İstanbul tarihinin önemli bir belgesi “Üç dilli Dikilitaş” (Mısır kırallığı)

Ev / Dil / İstanbul tarihinin önemli bir belgesi “Üç dilli Dikilitaş” (Mısır kırallığı)

İstanbul tarihinin önemli bir belgesi “Üç dilli Dikilitaş” (Mısır kırallığı)

Aslında tarihi tam olarak bilinmemektedir…

İstanbul Dikilitaşı bölgede Mısır kırallığının hakimiyet belgesidir..

Mısırdan getirildiği kesindir..

Bu taş Mısır kırallığının Akdeniz’deki gücünün İstanbul coğrafyasına kadar hakimiyetinin göstergesidir, belli ki  Mısır kırallığı sınırlarını İstanbul’a kadar genişletmiştir..

Arsinoë II (Ancient Greek: Ἀρσινόη, 316 BC–unknown date from July 270 BC until 260 BC) was a Ptolemaic Greek Princess of Ancient Egypt and through marriage was Queen of Thrace, Asia Minor and Macedonia as wife of King Lysimachus (Greek: Λυσίμαχος) and later co-ruler of Egypt with her brother-husband Ptolemy II Philadelphus (Greek: Πτολεμαῖος Φιλάδελφος, which means “Ptolemy the sibling-loving”).

https://en.wikipedia.org/wiki/Arsinoe_II

Trakya kıraliçesi Arsinoe bir Mısır kıraliçesidir, Mö. 316 da İstanbul’dan Trakya, Makedonya ve Küçük Asya-Anadolunun batısını yönetmiştir..

.

İstanbul üç dilli Dikilitaşı günümüzdeki okunmuş şekli ile üzerinde belirtilen yazılardaki ifadeler şöyledir.

Dört yönündeki Hiyeroğlif yazılı Mısır  yazıtı; Yapım tarihi MÖ. 1480 yılları

Kuzeybatı cephesi

18. sülaleden Yukari ve Asagi Mısır’ın sahibi 3 Tutmosiz-III. Thutmose. (MÖ 1481 – MÖ 1425), Tanrı Amon’a kurbanını sunduktan sonra Horus’un yardımıyla bütün denizleri ve nehirleri hükmü altına alarak hükümdarlığının otuzuncu yılı bayramında bu sütunu daha nice zamanların getireceği bayramlar için yaptırdı ve dikti.

Kuzey cephesi

Gizli ve kutsal ismin her tecellisine mazhar olan tanrı Amon’a kurbanını büyük bir acz içinde sunduktan sonra, ondan yardımlar dilenerek güneyin dostu, dinin nuru iki tacın (Aşağı ve Yukarı Mısır) sahibi, kudretli hükümdar ülkesinin sınırlarını Mezopotamya’ya kadar götürmeye azmetti.

Güneydoğu cephesi

Güneşin doğduğu sırada sahip olduğu altın renkleri dünyaya yayan Horus’un verdiği kuvveti, serveti, kuvvetli sevgi, saygıyı taşıyan ve Aşağı ve Yukarı Mısır’ın tacına sahip olan ve bizzat Güneş tarafından seçilmiş olan firavun, bu eseri babası Ra için yaptırdı.

Güney Cephesi

Tanrı Horus’un lütfuna mazhar olan ve Güneş’in oğlu unvanını taşıyan Aşağı ve Yukarı Mısır’ın hükümdarı olan firavun, kudret ve adaletle bütün ufuklara nur saçtı. Ordusunun önüne geçti. Akdeniz’de dolaştı, bütün dünyayı mağlup etti. Sınırlarını Naharin’e kadar yaydı. Mezopotamya’ya azimle gitti, büyük savaşlar yaptı“.

.

Sonradan yazılmış Oturma kaidesi yazıları;

Dikilitaşın kaidesinde yer alan yazılarsa Doğu Roma İmparatorluğunda adet olduğu üzere Grekçe ve Latince yazılmış.

Grekçe yazı bir anlatıcı ağzından şöyle diyor

Devamlı bir suretle yerde duran bu taşı dikme cesaretini İmparator Theodosius gösterdi ve yardımına Proclus çağrıldı. Bu şekilde otuz iki günde yerine dikildi.

Burada taşın Teodosyus zamanında geldiği yazılmamıştır, Teodosyus tarafından diktirildiği yazılmıştır, ayrıca bu taşı dikmeniz çok zor bir iş olması nedeniyle taşın dikilemediğini ve bu cesareti Teodosyus’un gösterdiğini yazmıştır, taşın dikilmesinde ise dönemin bilgini Proklus’un çağrılıp yardım alındığını belirtmiştir.

“Proclus’un ölüm tarihi 485 yılıdır, bu belgelere göre bu taş 480 yıllarında dikilmiştir.”

