MTTB. – Millî Türk Talebe Birliği “Devleti Yeniden Şekillendiren Teşkilat”!!!!..(1916) bir ülke tarihinin siyasi göstergesi….

Ev / Genel / MTTB. – Millî Türk Talebe Birliği “Devleti Yeniden Şekillendiren Teşkilat”!!!!..(1916) bir ülke tarihinin siyasi göstergesi….

MTTB. – Millî Türk Talebe Birliği “Devleti Yeniden Şekillendiren Teşkilat”!!!!..(1916) bir ülke tarihinin siyasi göstergesi….

.
.

İsmail Gaspıralı Bey ile başlıyan ceditçilik-Atacılık-Milliyetçilik haraketleri 1912 yılında Osmanlı Padişahları tarafından desteklenerek Osmanlı tebasının  Milli Kurtuluş Savaşları’na hazırlanması çalışmalarıdır.

CEDİTÇİLİK “Müslüman Türk Dünyasında Ata’ya dönme haraketleri” İsmail Gaspıralı Bey-1905

BU YIL DÜNYA “”İSMAİL BEY GASPIRALI’YI ANMA YILI”DIR…

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN TAMGASI BOZKURTTUR..

Türk Ocakları 1912- Başbuğ Enver Paşa ve izci andı 1914

1912 de Tamgası bozkurt Türk Ocakları

Türk Ocakları Ordu ve Sivil halkın birlikteliğini oluşturmak için kurulmuştur. Hem orduya, hemde Milli eğitim sistemine bağlıdır…


1914 te Tamgası bozkurt Türk İzci Teşkilatı; bu teşkilattaki genç izcilere  “”Yavrukurt””  denmektedir…

Bozkurt Türk izci teşkilatı Ordunun Türk Ocakları sayesinde sivil halk ile buluşmasıdır

Andımızın tarihçesi…114üncü İslam halifesi, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı, Mehmed V. Resad 1914.

Sultan Reşat İmparatorluğunun sınırları içersinde Sivil teşkilatların okuması için and oluşturmuştur…Bu and “Milli bir and”dır..

.


1916 Tamgası bozkurt Millî Türk Talebe Birliği

“DEVLETİN DESTEK VERDİĞİ” , ÜNİVERSİTE TALEBELERİNİ  ORGANİZE ETMEYE YARIYAN RESMİ BİR KURULUŞTUR, Osmanlı Devletindeki Asker ve Sivi halkın birlikteliğini oluşturmak için kurulmuştur.

1912 DE OLUŞTURULAN  ” TÜRK OCAKLARI”NA BAĞLI OLARAK ÇALIŞMIŞTIR…
.Millî Türk Talebe Birliği (1916) ya da kısaca MTTB 14 Aralık 1916 yılından Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı içerisinde iken Dar-ül Fünun (üniversite) gençliğini bir araya getirmek amacı ve Türkçü bir düşünce ile İttihat ve Terakki Fırkası tarafından kurulan MTTB, Millî Mücadele döneminde sessizliğe bürünse de cumhuriyetin ilk yıllarında yeniden etkin olmuştur.
Osmanlı Dönemi; Millî Türk Talebe Birliği’nin ilk kuruluşunu Devlet-i Âli’nin son dönemlerinde, İttihat ve Terakki tarafından gerçekleştirdi. Türk Ocaklarına bağlı olarak TÜRK mİLLİYETÇİLİĞİNİ KORUMAK İÇİN oluşturuldu. Bu amaçla kurulan teşkilatlardan birisi de Milli Türk Talebe Birliği idi.
Bu dönemde yaplan en önemli faaliyet Yeşilköy’deki, Rusların 93 harbi (1876-1877) anısına diktikleri anıtın yıkılmasıdır.
.
1923
Cumhuriyet Dönemi; Bu dönemde MTTB resmî ideoloji ile ortak tavır izlemiştir. Bu dönemin ilk yıllarında MTTB aktif bir teşkilat değildir.
MTTB bu dönem içerisinde etkinliklerini genelde Türk Ocakları ile işbirliği içinde yürütmüştür.

Bu dönemde Birlik adlı bir dergi çıkarılmiştır.

.
1926
1926-1936 yılları arasında da MTTB, Cumhuriyet kadrosu’nun resmi görüşü doğrultusunda, devlet desteğiyle birtakım çalışmalar yaptı.
Turancı çizgide kalarak kozmopolitliği reddetti.
“Vatandaş Türkçe Konuş” kampanyası başlattı
.
1936
Birlik 1936 yılında Hatay’ın ilhakını destek mitingi nedeniyle kapatıldı.
.

1946
MTTB’nin bu fetret dönemi on yıl kadar sürdü. 1946 yılında, merkezi İstanbul’da olmak üzere, birlik; “Türk Talebe Birliği” adıyla tekrar kuruldu.    Daha sonra yapılan müracaat neticesi bakanlar kurulu kararıyla başına “Milli” kelimesi eklendi.
Edebiyat Derneği Başkanı Reha Köseoğlu, Hukuk Derneği Başkanı Tahsin Atakan, Tıp Derneği Başkanı Rehai İslam tarafından, merkezi İstanbul’da olmak üzere, Millî Türk Talebe Birliği adıyla tekrar kuruldu.
1946 – 1965 yılları arasında sol (Ulusalcı) cereyanların etkisinde (Avrupa-Amerika karşıtı)  MTTB’nin Ulusalcı-sol cereyanlar yönündeki görünüşü 1965 yılına kadar sürmüştür.

.

1960
1960 öğrenci haraketleri “1960 askeri darbesinin oluşmasında”da etken olmuştur..

