ev / genel / HAKASLAR ve Her millet dilini, dinini, adını koruduğu için güçlü ”Kuchen Ai Charykh Sayyn”

HAKASLAR ve Her millet dilini, dinini, adını koruduğu için güçlü ”Kuchen Ai Charykh Sayyn”

Hakaslar, Sayan dağlarından kuzey denizine doğru Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede oturan göçebe Türk boylarına denir. Hakaslar, Abakan Türkleri, Yenisey Kırgızları, Minusinsk Tatarları veya Abakan Tatarları gibi değişik adlarla da anılmışlardır.

Esas olarak. geçen yüzyılda Abakan Türkleri olarak adlandırılan Hakaslar çeşitli ağız ve lehçeleri konuşan Güney-SibiryalıTürk halklarının bir bölümüdür.
Doğu-Sibiryanın güneyinde yaşayan Hakaslar Sagay, Kaça, Beltir. Şor Türklerinden oluşur,
Hakasça da bunların ortak yazı dilinin adıdır.

Hakaslar, Çin kaynaklarında 黠戛斯 xiájiásī (Kırgız) olarak geçen Yenisey Kırgızlarının torunları olup eski adları Hooray yerine Ruslarca önce Tatar, sonra da 1923 yılında Hakas adı verilmişştir.
Resmen Hristiyan sayılmalarına rağmen Şamanisttirler.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Hakaslar
.

.
– Yaşam boyunca eski zamanlardan itibaren, her insana üç isim verildi:
ilk isim “erginliği” (doğumdan 18 yaşına kadar),
ikinci  isim “gençliği” (42 yaşına kadar),
üçüncü isim “olgunluğu” (42 yaşından itibaren ve ) eski.
Hakas-Khakass standartlarına göre altı modern yıl bir yıla eşit olduğundan, bu isimler sırasıyla üç ve yedi yılda değişti.

Bugün bu iyi geleneği geri getirmeye çalışıyoruz. Ne de olsa, “her millet dilini, dinini, adını koruduğu için güçlü”  Dedi Kuchen Ai Charykh Sayyn.
https://culture19.ru/news/4283-yubiley-tvorcheskoy-zrelosti-otmechaet-narodnyiy-artist-hakasii-kuchen-ay-charyih-sayyin.html
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi