Kazak Hun tamgası

.
Kazak kültürü bütün türk halkları gibi ayni tamgaları kullanmaktadır, bunlardan biri de antik Hun tamgasıdır
.


.

Bu tamga hayatın sürekli tallanması tamgasıdır..
.

Kırımçak Türklerindeki milli giysilerde Hun tamgası
.

Malezya’da antik Hun tamgası

Malezya’da antik Hun tamgası

.

Kırımçak kültüründe Hun tamgalı kutlamalar.

Kırımçak kültüründe Hun tamgalı kutlamalar.

.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi