Güneş zamanları bilimcileri gözlemciler, Muvakkit’lik ve Takiyiddin Osmanlı İstanbul rasathanesi

İnsan anatomisinin zamansal uyumu anatomik sağlık için en gerekli ihtiyaçtır.
Zaman İslamiyet döneminin en önemli yaşam değeridir, zamanların hassas değerini ölçerek en iyi dönüm anlarını tesbit ederek yaşamsal hareketlerini oluşturmuşlardır, özellikle güneşin dünyanın yaşam noktası üzerindeki zamanlarını hassas şekilde tesbit etmek için uğraşmışlardır.

Güneşin ve ayın zamanlarının etkileri toplumların önemli yaşam hareketlerini oluşturmuştur, yıldızların zamansal etkilerini de yıldızname bilim dalı olarak tanımlamışlardır.

Zaman bilimcisi; Muvakkit; namaz vaktini ve saati tespit eden kişi.
https://tr.wiktionary.org/wiki/muvakkit

Zaman ölçüm yeri; Muvakkithane
Muvakkithane, muvakkitlerin namaz vaktini ve saati tespit ettikleri, küçük çapta astronomi çalışmaları yaptıkları mekandır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Muvakkithane

selçuklu döneminde kurulmuş gözlem ve araştırma evleri-rasathaneler.

Osmanlı’nın sadece üç yıl çalışan gözlem evi; İstanbul rasathanesi, 620 yıllık saltanat tarihinde başka rasathane kurulmamıştır.
Takiyüddin’in Rasathanesi (Dar-ü’r Rasad-ül Cedid), 1575 yılında Osmanlı bilgini Takiyüddin tarafından İstanbul’da Tophane sırtlarında kurulan gözlemevidir.
1571 yılında Osmanlı Sarayı’na müneccimbaşı olarak atanan Takiyüddin’in padişah III. Murad’a, astronom Uluğ Bey’in Semerkant’da hazırlattığì “Zic-i İlhani” adlı astronomi gözlem ve hesaplarının eskidiğini belirten raporunu sunmasından sonra kurulmuştur. İstanbul Rasathanesinin yapımına kesin olarak ne zaman başlandığına dair kanıt niteliğinde herhangi bir belge bulunmamasına karşın, rasathanenin aletleri ve yapımı tamamlanmamış bile olsa 1575-1580 yılları arasında gözleme açık olduğu belirlenmiştir.
Rasathane 1580 yılında, Şeyhülislam Kadızade’nin onaylayan fetvası ve padişah III. Murad’ın emriyle denizden topa tutularak yıkılmıştır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Takiyiddinin_Rasathanesi

Takuyiddin
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Takiyiddin
.

Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi (d. 1512 – ö. 25 Mayıs 1580, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı.
Kazaskerliği sırasında Rumeli ve Anadolu beylerbeyileri dışında kazaskerlerinde diğer beylerbeyilerden önce gelmesi kanun haline getirilmiştir. Ayrıca kazaskerlere de vezirler gibi Divan-ı Hümayun’da yemekten sonra ıslak havlu yerine leğen ve ibrik verilmesi kararlaştırılmıştır. Şeyhülislamlığı zamanında İstanbul Rasathanesi hakkında hazırlamış olduğu raporla buranın yıkılmasına yol açtığı iddia edilir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kadızade_Ahmed_Şemseddin_Efendi

Kadızade Mehmed Efendi, Küçük Kadızade veya Kadızadeli (o. 1582 Balıkesir – 1635) Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış olan bir vaiz.
Görüşlerini kabul eden taraftarları kendilerine Kadızadeliler demekteydiler.
Mehmed, İmam Birgivî’nin talebesi olmasından Sufîliği reddettiği öne sürülür. Mehmed’in babası vilayet hâkimiydi.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kadızade_Mehmed efendi

.
.
ZAMAN= SONSUZDAN GELEN – SONSUZA GİDEN YOL
HAYAT= SÜREGELEN TEKRAR
.
.

Hakkında Türk Bilimi