ev / genel / HİTİT KIRALLIĞI VE ÜÇ ALFABELİ ANADOLU

HİTİT KIRALLIĞI VE ÜÇ ALFABELİ ANADOLU

  1. Resim Anadolu’nun  batısında, 2. Resim Anadolu’da Hititlerin merkezinde, 3. Resim  Güney Anadolu’da kullanılmıştır.

Hititler Anadolu’nun ortasında ve güney doğusunda hüküm sürmüş, Sumer medeniyeti mirası çivi yazılı bir medeniyettir, Hititler’de Sumerler gibi Türk medeniyetidir..
Hititlerin döneminde Akdeniz bölgesinde resim yazı-hiyeroğlif kullanılmıştır.
Ayni dönem ve sonrası Anadolu’nun batısında Trakyenler vardır ve bu halk günümüzde kullanılan doğrusal alfabenin atasıdırlar,


Trakyenler, Hititlerin yıkılmasından sonra Batı Anadolu’da doğrusal alfabe kullanan kırallıklar kurmuşlardır, bu kırallıklar Avrupa’nın her yerinde etkisini göstermiş ve alfabenin Avrupa’ya yayılımını oluşturmuştur.
Avrupalılar dillerinin Anadolu’dan geldiğini söylerler fakat alfabelerinin Anadolu’dan geldiğini söylemezler..
Avrupalıların etkisinde kaldığı en büyük medeniyet Roma medeniyetidir, yeni oluşturdukları dilleri ve kullandıkları alfabeleri Roma kültürü etkilidir.
Roma medeniyetini Anadolu medeniyetleri oluşturmuştur.

Hitit RESİM YAZISI-Hiyeroğlifleri Mısır RESİM YAZISI-Hiyetoğlifleri ile ayni dönemde ve etkili kültürün etkili resim yazılı harfleridir.

https://www.omniglot.com/writing/luwian.htm

.

.

.

.

.

Hakkında Türk Bilimi