Kırımçak kültüründe Hun tamgalı kutlamalar.

.
600’lu yılların sonunda Kırım Hazarlar’ın yönetimine geçti.
Hazarlar’ın Museviliğe geçmesinde Kırımçaklar’ın etkisi tam olarak bilinmemektedir.
Hazar yönetimi süresince Hazarlarla Kırımçaklar sıkça karışık evlilik yaptılar.
Birçok Hazar’ın Kırımçak kültürünü benimsediği zannedilmektedir.
Bu dönemde birçok Kıpçak’ın Museviliğe geçtiği görülmüştür ve bu durumun Kırımçaklar’ın konuştuğu dili şekillendirmiş olması bir ihtimaldir.
.
Kırımçaklar – Kırımçakça
Türk dili konuşan ve Kırım’da yaşayan Musevilerdir.
Kırım Karayları ile birlikte yaşamışlardır.
Önceleri Ruslar tarafından Aşkenaz ve Gürcistan Yahudileri gibi Rus İmparatorluğu’nda yaşayan diğer Yahudilerden farklı olduklarını belirtmek amacıyla onlara Kırımçak ismi verilmesi ile Kırımçaklar bu ismi 19. yüzyılda benimsediler.
Bu ismin benimsenmesinden önce kendilerine “İsrail’in çocukları” anlamına gelen Srel Balaları derlerdi.
Kırım Tatarları tanımlarında:
Kırımçaklara zuluflı çufutlar (favorili Yahudiler)
Karaylara zulufsız çufutlar (favorisiz Yahudiler)
diye hitap ederlerdi.

https://tr.wikipedi0.org/wiki/K1r1mçaklar
.
.


.
Kırımçak törenlerinde kadınlar antik Hun tamgası ile oluşmuş kalp tamgası kullanırlar.

.


.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi