Knezlikten Çarlığa, Çarlık’tan Kominizm’e, Kominizm’den Cumhuriyet’e UKRAYNA tarihi.

KNEZ İSMİNİN AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ TANIMLARI
İngiliz Kongate
Alman König’in
İsveççe konung

Proto-Slav Kŭnędzĭ
Bulgarca : Knyaz
Eski Doğu Slav : Knyazĭ
Lehçe : książę
Sırp-Hırvat Latincesi : Knez
Çekçe : kníže
lovakça : knieža
Genellikle Fince ve Estonca: kuningas

The word is ultimately a cognate of the English king, the German König, and the Swedish konung. The proto-Slavic form was кънѧѕь, kŭnędzĭ; Church Slavonic: кънѧѕь, kŭnędzĭ; Bulgarian: княз, knyaz; Old East Slavic: князь, knyazĭ; Polish: książę; Serbo-Croatian Latin: knez / Serbo-Croatian Cyrillic: кнез; Czech: kníže; Slovak: knieža; etc. It is generally considered to be an early borrowing from Proto-Germanic kuningaz, a form also borrowed by Finnish and Estonian (kuningas).
https://en.wikipedia.org/wiki/Knyaz
.
824-879 RURİK
Ladoga’nın Rurik’i 12. yüzyıl İlk Vakainamesi’ne göre, 862 yılında Ladoga veya Novgorod’da hüküm sürmesi için davet edilen Rusların Varangyalı bir reisiydi ..
Bu efsanevi figür, sonraki hükümdarlar tarafından, Kiev Rus’u ve Ruthenia Krallığı, Tver Prensliği, Vladimir Büyük Dükalığı, Moskova Büyük Dükalığı da dahil olmak üzere halef devletlerini yöneten Rurik hanedanının kurucusu olarak kabul edildi.
.
879–1240 KİEV RUS KNEZLİĞİ


Kiev Rus’ Doğu Slav, Baltık, ve 9. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın ortalarına kadar Doğu ve Kuzey Avrupa’daki Fin halkları, Varangian prensi tarafından kurulan Rurik hanedanının hükümdarlığı altında Rurik. Modern Belarus, Rusya ve Ukrayna uluslarının tümü, Kiev Rus’unun kültürel ataları olduğunu iddia ediyor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kievan_Rus
.
962-1806 SON ROMA, ROMA GERMEN İMPARATORLUĞU


Romanın son imparatorluğu ROMA GERMEN İMPARATORLUĞU 6 Ağustos 1806 yılında dağılmıştır, imparatorluk sonrasında Avrupa’da dağılma oluşmuştıur, dağılan halklar küçük yönetimlere bölünmüştür bu yönetimler prenslik anlamına gelen Knez tanımlaması ile bilinir…
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kutsal_Roma_İmparatorluğu
.
1340-1547 MOSKOVA KNEZLİĞİ
Moskova Knezliği ya da Moskova Dukalığı, Rusya toprakları içerisinde kurulmuş Moskova merkezli devlettir. Başlangıçta Altın Orda Devleti’ne bağlı olan Moskova Prensliği Vladimir-Suzdal Knezliği’nin halefi olup 1340-1547 yılları arasında hüküm sürmüştür. Çar III. İvan’ın reformları ile knezlik gelişmiş ve Rusya Çarlığı adını almıştır. Çar olarak bilinen ilk hükümdar IV. İvan (Korkunç İvan) olmuştur.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Moskova_Knezliği
.
1547-1571 RUS-MOSKOVA ÇARLIĞI
Rusya Çarlığı 1547 yılında Korkunç İvan’ın Çar unvanı almasıyla başlayan ve 1721’de Çar I. Petro’nun Rus İmparatorluğu’nu kurmasıyla son bulan Rus devletinin resmî adıdır. Çarlıktan önce bu topraklarda Moskova Knezliği egemen olduğu için çarlık Batı Avrupa dillerinde Moskova olarak adlandırılmaktadır.
Ayrıca Rusça ve Türkçe kaynaklarda da Moskova Çarlığı olarak bilinir.
.
1721-1917 ÇARLIK RUS İMPARATORLUĞU
Rus İmparatorluğu veya Çarlık Rusyası, Büyük Kuzey Savaşı’nı sona erdiren Nystad Antlaşması’nın ardından Rusya Çarlığından sonra 1721’den itibaren Avrasya ve Kuzey Amerika’ya yayılan tarihi bir imparatorluktu.
.
1917 SOVYET KOMİNİST RUSYASI
Sovyetler Birliği resmî kısa adlarıyla SSCB Petrograd’daki geçici hükûmetin Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce 1917 Ekim Devrimi’yle devrilmesinden sonra 1922 yılında kurulan ve 1991 yılına dek varlığını koruyan devlet.
.
1991 SOVYET CUMHURİYETİ
Sovyetler birliği dağılarak yerine Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştur
Sovyet Cumhuriyetinde birçok Türk toplulukjlara bağımsızlık verilmemiştir, kısmi yönetim hakkı olanlar da zaman içersinde hakları elinden alınmıştır.
.
1917 UKRAYNA HALK CUMHURİYETİ
Ukrayna Halk Cumhuriyeti veya Ukrayna Ulusal Cumhuriyeti, günümüzdeki Ukrayna’nın atası olarak kabul edilen, Haziran 1917’de Rusya Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak ilan edilen, ardından 25 Ocak 1918’de bağımsızlığını ilan eden devlet.
.
1921 UKRAYNA SOSYALİST CUMHURİYETİ
Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne dönüşmüş ve Sovyetler Birliği’nin kurucu üyesi olmuştur.
.


