Harita; Düzlem görsel

.

.
Sınırsız alanda bir nirengi-sabit nokta oluşturulup, seçili alanı ölçekli bir düzlem üzerinde gösterim.
Olgularının dağılımını, durumunu vb. göstermek üzere, belli bir orana, ölçeğe göre küçültülerek kuş bakışı görünüşüyle düzlem üzerine çizilmiş biçimi, bir tür plan.
.
.
Sabit gösterim haritaları: Hareket etmeyen varlıkların harita üzerinde gösterimi, bu haritalar her zaman var olan alanların kullanılmasında insanlara öncü bilgi oluşturur.
Kara haritası
Yıldız haritası
Kıta haritası
Deniz haritası
Ülke haritası
Havza haritası
Topoğrafik harita
.
Hareket periyodu-tekrarı gösterim haritaları: Hareketlerin alanlardaki geçmişini ve ya periyot-tekrarlarını gösterimi, bu haritalar insanların hangi hareketlerden hangi zamanda etkileneceğini bildirir ve yapılacak hareketlerde doğru zaman ve yer seçilmesinde öncülük eder.
Rüzgar haritası
Deprem haritası
Yağış haritası
Nem haritası
Sıcaklık haritası
.
Plan haritaları: Yapılması gereken hareketleri yerinde plan olarak gösterimi, bu haritalar yapılacak işlerdeki eylemlerin öncü bilgileridir.
Savaş planı haritası
.
.

Hakkında Türk Bilimi