Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Ev / Genel / Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır.

Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır
Tarih bilimciler İslamiyetin Peygamberi Hazreti Muhammed’in çadırının da Türk yurdu olduğunu kaydetmişlerdir.
Türklerin göçebe yurt-çadırları bir “Gök bilim merkezi” gibidir..


Kırgız ve Kazak kültürü bu yurt-çadırları hiç değiştirmeden hala kullanmaktadır
Türk çadırının önemi tarihin büyük-küçük birçok yapılarında günümüze kadar kalmıştır..

.

Cacabey Medresesi / Rasathanesi, Cacabey Gökbilim Medresesi, H.671/ M.1272-1273 yılında, Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Kırşehir Valisi Nureddin Cibril Bin Cacabey tarafından yaptırılmıştır, Türk çadırına benzemektedir.

.

Panteon, Roma; Augustus(MÖ 27 – MS 14). Mevcut bina imparator Hadrian tarafından tamamlandı ve muhtemelen MS 126. Agrippa’nın orijinal Pantheon olarak inşa edildiği tarihte kafa karışıklığına neden olan orijinal kitabını korudu, şimdiki zamanın ne zaman yapıldığı belli değil. Türk çadırına benzemektedir..

Antik çağın insanları gittikleri yerlerde taşlardan takvimler yapmışlardır..

.

Dünyanın birçok antik yerinde ve Türk antik dünyasında şehir planları takvimi gösterir..

Bu eserler “Güneş kültürleri”nin sosyal yaşamının eserleridir, gerek dev büyüklükte gerekse her an kurulup sökülen seyyar yurt olsun çalışma şekli aynidir.

Güneş saatleri birçok antik eserde hala yerini korumaktadır..

Tek tanrılı inanç dönemi öncesinde güneş inancı dönemi yaşanmış, güneş tanrı olarak tanımlanmıştır, hatta dilin güneş bağlantısı ile olan anlatılar olduğu ve alfabelerin güneşin kutsal belgeleri olduğu kültürlerde yer almıştır .. birçok devlet bayraklarında güneş bulunmaktadır, halklar devlet yöneticilerini güneşin oğlu tanımı ile yapmışlardır, Kırgız kültüründe hala güneş bala geleceğin yöneticisi olarak tanımlanmaktadır..


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …

 

 

Türklere karşı savaşılmaz, Martin Luter 1483-1546

. Avrupa Hıristiyan yönetimi bilim ve bilim insanlarını dışlamış ve bilimsel çalışmaları cezalandırmıştır. Avrupa’nın Dinadamlarının …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor