’ın daha güçlü ekonomisi tarafından yutulmaktan korkan uluslara bir sopayla gönüllü olarak kaldı , ancak birkaç ülke Bölgeyi kuran antlaşmayı onayladı.
Serbest ticaret bölgesi, SRL ile ticaret bölgesi arasında ayrım yapılması gerektiğinde OASSA adı altındadır.
Bu, Orta Azıyalıq Satu-Savda Avdanı (“Orta Asya Serbest Ticaret Bölgesi”) anlamına gelen bir Türk dili kısaltmasıdır.
.
2009’un kuruluş yılında OASSA üyeliğini gösteren harita
.
OASSA üyelerinin çoğu aynı zamanda Rusya Federasyonu’nun katılımcılarıdır . Bu ikili üyeliğe sahip olan devletler, gümrük vergileri ödemeden diğer OASSA üyeleri veya RF üyeleri ile serbest ticaret yapabilirler. Her katılımcının mallarını menşe ülke etiketlemesi ile etiketlemesi gerekmektedir, böylece malların gümrük vergisinden kaçınmak için malların doğrudan ithal edildiği ve sadece orta bir adamdan geçmediği açıktır.
.


Sevr antlaşmasının taslak haritası. İmzalanma: 10 Ağustos 1920, Bitiş: 24 Temmuz 1923


Asya planlarında Türkiye coğrafyası Sevr sınırları ile gösterilmiştir….

Haritada görülenler; Türkiye doğusu ve batısından kırpılmıştır, doğusunda Gürcistan ve Ermenistan sınırları genişletilir iken yeni devlet oluşturulmuştur, bu hayallerden sadece Azerbaycan topraklarından Karabağ bölgesi Rusya tarafından alınarak Ermenistana verilmiştir, batıda ise Türkiyenin Trakya bölümü ve Kıbrıs dahil Ege Denizindeki tüm adalar Yunanistana verilmiştir, bu haritadaki Ege denizi adalarının Yunanistana devri tamamlanmıştır, ilginçtir ki bu olaya Türkiye siyasi yönetimi itiraz etmemiş sadece seyretmiştir, Kıbrıs ise henüz teslim edilememiştir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız olarak ayaktadır.
.
.
SON HAREKETLER

– Türkiye’de Fetullah Gülen hareketi ile halkı yumuşak geçişe hazırlama çalışmaları başlatılmış fakat bir süre sonra bu hareket Türkiye tarafından durdurulmuştur.
– Son revizyon hareketi BOP-BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ” dir. Bu hareketlerde Ortadoğu’daki Müslüman ülkeler yıkılmıştır.
– Asya’daki Türk devletlerinde Latin alfabesine geçiş başlamıştır, fakat bu alfabe İngilizce alfabedir, Türk devletlerdeki alfabe değildir.
– En son hareket ile büyük plan uygulaması sürdürülmektedir, Çin’deki Türkler dünyanın gözü önünde soykırım uygulanarak yok edilmiştir ve yok sayılmıştır.

– Yeni bazı hareketler oluşmaktadır, Güney Asya, Hindistan ve Rusya’da Müslüman ve Türk karşıtı devlet hareketleri başlatılmıştır.
.
.

Üçlü ittifak, Rusya-İngiltere-Fransa ve I. Dünya Savaşı’na yol açan olayların sonuçları.

Üçlü ittifak, Rusya-İngiltere-Fransa ve I. Dünya Savaşı’na yol açan olayların sonuçları.

Çin tarihinde Türk yönetiminden Kominizm’e geçiş..

Çin tarihinde Türk yönetiminden Kominizm’e geçiş..

İki Türk devleti Kırım Hanlığı – Kazan Hanlığı kardeş savaşları sonucu Büyük Rusya’nın oluşması 1441-1783

İki Türk devleti Kırım Hanlığı – Kazan Hanlığı kardeş savaşları sonucu Büyük Rusya’nın oluşması 1441-1783

BÜTÜN RUSYA MÜSLÜMANLARI BİRİNCİ KURULTAYI (1-11 MAYIS 1917)

BÜTÜN RUSYA MÜSLÜMANLARI BİRİNCİ KURULTAYI (1-11 MAYIS 1917)

Amerikan siyasi gücü Beyaz – Ak (monarşik-tek yönetici) hareketleri ve Rusya Beyaz Ordu’su

 

Amerikan siyasi gücü Beyaz – Ak (monarşik-tek yönetici) hareketleri ve Rusya Beyaz Ordu’su

 

Rusya’da 2002 yılı nüfus sayımına göre Türk bağı olan Millet Adlandırmalar ve Kişi sayısı

Rusya’da 2002 yılı nüfus sayımına göre Türk bağı olan Millet Adlandırmalar ve Kişi sayısı

 

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi