KORKUT ATA ve Seyhun nehri boylarında ortaya çıkmış Türk kültürü Oğuz hikâyeleri kitabı; DEDE KORKUT KİTAPLARI; Türk birliği oluşturacak eserlerdir

Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.
Adı, tarihî kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece “Korkut”, kimi zaman “Korkut Ata” olarak geçer; Batı Türkçesinde “Dede Korkut” olarak da anılır.
Sirderya havzasında tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı (Şaman) olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır.[3] Oğuzların İslâm’ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kâhini (kam, baksı) olduğu, İslâmlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü düşünülür.[3] Kazak ve Kırgız bahşılarının piri olarak da tanınmaktadır. Bir söylenceye göre Kırgız şamanlarına kopuz çalmayı ve türkü söylemeyi öğretmiştir.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Korkut_Ata

Seyhun nehri bölgesi Türkistan diye anılmaktadır, Farabi-Tarkani, Hoca Ahmet Yesevi, Ayşe Bibi gibi Türk ve dünya üzerinde etkili, çok ünlü bilgelerin yetiştiği “Türk bilgeler coğrafyası”dır.
Dede Korkut Kitabı; Seyhun nehri boylarında ortaya çıkmış destansı Oğuz hikâyelerinin mecmuasıdır.
İçerdiği on iki hikayenin büyük bölümü ilk defa X. -XI. yüzyıllar arasında Oğuzların eski yurdu olan Seyhun nehri boylarında ortaya çıkmış, halk hikayeleri kitabıdır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Dede_Korkut_Kitabı
.


.
Dede Korkut Kitabı; Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı hikâyeleridir., şu ana kadar üç asıl yazması bulunuştur, bunlardan ikisi Avrupa ülkelerindeki kütüphanelerdedir.
1- Dresden yazmasının adıyla: Kitāb-ı Dedem Ḳorḳud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân,
2- Vatikan yazmasının adıyla: Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ ve Gayrı),
3- Türkmensahra yazması; şu anda İran Türkmensahra’da bir eski kitap toplayıcısının elindedir
.

Dresden nüshasına on iki Oğuz hikâyesi vardır:
Dirse Han Oğlu Boğaç Han
Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması
Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek
Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
Kazılık Koca Oğlu Yegenek
Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi
Begin Oğlu Emren
Uşun Koca Oğlu Segrek
Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması
İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü
.
Vatikan yazmasında altı öykü vardır:
Hikayet-i Han Oğlu Boğaç Han
Hikayet-i Bamsı Beyrek
Hikayet-i Salur Kazan’ın Evi Yağmalanduğudur
Hikayet-i Kazan Begün Oğlu Uruz Han Tutsak Olduğudur
Hikayet-i Kazılık Koca Oğlu Yegenek Bey
Hikayet-i Taş Oğuz İç Oğuz’a Asi Olup Beyrek Vefatı
.

Türkmensahra-İran’da hayatı boyu birçok el yazmayı toparlamış olan, Türk dünyasının kültür ve edebiyatının gayretçisi, temiz kalpli bir Türkmen: Velimuhammet Hoca
Velimuhammet Hoca Dede Korkut Kitabını o buldu ve Türk dünyasına kazandırdı, Dede Korkutun orjinali şimdi Türkmensahra’da onun elinde.

.
BU GİBİ HALKIN MALI OLAN KİTAPLARI HALKIN ÜCRET VERMEDEN OKUYABİLMESİ GEREKİR
İNTERNET BİLGİ ÇAĞI BUNUN İÇİN EN KOLAY ULAŞIM YOLUDUR
BU KİTAPLARIN İNTERNET AĞINA KOPYALANABİLİR ŞEKİLDE SUNULMASI GEREKİR.
BU KİTAPLARIN HER DİLE VE HER YAZIYA ÇEVRİLMİŞ KOPYALARININ DA YAYINLANMASI GEREKİR, ÖZELLİKLE TÜRK HALKININ KİTAPLARININ HALKIN ANLIYACAĞI İMKANLARIN OLUŞTURULMASI İMKANI OLMALIDIR, BUNU TÜRK DEVLETLERİNİN YÖNETİCİLERİ YAPMALIDIR.
.

Hakkında Türk Bilimi