Kutsal bakire Meryem’in bakire olmayan kutsal müritleri…

.
Kadın sosyal toplumlarda çağlar boyu kutsaldır..
Kadının kutsallığı öyle önemlidir ki Hristiyanların peygamberi HZ.Musa’nın annesi BAKİRE MERYEM dir…
.
Hıristiyanlık Ortadoğudan batıya yayılmıştır
Hıristiyanlar arasında İsa’nın tanrının oğlu olması tartışmaları Hıristiyanları mezheplere bölen tartışmadır…
Hz.İsa tanrının oğlu olduğuna göre…
Meryem tanrı sıfatındadır..
.
Tartışılmayan tek kutsal, Meryemin bakireliğidir.
.
Yeni Ahit Meryem’in ailesi ve erken dönem hayatı için çok az şey söyler. 2. yüzyıl incil yazarı Protoevangel James onun anne-babasını Joachim (İmran) ve Anne (Hanne) olarak tanımlar.
Meryem annesi tarafından daha doğmadan erkek olacağı varsayımı ile Süleyman Mabedi’ne adanmıştı. Meryem’in bugünkü İsrail topraklarında yaşadığı, Beytüllahim’de babasız olarak İsa’yı dünyaya getirdiğine inanılır.
Bazı Hristiyanların inanışına göre Meryem’in son yıllarını geçirdiği yerlerden olan Efes ve Meryem Ana Evi günümüzde Selçuk ilçesi sınırları içerisindedir.


Hristiyan dünyasında Meryem’in kilise hayatındaki konumu mezhepsel olarak bazı bölünmelere yol açmıştır. Katolik Kilisesi, Meryem’in bekâretinin ölene kadar muhafaza edildiğine ve öldüğünde bedeniyle beraber cennete çekildiğine inanmaktadır,
.
Antik toplumlarda ay takısı kutsal kadınların taktığı koruma tamdasıdır, günümüzde de bazı sosyal sınıflarda devam etmektedir, yani kutsal korunan kadınlar bazı sosyal toplumların kurallarıdır..
.
Ayrıca Türk toplumları kadını korumaya almış sosyal toplumlardır, bu kural binlerce yıldır değişmemiştir, bakirelik Türk toplumlarının çok önemli kuralıdır.
.
İlginç olan şu..
Hıristiyan toplumların çoğunluğunda, özellikle yeni nesil Hıristiyalıkta bakirelik kutsal değil..
.
Toplumda kadını özel yapan ve onu kutsallaştıran özellikler yeni toplumlarda yok edilmiştir.
.
Antik toplumlarda benzer durumların tarihte kayıtları vardır.
Demek ki toplumlarda eski sosyal yaşama dönüş tekar ediyor.
.
.
Dünyaya örnek teşkil eden Batı sosyal kuralları gün geçtikçe kadını korumaktan uzaklaşıyor.. genç kızlar kutsal olmaktan uzak bir sosyal yapıda gelişiyorlar, bu durum kadının dünyadaki yerini de kutsal olmaktan uzaklaştırıyor.
.
.

Türk kadınlarının hürrüyet hakkı MOR CEPKEN; savunma çeyizi.

Türk kadınlarının hürrüyet hakkı MOR CEPKEN; savunma çeyizi.

.

Kadın tamgası ay ve kadın koruma işareti lunula

Kadın tamgası ay ve kadın koruma işareti lunula

.

Asya, Avupa ve Afrika’da 3000 yıllık “Kutsal Bakire” Vestal Virgin tarihi

Asya, Avupa ve Afrika’da 3000 yıllık “Kutsal Bakire” Vestal Virgin tarihi

.

Osmanlı İmparatorluğu Kadınlar saltanatı 1534-1656

Osmanlı İmparatorluğu Kadınlar saltanatı 1534-1656

.
.
.

Hakkında Türk Bilimi