ev / genel / Komünist Rusya dönemi 27 Şubat 1917

Komünist Rusya dönemi 27 Şubat 1917

Ev / Genel / Komünist Rusya dönemi 27 Şubat 1917

Komünist Rusya dönemi 27 Şubat 1917

27 Şubat 1917 İhtilal oldu.

28 Şubat 1917 “Petrograd Sovyeti” bir bildiri yayınladı.

1 Mart 1917 “Duma ” milletvekilleri “Geçici Hükümet” kurulmasına yönelik çalışmaları başlattılar.

2 Mart 1917 “Geçiçi Hükümet” Prens Lvov başkanlığında kuruldu.

5 Mart 1917 “Birleşik Kafkas Dağlıları Birliği” Vladikafkas’da toplandı.

6 Mart 1917 “Birleşik Kafkas Dağlıları Birliği”,”Merkez Komitesi” oluşturdu.

8 Mart 1917 “Birleşik Kafkas Dağlıları Birliği”nin “Geçici İdaresi” oluşturuldu.

15 Mart 1917 “Terek İli Yurttaş Yürütme Komitesi” kuruldu.

15-17 Mart 1917 4.Duma’nın Müslüman milletvekilleri Petrograd’da biraraya geldiler.

Nisan 1917 Kuban Bölge Meclisi (Rada) toplandı.

1-11 Mayıs 1917 Birinci Rusya Müslümanları Kongresi toplandı.

17 Mayıs 1917 Birinci Genel Kuzey Kafkasya Halk Kurultayı Terekkale’de toplandı.

17 Temmuz-2 Ağustos 1917 İkinci Rusya Müslümanları Kongresi yapıldı.

18 Eylül İkinci Genel Kuzey Kafkasya Halk Kurultayı Andi”de toplandı.

9-14 Eylül 1917 General Kornilov’un Krenski’yi düşürme teşebbüsü başarısız oldu.

26 Ekim 1917 Bolşevikler iktidarı ele geçirdiler.

2 Kasım 1917 Rusya Halklarının Hakları Beyannamesi yayınlandı.

20 Kasım 1917 “Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi” Rusya’dan ayrıldığını ve bağımsız bir devlet olduğunu ilan etti.

25 Kasım 1917 Rusya’da “Kurucu Meclis” seçimleri yapıldı.

1 Aralık 1917 “Terek Dağıstan Hükümeti ” kuruldu.

2 Aralık 1917 “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” muhtariyet ilan etti. Hükümranlık sahasını bir deklarasyonla tespit etti.

15 Aralık 1917 Rusya Almanya ile antlaşma imzaladı.

19 Aralık 1917 Lenin ve Stalin’in “Rusya Müslümanları Bildirisi ” yayınlandı.

21 Aralık 1917 “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” Rusya anayasasını reddetti. Kuzey Kafkasya hükümeti, Kafkasya’nın Rusya’dan ayrılmış bağımsız bir devlet olduğu ilan etti. Rusya’nın Kafkasya’nın iç işlerine kesinlikle müdahale edemeyeceği vurgulandı.

Aralık 1917 Bolşevikler Rus garnizonlarından destek alarak Kuzey Kafkasya’da bazı şehirlerde (Piyadigorsk, Georgiyevsk. v.s.) iktidarı ele geçirdiler.

5-6 Ocak 1918 Rusya “Kurucu Meclisi” Bolşevikler tarafından dağıtıldı.

Ocak 1918 Terek Eyaletinin I. Halk Kongresi yapıldı.

Şubat 1918 Terek Eyaletinin II. Kongresi yapıldı.

3 Mart 1918 Rusya BrestLitovsk Antlaşmasını (Almanların bütün şartlarını) kabul etti.

14 Mart 1918 Kızılordu Krasnodar’ı aldı.

Mart 1918 TemirhanŞura’da yeni bir “Dağlı Geçiçi Hükümeti” kuruldu.

1918 Brest Litovsk Antlaşması imzalandı.

9-13 Nisan 1918 II. Kuban Bölge Kongresi yapıldı.