.
1965
18 Mart 1965 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Rasim CİNİSLİ seçildi.
Komünizmle mücadele alanında toplantılar tertip etmiş ve kampanyalar başlattı. “İlk olarak düşünülmesi icap eden husus; “Milli Birlik” fikrini sağlam unsurlara dayayıp kökleştirmektir.” gibi sloganlarla mücadele gayesi ortaya konmuştur.
1965 – 1980 arasında Muhafazakâr(“cihat”cı ve “mukaddesat”çı) bir MTTB ile karşı karşıyayız.
48. Dönem Genel Başkanlığı’na seçilen İsmail KAHRAMAN’la MTTB’nin fikri çizgisi daha da netleşti. Bu dönemde sol öğrenci olaylarına karşı ortak bir zemin oluştu. MTTB, milliyetçi ve mukaddesatçı görüşün buluşma ve yönetim yeri haline geldi, milliyetçi çizgide olduğu gibi muhafazakâr çizgide de belirgin bir tavır aldı.
.

Bu fotoğraftaki görüntüde iki amblem var, kuruluş amblemi bozkurt  yerine kitap konmuştur; buradaki en dikkat çekici durum ; kitaplı ambleme 1916 yılının konmasıdır, bilinen bir gerçek varki, o da bu amblemin 1965 yılından sonra konduğudur…
53. Dönem Genel Başkanı Rüştü ECEVİT’in döneminde göze çarpan çalışma MTTB’nin ambleminin değiştirilmesi olmuştur. Kurulduğu yıldan beri MTTB’yi temsil eden “Bozkurt” resmi, ”Kitap” resmi ile değiştirilmiştir.
Bu dönemde bozkurt olarak tanımlayanlarla hilalci olarak tanımlayanlar arasında ayrılıklar çıktı ve bölündü.
.

1970’lerde Amerika’nın gizli desteği ile geleceğin yeşil kuşak islamı yayma işini yapacak silahsız Milli Türk Talebe Birliği Türk-İslam Sentezcisi öğrencilerin bir araya geldikleri çatıları oluşturdu. (Rusya karşıtı). Türklük bir ırkçılık gibi algılanmaya başlandı. Milli ifadesini kullanan fakat Milliyetçiliği yok eden çalışmalar başladı.

Bu dönemde Milliyetçiler bölündü,  Atatürk’ü lider gören Milliyetçiler, Türkeş’i lider gören Milliyetçiler, Atsız’ı lider gören Milliyetçiler, Ulusalcılar, Önce din..sonra Milliyet diyenler, Önce Milliyet sonra din diyenler  ve en önemlisi Milli tanımları kullanıp Milliyetçiliği yok eden Erbakan gurubu..Atatürk’ün resimleri MTTB derneklerden indirildi.

MİLLİ GENÇLİK adı altında yeni oluşturulan bu gurup aslında milliyetçiliğin karşısında olan bir yapıyı Milli ismiyle sitasallaştırıp Milliyetçilerin desteğini alma çalışmaları yapmış vede muvaffak olmuştur, birçok milliyetşinin bilmeden desteklemesi ile Türkiyede Milliyetçiliğe büyük darbe vurulmuştur..
.
1980
12 Eylül 1980 askeri darbesi ile MTTB’nin IV. “cihat”cı ve “mukaddesat”çı dönemi de sona ermiş oldu.

12 Eylül 1980 Askeri darbesinde Milliyetçi ve Solcu öğrenciler yargılanmış ve “birçokları işkence görmüş, birçokları idam edilmiş”tir..fakat  Muhafazakar“cihat”cı – “mukaddesat”çı öğrenciler yargılanmamıştır…

.


Bu günkü hali; burada hem Milli tamga Bozkurt, hemde Mukaddes tamga Kitap kaldırılmıştır…
Bu günkü hali sadece isminin korunması ile devamının sağlanması olup, kuruluş amaç ve çalışmalarını terketmiştir.
.

ÜÇ ADIMDA DEĞİŞİM

1. Kuruluş..Bozkurtlu, Milli ve Ata tamgalı ..

2. Bozkurtlu Ata tamgasının din kitabı ile bertaraf edilmesi…

3. Din kitabının bertaraf edilmesi ile hem ata, hem inanç tamgasının kaldırılması…

.

MTTB nin yeni oluşumu; Talebe Birliği Federasyonu

İsminden’de görüldüğü üzere Milli Türk Talebe Birliği bütün özellikleri ile lağvedilmiştir…

Türkiye artık Milli bir devlet değildir, parçalanmak için uygun zemin oluşturulmuştur…

.

Dönüşümler daima aşındırma ve yavaş yavaş, zaman kontrollu olarak  sindirilmektedir…
Milli Türk Talebe birliğindeki bu haraketler zamanın ihtiyacına göre öğrencilerin yönlendirildiğini göstermektedir..
Bazen kendi devletlerinin yönetiminde , bazen’de devletlerine düşman olan milletlerin yönetiminde olmuşlardır.
.
En önemlisi de bu haraketlerden; ülke içersindeki siyasi haraketlerin izlenebilmesidir. Onlar ülkelerinin siyasi göstergeleri olmuşlardır….
.
.

VE EN ÖNEMLİSİ  “”ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ÜLKELERİN YÖNETİMLERİNDEKİ GÜCÜ””NÜN “”GÖSTERGESİ””DİR…

.

.

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


aşıkpaşazade

Osmanlı’da fetret devri (1402-1413) ve Derviş Ahmet Âşıkî..

I. Bayezid, 1389’dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır, Kosova Meydan Muharebesi’nin son saatlerinde babasının (Sultan …


Vecihi Hürkuş

Vecihi Hürkuş’un dünyasında göklere yazılan tarih “Yaşasın Türk Tayyareciliği”

Kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir. TBMM tarafından üç kez takdirname verilmiştir. Üç takdirname verilen tek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor