MADENLERİ, TARIMI VE ENERJİSİ MİLLİ OLMAYAN ÜLKE KÖLE ÜLKEDİR

Dünya ülkelerinin en büyük gücü gıda ve enerjidir gıda ve enerjide bağımlı olan veya gıda ve enerjisini devletin milli kontrolunda olmayan ülkelerin ayakta durması mümkün değildir.
Dünyanın nüfusu arttıkça daha fazla gıda ve enerjiye ihtiyacı vardır.
Yıllardır güçlü devletler güçsüz devletlerin ham madde, tarım ve enerji varlıkları için savaşmaktadırlar.
Tarım sektörü devlet destekli olmalıdır..
Madenler özelleştirilmemelidir..
Özellikle enerji sektörü özelleştirilemez.. milli olmak zorundadır.

Türkiye devleti kurucusu Mustafa Kemal’in milli uygulamaları dünyada her zaman geçerli olacaktır.

.
VAR OLMAK ANCA MİLLİ OLMAK İLE MÜMKÜNDÜR..
.
.

Bölüm 1/3: Afrika’nın ‘azgelişmişliğinde’ ekonomik politikaların ve uluslararası kurumların rolü. Howard Nicholas,

‘Underdevelopment’ in Africa – What’s the Real Story? (1/3) – Howard Nicholas

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=v3xlO…

Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=06FSI…

Bu video serisi Afrika’nın az gelişmişliği ile ilgili hazırlanmıştır, aslında bütün az gelişmiş ülkelerin kaderi aynidir
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi