Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / genel / KAİNATIN QIZ QALASI

KAİNATIN QIZ QALASI

Ev / Genel / KAİNATIN QIZ QALASI

KAİNATIN QIZ QALASI

HƏM KİÇİK VƏ HƏM DƏ BÖYÜK AYI BÜRCLƏRİNİN İLKİN FORMALARI QIZ QALASININ FORMASINA UYĞUNLAŞDIRILARAQ  ZƏRDÜŞTİLƏR TƏRƏFİNDƏN YARADILMIŞDIR… KİÇİK AYI BÜRCÜNÜN DİGƏR ADLARI-DOLÇA- QAŞIQ- KƏFKİRDİR…BU BÜRCÜN VƏZİYYƏTİNƏ UYĞUN OLARAQ HƏM GÜNDƏLİK ZAMANI HƏM FƏSİLLƏRİ HƏM DƏ İLLƏRİ TƏYİN ETMƏK OLUR…AYI BÜRCLƏRİ İLƏ QIZ QALASI ARASINDAKI OXŞARLIQ TƏSADÜFİ DEYİLDİR…AQ ELMİ ƏSASINDA YARADILMIŞ MAQ ELMİNİN ƏSAS  FƏLSƏFƏSİNİN TƏRKİB HİSSƏSİDİR.


Hakkında Galib Gulİyev Nüsrət oğlu

MƏN 9.05.1945- DƏ DOĞULMUŞAM. EVLİYƏM 3 UŞAĞIM VAR. BAKU-DƏ YAŞAYIRAM. İXTİSASIM -MÜHƏNDİS-ELEKRTONİK-RADİOTEXNİK.ELMİN BÜTÜN SAHƏLƏRİ İLƏ MARAQLANIRAM.HƏVƏSKAR ARAŞDIRICIYAM.ƏMƏKÇİYƏM.UZUN İLLƏRDƏN BƏRİ APARDIĞIM ARAŞDIRMALARIMI SİZİNLƏ BÖLÜŞMƏK FİKRİNDƏYƏM.MƏNİM ARAŞDIRMALARIM SÜBUT EDİR Kİ MÜASİR ELM SƏHV YOLDADIR.QABAQLAR TÜRK BİLİMİ DAHA GÜCLÜ OLUB….

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

 


*


Hakkında antikor