Hava’dan verilen kimyasallar ve Havadan beslenme “Yaprak gübre” nedir.

.
Yıllardır havadan kimyasal uygulamanın son oluşturduğu etkileri ürkütücüdür…
.
Bitkilerin birincil besin alma organları kökleridir.
Bitkiler ikincil olarak yapraklar, diğer toprak üstü (hava ile temaslı yüzeylerinden) besin maddesi almaktadır.
Bitkinin yapraklarına püskürtülerek verilen ve içinde bir veya birden fazla bitki besin elementi bulunan çözeltilere ise yaprak gübresi denir.


.
Bu şu demektir
Canlılar hava ile temaslı yüzeylerinden havadaki nesneler ile iletişim halindedir, bu iletişim faydalı olduğunda canlının bedeni yararlanır, eğer havada canlıya zarar verecek kimyasallar var ise canlı havadaki kimyasalların özelliğine göre hasar görecektir.
.
Havadan ilaçlamalar yıllardır bilinçsizce uygulanmaktadır, havadan ilaçlamalar sadece istenmeyen canlıları etkilemez… ani etkilerinin yanında yıllar sürecek etkileri hakkında hiçbir bilinç yoktur…
Kimyasal üretim yapan firmaların çalışmaları gizlidir…
.
Tarım kimyasallarının uzun zamandır kullanılmasından dolayı, toprağın derinliklerine işleyip toprak altı sularına karıştığı dönemlerdeyiz.
.
Nasıl bir iklimsel değişim oldu ise artık meyvalar üremiyor.. üremesi için çok çok emek ve az verimli hasat dönemine geçilmiş durum vardır.
.
Günümüzde dünyanın canlılarının gen haritaları çıkarılmış olup, canlıya göre istenilen etkinin oluşturduğu kimyasal çalışmalar yapılmaktadır.. bu son derece kötü bir sonuca götürecek çalışmalardır, bu çalışmalar geçmiş dönemde savaş silahı olarak kullanılmış olmasına rağmen günümüzde ise ne için ve hangi sonuçları oluşturcak olan uygulanmalar; faydalı bir reçete olarak uygulanmaktadır..
.
HAYAT SON BULMADAN ÜLKELER MİLLİ BİR ARAŞTIRMA YAPARAK BUNLARIN GELECEKTE OLUŞTURACAĞI ZARARLAR HAKKINDA VATANDAŞLARINI UYARMALIDIR..
.

Hakkında Türk Bilimi