 “Flavius Theodosius I. Theodosius ve Büyük Theodosius olarak da bilinir. MS 379’dan 395’e kadar Roma İmparatorluğu yapmıştır. İmparatorluğun doğu ve batı kısımlarını birleştiren Theodosius, Doğu ve Batı Roma’nın ikisini birden yönetmiş son imparatordur. Ölümünden sonra imparatorluk ebediyen ikiye ayrılmıştır.”

Latince metinse taşı diktirenin ağzından yazılmış

Önceleri direnmiştim; fakat yüce efendimizin emirlerine itaat ederek, yenilen tiranlar üzerinde zafer çelengini taşımam gerekti. Her şey Theodosius ve onun kesintisiz sülalesine boyun eğiyor. Bana da galip geldiler ve reis Proclus’un idaresi altında otuz günde yükseltmeye mecbur oldum.

Bu yazı ise bir boyun eğmedir.

Bu belge hem bölgesel inançlar hem de bölgedeki yönetim hakimiyetinin belgesi durumundadır..

.

Resim Mısır kırallığının sahip olduğu geniş coğrafyadaki hakimiyetinde yöneticiler ve bölgeleri görülmektedir.

.

Benzer bir taş İngiltere’de bulunmaktadır..

Londra dikilitaşı City Westminster üzerine, Victoria Embankment yakınlarındaki Altın Jübile Bridges’te .
Başlangıçta Mısır’ın Heliopolis şehrinde M.Ö. 1450 yıllarında Thutmose III’ün emriyle yapıldı.
1819’da, Kavalalı Mehmet(Muhammed) Ali Paşa , İngiltere’ye Dikilitaş’ı hediye olarak verdi.
Bununla birlikte, o sırada İngiltere başbakanı Robert Jenkinson , nakliye masrafları nedeniyle ülkeye getirilmesi konusunda tereddüt etti.
1877 Ekim’e kadar İskenderiye’de kaldı.
Londra’ya ulaşım William James Erasmus Wilson tarafından İngiltere’ye getirildi .

.

Bilindiği üzere İstanbul’daki Million taşı  Doğu Roma- Bizans döneminin ayni dönemdeki  ve ayni işlevi gören nirengi taşıdır.

.

SULTANAHMET NİRENGİ TAŞI ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

Bu dönemin sonrasında Hıristiyanlıkta yeni bölünmeler olmuş ve Kiril alfabesi oluşturulmuştur.

KİRİL- LATİN SAVAŞI

.

MÜHİM NOT: Eumenes

He was a native of Cardia in the Thracian Chersonese. At a very early age he was employed as private secretary by Philip II of Macedon, and, after the death of Philip II, by Alexander the Great.

Cardia- Trakya Khersonesosu’ndan( Gelibolu-Bolayır-Baklaburnu) . Çok erken yaşta tarafından Büyük İskender’in özel sekreteri olarak görev yaptı ve Büyük İskender’e Asya’da eşlik etti .

https://en.wikipedia.org/wiki/Eumenes

Yaygın bir antik söylenceye göre Mısır Kralı, (İzmir)Bergama Kütüphanesi’nin İskenderiye Kütüphanesini geçmemesi için Anadolu’ya papirüs ihracını yasaklamış. Kâğıtsız kalan (İzmir)Bergama’nın Kralı II. Eumenes yeni bir kâğıt icat edecek olana büyük ödüller vaat etmiş. O zamanki Kütüphane Müdürü Krates oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hale getirmiş ve krala sunmuş. Parşömen MÖ II. Yüzyıldan başlayarak Bergama’dan bütün dünyaya yayılmıştır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Parşomen

Kadeş antlaşması: Mısır ve Hitit arasında yapılmıştır…

“Mısır ülkesi kralı, büyük kral, kahraman Mısır ülkesi kralı, büyük kral, kahraman Re-masesa-mai Amana’nın (II. Ramses), Hatti ülkesinin büyük kralı Hattuşili ile dostluklarının, kardeşliklerinin ve büyük krallıklarının devamı için yaptıkları antlaşmadır.”

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kadeş_Antlaşması/media/File:Treaty_of_Kadesh.jpg

.

.

Hakkında admin

İlginize teşekkürler


devrim.

Türkiye’de yerli motor üretim tarihi

  NECMETTİN ERBAKAN 1953 yılında Aachen Teknik Üniversitesi’nde “dizel motorda ateşleme işlemleriyle ilgili teori” konulu …

 

 

TÜRK DİLİNİN MUHAKEMESİ

Bir dilin bilimsel yada üstün dil olduğu dili kullanan toplumun gücünün göstergesidir.. Dünyanın çeşitli tarihlerinde …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor