Güney Hazar’ın iki yanında iki nehir havzası ve kültür bağı TEREK – ETREK

.


Güney hazar sağı ve solundaki dağları bölmüş bir göl konumundadır, sağ ve solunda sıradağ coğrafyası vardır.
.
Güney Hazar’ın her iki sıradağ karakteri bir birinin aynidir.
.
İki dağ üst ve alt sıradağlardan oluşmuştur.
.
İki bölgede sıradağlar arasındaki nehirlerin adları neredeyse aynidir
.
Hazarın sağında ve solundaki bu iki coğrafyadaki milletlerinde aralarında ayni bağ bulunmaktadır.
.

İki havza Türk kültürüne aittir..

Hakkında Türk Bilimi