18 Nisan 1918 Bolşevikler ŞamilKale’yi (Petrovsk) işgal etti.

22 Nisan 1918
“TransKafkasya Federal Cumhuriyeti” bağımsızlığını ilan etti.

6 Mayıs 1918 “Kuzey Kafkasya Hükümeti” heyeti İstanbul’a geldi.

8 Mayıs 1918 Bolşevikler BrestLitovsk antlaşmasını imzaladı.

11 Mayıs 1918 “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” bağımsızlık deklarasyonunu yabancı devletlere bir nota ile bildirdi. Tüm dünyadan Cumhuriyetin tanınması istendi. Genç Cumhuriyeti ilk tanıyan Osmanlı devleti oldu.

12 Mayıs 1918 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nden yardım istedi.

26 Mayıs 1918 Gürcistan bağımsızlığını ilan etti.

28 Mayıs 1918 Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlığını ilan etti.

30 Mayıs 1918 Bolşevik hükümeti Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin tanınmaması için nota verdi.

30 Mayıs 1918 Kuban Sovyet Cumhuriyeti, Kuban Karadeniz Sovyet Cumhuriyeti’ne bağlandı.

Haziran 1918 V. Sovyetler Kongresi öncesi Bolşevikler bütün muhalif grupları teşkilattan çıkardılar.

8 Haziran 1918 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ve Osmanlı Devleti arasında dostluk ve yardımlaşma antlaşma imzalandı.

1918
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti güneydeki yeni cumhuriyetlere “Kafkas Konfederasyonu” kurmayı teklif etti.

12 Haziran 1918 Biçeharof’un Beyaz birlikleri Derbent’i Kızılordu’dan aldı.

20 Haziran 1918 Azerbaycan’ın Gence şehri Osmanlı ordusu tarafından alındı.

1918 Çiçerin’in Alman büyükelçisi Prens Mirbach’a nota verdi.

22 Haziran 1918 Beyaz Ordu Kuban bölgesinde harekete geçti.

5 Temmuz 1918 I. Kuzey Kafkas Sovyetler Kongresi yapıldı.

Ağustos 1918 İngiliz Ordusu Baku’yü işgal etti.

4 Ağustos 1918 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti kuvvetleri Vladikafkas’ı aldı.

6 Ağustos 1918 Beyaz Ordu Derbent ve Şamilkale’yi (Petrovsk) aldı.

1918 İsmail Berkok, Mithat Şhaplı ve Muzaffer Bey teşkilat taburlarıyla Kafkasya’ya ulaştılar.Yerli kuvvetleri organize etmeye başladılar.

17 Ağustos 1918 Beyaz Ordu Krasnodar’ı aldı.

3 Eylül 1918 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Kuvvetleri (Çeçen milisler) TemirhanŞura’yı Kızılordu’dan geri aldı.

8 Eylül 1918 Beyaz Ordu Maykop’u aldı.

15-16 Eylül 1918 Osmanlı Ordusu Bakü’yü aldı.

13 Ekim 1918 Yusuf İzzet Paşa komutasındaki 15. Osmanlı Tümeni Beyaz ve Kızılordu’ya karşı savaşan Kafkasyalılara yardım amacayla Dağıstan’a geldi.

6 Ekim 1918 Osmanlı Ordusu Derbent ve Şamilkale’yi (Petrovsk) aldı.

10 Ekim 1918 Derbent’e Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti bayrağı törenle çekildi.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi imzalandı

17 Kasım 1918 İngiliz Ordusu Baku’yü işgal etti. Osmanlı Ordusunun ilk kafilesi Kafkasya’dan ayrılmaya başladı.

12-15 Aralık 1918 Abdülmecit Çermoy hükümeti istifa etti. I. Pşimaho Kosok hükümeti kuruldu.

28 Aralık 1918 Osmanlı Ordusu (15. Tümen) Kafkasya’dan tamamen çekildi..

Aralık 1918 Abdülmecit Çermoy başkanlığında bir heyet Paris’e konferansa gönderildi.

Ocak 1919 Beyaz Ordu Terek bölgesine, Kaberdey ve Balkarya’ya girdi.

1919 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti “Konfederasyon” fikrini tekrar gündeme getirdi. Teklif reddedildi.

21 Ocak 1919 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Birlikleri Aldı petrol kuyularını ele geçirdi.

9 Şubat 1919 Beyaz Ordu Terekkale’yi (Vladikafkas) işgal etti.

20 Mart 1919 I. Pşimaho Kosok hükümeti istifa etti. II. Pşimaho Kosok hükümeti kuruldu.

Nisan 1919 Beyaz Ordu’nun iki kolordusu Kafkasya’ya gönderildi.

