Kazakistan, Bilge-Danışman Ata antik mezarlığı ve hikayesi.

Tauchik- Dağcık köyünden yedi kilometre uzaklıktaki Batı Karatau- Batı karadağ mahmuzlarının yakınındaki kayalık bir tepenin üstünde, bir mezarlık olan Danışman Ata bulunur .
Mezarlık-Nekropol topraklarında yüzlercedan fazla anıt mezar bulunur, bunlar çoğunlukla küçük biçimli mezarlardır. Stilize edilmiş pek çok kişilerin küçük anıt mezarları vadiyi süslüyor, ancak, ritüel ateşleri yakmak için tasarlanmış figüratif olarak hazırlanmış altlıkları, Kafkas dolmenlerini andıran iki lahit tipi mezarın yanı sıra, görkemli kabartma resme sahip uzun kulpytalar dikkat çekicidir.

 

Yere düşerek sıkışmış işlenmemiş taşlar bu nekropolün eski bir tarihe sahip olduğunu gösterir. Koyu Karatau- Karadağ taşlarından dağın tepesinde, namaz için uygun iki küçük oyuk bulunan bir höyük yerleştirilmiştir. Bu mezarlık alanı, bir ram – argali boynuzunun etkileyici boyutlarına bağlı olan bir direk ile taçlandırılmıştır. “F. Berg başkanlığındaki sefer raporu” (1825).

Tauchik köyünden yedi kilometre uzaklıktaki Batı Karatau mahmuzlarının yakınındaki kayalık bir tepenin üstünde, bir nekropol olan Danışman Ata bulunur. Nekropol- mezarlık topluluğunda, çoğunlukla küçük formlu mezarlarda bulunan koitasy’de yüzün üzerinde anıt bulunmaktadır.

Danyshpan’ın (Danışman), Hocalı (sülale)klandan din vaiz ve eğitimci olan bir molla aliye olduğunu söylüyor. Sufizmi yaymak için Mangıshlak’a giden Hoca Ahmed Yesevi’nin öğretcilerinden biriydi. Çeviride “Danışman” “dahi” anlamına gelir. Aydınlanmış biri olarak, çocuklara ve yetişkinlere çeşitli bilimler öğretmek için tasarlanan manevi okulların açılışına katıldı. XIX. Yüzyılın Rus araştırmacıları tarafından kaydedilen bir efsaneye göre: Bir keresinde, Danışman ata Kukai dağlarından birinin tepesinde düşündü. Kutsal aptal ona yaklaştı ve şöyle dedi:
– Mangyshlak’ta, Gakim ata’nın oğlu Sultan-epe’nin mucizelerinin yüceltdiği bir yer olduğunu duydum. Ben dua etmek için oraya gidiyorum.
Danışman ata “Seninle gideceğim” dedi, dağın sesini dinledi “oraya seninle gideceğim” dedi.
Danışman ata kederinde var olduğunu düşünerek, “Bu durumda, seninle gideceğim” dedi.

Dağ yürüyüşü başladı ve batıya yöneldi. Mangyshlak’a yaklaştığında, Danışman ata dağdan tırmandı ve Sultan-epe’nin mucizelerinin yüceltdiği kutsal yerlere ibadet etmek için yürüyerek vardı:
– Kutsal yerlere gitmek uygun değil. Bilim adamları kendi yollarıyla dağların hareketini açıklar.
Bu vesileyle basit insanlar dağların sadece azizlerden önce ayrılmadığını, onlara yaklaşmayı da öğrettiğini söylüyor. Bu, Tabiat Ana’nın büyük saygısının bir sonucudur. Adama gelince, sadece kendisi gibi değil, dağları da hedef alacaktı.

Nekropolün ovalarında, eski Karatau dağlarına özgü bir taş, muhtemelen taştan yapılmış bir bina kalıntısı vardır. Yapının alt katmanları ve dikey olarak monte edilmiş iki blok korunmuş, büyük olasılıkla camiye girmiştir. Özel bir gayretle, görüntülerini Karadağ-Karatau seferi sırasında ziyaret eden T. Shevchenko’nun resmi olan efsanelerle dolu bir mağara bulmaya çalıştık. Bu mağaradan bahsedenler, bu seferin bir başka üyesi olan B. Zalessky’nin notlarında da bulunmaktadır. Ancak arama başarısız oldu. Tauchikli olan Shora Turkpenbaeva, başka bir nekropol olan Itolla’nın buradan dağın ovalarında 10 km ilerde olduğunu söyledi. Gerçekten bir mağara var ve çok ilginç. Shora, bu iki tapınağın tarihinde belki bir şeyin karışık olduğunu ileri sürdü.

Sovyet döneminin bir başka hikayesi Tauchikianlar tarafından hatırlanır: Molla, şair Tumen Baltabas, Tauchyk’te yaşadı. 60 yaşındayken Mohaçkala-Makhachkala’da ücretli işçi olarak çalıştı. Bir gece orada bir rüya gördü: bütün insanlar ayağa kalkıp Danışman Ata’ya yürüdü ve dağın üzerinde bir aygır duruyor ve huzursuzca batıya doğru mesafeye bakıyor.
Tumen, diğer vatandaşlarına gördüklerini şöyle yorumladı:
– Vatandaşlarımız, vatanımıza geri dönmeliyiz. Yanlış bir şey bizi bekliyor dedi, dediği oldu, yakında Büyük Vatanseverlik Savaşı başladı. Tumen’in öngördüğü şeylerin çoğu gerçekleşti, bir keresinde kardeşi önden mektuplar gönderip bunun hakkında konuşmadı. Mektupları okuyarak, NKVD memurları, Tumen’in her şeyi bildiği, ancak kimseyi uyarmadığı için Fritz Rusların şaşkınlıkla alındığı söyleyerek onu tutuklamaya karar verdi. Tumen 25 yıl boyunca tutuklandı.
Akrabalarına veda eden Tumen, şöyle dedi:
“Beni üç ay veya üç yıl bekleyin.” Öyle oldu: Guryev hapishanesinin başının karısı, zihinsel bir rahatsızlıktan dolayı hastalandı.
Hapishane başkanının eşini tıbbi bir şekilde iyileştirme girişimleri boşuna gitti. Ve Tumen’in yardımına döndü. Hastayı muayene etti ve uzun bir konuşma için duaları okumaya başladı. Yakında hapishanenin karısı iyileşti. Jailer, Tumen’i kendi sorumluluğuyla serbest bıraktı, mütevazı bir şekilde yaşamalarını istedi ve kapandı – zaman çok zor. İşte Dağıstan Ata Dağı ve aynı adı taşıyan nekropol ile ilgili bazı hikayeler.

/ N. Zaderetskaya “Tupkaragan – Mangistau’nun beşiği” kitabından /

https://aktau-mangistau.kz/323-danyshpan.html

Bu antik taş Aktauu- Tupkurgan bölgesinde bulunmuş takvim taşıdır.

.

Sak pak Ata, Tupkargan – Tupkaragan (Tup kurgan) Türk Tarihi hazinesi

Sak pak Ata, Tupkargan – Tupkaragan (Tup kurgan) Türk Tarihi hazinesi

.

.

Hakkında Türk Bilimi