Güney Amerika’da 11.000 yıllık antik bir tarih- Ata kama

.

Asya, Avrupa ve Afrika Büyük Anakara’dır, kara yolu ile bağlı olan bu ana karada kıtalar arası ticaret yapılmıştır, bu ticaret bilindiği gibi İpek yolu ticaret yoludur.

Amerika kıtasında böyle bir imkan yoktur, Amerika’nın sağında ve solunda okyanuslar ile sınırlı bir hayat vardır, sadece Kuzey ve Güney Amerika arasında kara ticareti yapmak mümkündür, böyle bir durumda burada yaşayan halk kapalı bir kutuda yaşayan halk konumundadır, gerçi kıtalar büyüktür fakat Ana kara kıta gibi elverişli değildir.

Buna rağmen Amerika kıtaları ile Anakara; Asya-Avrupa-Afrika arasında dil bağı bulunmaktadır, bu dil bağı Türkçedir, bunun sebebi de Amerika kıtalarının Anakara ile bağlantısını oluşturan Bering boğazından kaynaklanmaktadır, Bering boğazı iki büyük kara parçasının köprüsüdür.

AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?

.
And Dağları, dünyanın en uzun sıradağlar zinciridir. Güney Amerika’da Ant dağlarında antik bir yaşam, Atakama platosu, Atakama çölü, Atakama kültürü

Tulor yerleşim yeri (MÖ 800)

ATA Türkçe bir isimdir, Amerika antik milletlerinde Ata kültürlü birçok halk yaşamıştır, bunlardan biri de Atakama yerli milletidir.


.
Platosu’yu sevecek.


Ata kama- Atacama, Ant dağlarında bir platodur.
.
Atakama çölü, Ant dağlarında Atakama platosunda bir çöldür.

Atakama çölünde antik birçok eser bulunmuştur, bu eserler taşları dizerek yapılmıştır
.
Atakama kültürü

Yaklaşık 11.000 yıl öncesinde, Şili’nin kuzeyindeki Puna bölgesinde ilk yerleşimlerin oluştuğu tahmin edilir. Atacameño Kültürü diye adlandırılan kültürün kurucuları olup, Atacama Çölü’nün vahalarında yerleşimler kurmuşlardır.
MÖ 800 yıllarında bugünkü Atacama şehri yakınlarında Tulor yerleşimini kurarlar. Bu yer, yaklaşık 1300 yıl yerleşik olarak kalır. MS 900 yılında kale şehir Quitor kurulur. 12. yüzyılda İnkalar Atacameño bölgelerini işgal ederler ve onları kendi kültür bünyelerine katmaya çalışırlar. Pukará de Quitor şehrini daha da genişletirler.

Kaynak; Wiki

ANT DAĞLARI; Kutsal antlaşmaların yapıldığı dağlar.. bilindiği üzere bu dağlarda antik kutsal inanç şehri bulunmaktadır, buradan da anlaşılacağı üzere bu coğrafya Antik Türk coğrafyasıdır, bölgede antik Ata kama kültürü yaşamıştır, bu kültürün Ata kültürü olarak tanımlanması da Türkçe bir tanımdır, yine kam tanımı Türkçe din yöneticisi-bilge demektir.

.

.

AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?

AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?

MUSTAFA KEMAL “ATATÜRK” (1880-1938) DÖNEMİNİN EN BÜYÜK TOPLUM VE SİYASET BİLİMCİSİ

http://www.turkbilimi.com/mustafa-kemal-ataturk-1881-1938/

Antik Amerika Ata kültürü ve Atabaşkanlar

Antik Kuzey Amerika Ata kültürü ve Atabaşkanlar

Ata adası, Prens Ata, Mu şehri ve Tonganlar

Ata adası, Prens Ata, Mu şehri ve Tonganlar

Atabey; Selçuklularda beylik tanımı

Atabey; Selçuklularda beylik tanımı

Yasak kutsal meyva; Alma- Elma’nın Ata şehri – Alma Ata ve tarihi kültürü.

Yasak kutsal meyva; Alma- Elma’nın Ata şehri – Alma Ata ve tarihi kültürü.

.

.

Hakkında Türk Bilimi