24 Ağustos 1991 BAĞIMSIZ UKRAYNA DEVLETİ
Doğu Avrupa’da bir ülke.
603.549 km² (576.604) yüzölçümüyle tamamı Avrupa’da olan en büyük ülkedir.
Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova’nın komşusudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır.
Ukrayna tarıma elverişli toprakları ile tarım ürünleri satmaktadır, önemli sanayileşme ile sanayi ürünleri satmaktadır, eğitim sektör haline gelmiştir…
Ukrayna her yönüyle zengin ülkedir..
Ukrayna dünya güçleri ile birleşme adımları atmaya çalışası başlatım ve bu durum Rusya devleti tarafından engellenmek istenmektedir.. her ülke kendi yönüyle haklı adımlar atma çabasındadır, bu durum gergin bir hal alarak Rusyanın Ukraynayı işgal etmesini oluşturmuştur…

.
Antik Çağ (c. MÖ 500 – MÖ 16) (Türk) İskit kralları, Kimmer Boğazı’nın Kralları
Göç dönemi (yak. 200 – c. 800) (Türk) Gotik hükümdarlar, Hun hükümdarları, Onoguria hükümdarları, Hazar hükümdarları
Kyivan Rus’ (c. 375/800 – 1240/1362), Rurik Hanedanı
Galiçya-Volhynia Kralları ve Prensleri (1199-1349)
Litvanya Büyük Dükalığı (1362-1569) ve Polonya Krallığı (1569-1667/1793)
Kırım hanları (1441-1783)
Ukrayna Kazaklarının Hetmanları (1506-1775) (Türk)
Rus İmparatorluğu’nda (1667/1793–1917), Habsburg Monarşisinde, Avusturya İmparatorluğu’nda
Avusturya-Macaristan’da (1526/1772–1918), Polonya Krallığı kralları ve çarları, Galiçya ve Lodomeria (Galicja) kralları ve kraliçeleri
Ukrayna Halk Cumhuriyeti (1917–1921)
Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti (1918–1919)
Ukrayna Devleti (1941)
Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1918/1919–1991)
.

SON ROMA – ROMA GERMEN  İMPARATORLUĞUNUN DOĞU HALKARI TÜRKLERDİR

MACAR-HUN TÜRK DEVLETİ

BULGAR TÜRK DEVLETİ

ALTINORDU DEVLETİ

OĞUZ KNEZLİĞİ-OĞUZ YABGULUĞU


Oğuz Yabguluğu ya da Oğuz Yabgu Devleti, Kiev Knezliği tarafından yenilgiye uğratılan Hazar Kağanlığı’nın gücünü kaybetmesiyle Hazarlar’a bağlı olarak Hazar denizi ile Aral gölü arasında ve civarında yaşayan Tengrici Oğuzlar, 950 yıllarında Hazarlar’dan kopuk bağımsız dönem yaşamaya başlamışlardır. Oğuz Yabguluğu 1055 yılına kadar sürmüş ve daha sonra da Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun bir parçası haline gelmiştir.
Oğuz Yabguluğu’nda subaşı görevinde bulunan ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kurucusu olan Selçuk Bey ile Oğuz yabgusunun arası giderek açıldı. Selçuk Bey ile Selçuk Bey’e bağlı boylar İslamiyet’e girince Selçuk Bey: Müslümanlar, gayrimüslimlere haraç vermez. diyerek, yabgunun haraç memurlarını kovdu ve bağımsızlığını ilan etti. Selçuk Bey ve bağlı boyları daha sonra güneye indiler.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oğuz_Yabguluğu

https://akademiye.org/…/03/Oguzlar-ve-Kiev-Rusyasi.pdf

Ukrayna’da kendilerine OĞUZ olarak tanımlayan, Türkiye Türkçesi ile konuşan  Hırıstiyan Gökoğuz- Gagauz Türkleri yaşamaktadır.

UKRAYNA KAZAKLARI-KOSSAKLAR

UKRAYNA HALKININ KISA HİKAYESİ… Günümüzde Ukrayna olarak bilinen devletin halkı olan Kazaklar (Kossaklar) 1650’li yıllarda Zaporozya Kazakları adıyla anılıyordu. Başlangıçta Polonya’dan bağımsızlık elde etmek için Osmanlı’dan üç defa yardım istediler. Kırım Tatarları Polonya ile savaş halinde olduğundan Kossakları desteklediler ancak Osmanlı sadrazamları Kossakların bağımsızlığını desteklemediler. Bunun üzerine Hmelnitski, 1653’te yardım için Rusya Çarlığına başvurmak zorunda kaldı. İşte Ukrayna halkının kısa hikayesi…

.

KNEZLİKLER AVRUPA TÜRK DEVLETLERİ İLE SAVAŞARAK OLUŞMUŞ  SLAV KÖKENLİ OLUŞUMDUR, BU TARİHTE TÜRKLER TÜRKLERLE SAVAŞARAK YOK OLMUŞLARDIR.
.
.

Avrupa’da kullanılan Türkçe ünvan Ata, Atanan, Ataman, Kazak Hetmanlığı ve Hauptman

Avrupa’da kullanılan Türkçe ünvan Ata, Atanan, Ataman, Kazak Hetmanlığı ve Hauptmann

Hakkında Türk Bilimi