Nisan 1919 Kafkasya’da Sosyalist Grup kuruldu.

Mayıs 1919 Beyaz Ordu Dağıstan’ı işgal etti.

12 Mayıs 1919 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti heyeti Paris Barış konferansına katıldı.

23 Mayıs -12 Haziran 1919 Pşimaho Kosok hükümeti istifa etti. Mikail Halil hükümeti kuruldu.

Temmuz 1919 Beyaz Ordu zorunlu askerlik uygulaması başlattı.

Haziran-Temmuz 1919 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti heyeti Paris’de Kuban Meclis heyeti ile dostluk antlaşması imzaladı.

Ağustos 1919 Beyaz Ordu tüm direnişleri bastırdı. Kuzey Kafkasya meclisi tatil edildi. Birçok parlamento üyesi sığındıkları Gürcistan’da “Kuzey Kafkasya meclisi” adı altında faaliyet göstermeye başladılar. Dağıstan ve Çeçenistan’da ayaklanmalar başladı.

Eylül-Ekim 1919 Kuzey Kafkasya Savunma Konseyi kuruldu.

Ekim 1919 Kuzey Kafkasya Sovyet Konseyi toplandı.

Kasım-Aralık 1919 Beyaz ordu Kafkasya’da hezimete uğradı. Kızılordu Kafkasya’da ilerlemeye devam ediyor.

Ocak 1920 Beyaz ordu Kafkasya’da hezimete uğradı. Kızılordu Kafkasya’da ilerlemeye devam ediyor.

2 Şubat 1920 İsmail Berkok ve Aziz Meker’in başkanlığındaki bir heyet incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’den Kafkasya’ya gitti.

17 Şubat 1920 Kuzey Kafkasya Savunma Konseyi “Tek ve bağımsız Kuzey Kafkasya Devleti’ni oluşturma azminde olduklarını” bir bildiri ile ilan ettiler.

25 Şubat 1920 Kızılordu Dağıstan’da Kafkas milisleri tarafından bozguna uğratıldı.

Mart 1920 Bolşevikler Kafkasya’da hakimiyet alanlarını genişletiyorlar. Kuzey Kafkasya Savunma Konseyi Beyaz Ordu’dan kurtarılan Şamilkale’ye (Petrosk) taşındı ve Şubat bildirisine benzer bir bildiri daha yayınladı.

11 Nisan 1920 Kuzey Kafkasya Savunma Konseyi’nde Bolşevik olmayan üyeler ihraç edilerek Savunma Konseyi iptal edildi ve “İhtilal Komitesi” oluşturuldu.

6 Mayıs 1920 Türkiye’den gelen heyetin de teşvikleriyle Çeçenistan’da Kayışyurt yöresinde Kurultay toplandı. Toplantı sonucunda “Kafkasya bağımsız oluncaya kadar mücadeleye devam” kararı alındı.

Ağustos 1920 Sait Şamil gelmesi ile moral kazanan milis kuvvetleri Kafkasya’da Kızılordu’ya karşı savaşmayı hızlandırdılar.

14 Ekim 1920 Bolşevik hükümeti Kafkasya halklarına özerklik verilmesi kararını aldı.

Kasım 1920 Rusya SSC’ne bağlı Dağlı ve Dağıstan ÖSSC kuruldu.

Ocak 1921 Denikin Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’ni tanıdığını bildirdi.

20 Ocak 1921 Dağlı ÖSSC içinde Çeçen, Oset vb çevreler oluşturuldu.

Mart 1921 Türkiye ve Sovyet Rusya Moskova’da Dostluk Antlaşması imzaladılar.

Haziran 1921 Kızılordu’ya karşı yer yer savunma hatları oluşturarak direnen Kafkas kuvvetleri sonunda yenildiler ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti yıkıldı.

1 Eylül 1921 Kabardey çevresi Özerk bölge oldu.

16 Ocak 1922 Balkar çevresi Kabardey özerk bölgesi ile birleştirildi.

27 Temmuz 1922 Kuban ili içinde Adıge özerk bölgesi oluşturuldu.

1922 Rusya yerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne bıraktı.

30 Aralık 1922 Çeçen ve Karaçay Özerk bölgeleri oluşturuldu.

Ocak 1924 Yeni anayasa ile Sovyet Rejiminin statüsü tespit edildi.

1924 Oset ve İnguş özerk cumhuriyetleri oluşturuldu.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor