ev / ATA / Güney Suriye’de antik Harran bölgesi ve bir Türk yerleşim yeri Ataman

Güney Suriye’de antik Harran bölgesi ve bir Türk yerleşim yeri Ataman

.
Harran-Hauran, 1517’ye kadar Memlük yönetiminde idi

Osmanlının 1517’de Suriye’yi fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’na dahil edildi.
Erken Osmanlı döneminde, 16. ve 17. yüzyıllarda, Harran-Hauran ovasında ve Jabal’ın batı yamaçlarında çok sayıda tarımsal, öncelikle tahıl yetiştiren köyler vardı.
Sakinlerin çoğu buğday ve arpa için vergi ödediler.
Harran Osmanlı devletine ait uzun zaman önemli bir tahıl üretim bölgesi olmuştu.
Mekke ve Medine’ye yıllık Müslüman hacı karavanını örgütlemek, korumak ve tedarik etmek için güçlerini harekete geçirdiği yıllık otuz ila altmış günlük Hac mevsimi boyunca insanlar geldi geçti; 18. yüzyılda Hac yolu, Bosra’dan batıya, Kuran’ın Hauran’daki marshaling noktası haline gelen Muzayrib’e taşındı.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hauran
.
.
‘Ataman, Atman, Athman, Osmane veya Othman, Suriyenin güneyinde Dera-Daraa Valiliği 4 kilometre kuzeyinde yer alan bir köydür.
Diğer yakın bölgeler şunlardır batıda el-Yadudah, kuzeybatıda Tafas, kuzeyde Da’el, kuzeydoğuda Hirbet Ghazaleh, doğuda el-Ghariyah el-Gharbiyah ve güneydoğuda el-Naimah vardır.
Ataman 2004 nüfus sayımında Suriye Merkez İstatistik Bürosunun bildirimiyle 8.929 nüfusa sahiptir.
.
Ataman 1596 Osmanlı vergi kayıtlarında, “Butayna, Qada, Harran-Hawran bölgesinde bulunan bir köydü.
Buğday, arpa, yaz bitkileri, keçi ve arı kovanları da dahil olmak üzere tarımsal ürünlere% 40 sabit vergi oranı ödediler; toplam 8.000 akçe vergi alınırdı.”
1838’de Osmanlı yönetimi sırasında Ataman, Nukrah bölgesinde bilgin Eli Smith tarafından bir khirba (harap veya ıssız köy) olarak listelendi.


.
Ataman, 20. yüzyılın başlarında sakinlerin işgal ettiği birkaç antik kalıntı içerir.
bazı kayıtlarda Enno Littmann ve Howard Crosby Butler, Atamanın bir antik kent olmadığı, “ortak bir anıt mezar ile ince konutlar veya villalardan oluşan bir grup,” olduğu bildirilir.
Daha dikkat çekici kalıntılar arasında antik bir köprü ve büyük bir türbe bulunmaktadır.
Türbe Korinth mimari formunda inşa edilmiş kare bir yapının tepesinde bulunan büyük bir taş binadan oluşmaktadır..
Binanın hemen kuzeyinde antik sütunların parçalarından oluşan yıkık yapılarda büyük pencereler ve kapılar bulunmaktadır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ataman,_Syria
.
.
Osmanlı öncesi Memlük Türk devleti yönetiminde olan Türkmen yerleşim bölgesidir.
Bu bölge 620 yıllık Osmanlı döneminde hac yolu olmuş ve hacca giden müslümanlar bu yolu kullanmışlar, hac yolundaki müslümanlara bu tahıl bölgesi yiyeceklerini temin etmiş ve korumalık görevini yapmıştır.
.
.

ATAMAN  Türklerde atanan yöneten demektir, buradaki bu isim o bölgenin yönetimi için verilmiş isim olduğu görülmektedir, bu ismin hangi tarihte verildiği bilinmez.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi