OĞUZ TÜRKÇESİ’NİN 4 KOLU: Tarihçi ve Türkolog Dr. Babek Cavanşir

1. Batı Oğuz Türkçesi’nin Yayıldığı Coğrafyalar:
Türkiye, Balkanlar, Gagauz Yeri, Güney Kırım ve Kuzey Kıbrıs, Gürcistan (Ahıska Bölgesi), Kuzey Irak, Suriye ve Lübnan

2. Merkezi (Ortanç) Oğuz Türkçesi’nin Yayıldığı Coğrafyalar:
Doğu ve Güneydoğu Türkiye, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan (Borçalı ve Ahıska Bölgeleri, Hristiyan Berezin-eli Türkleri), Dağıstan-Derbent Bölgesi, Kuzey Irak, Suriye, Lübnan, Özbekistan Harezm Bölgesi ve Afganistan-Kabil’deki Afşar Eli

3. Doğu Oğuz Türkçesi’nin Yayıldığı Coğrafyalar:
Türkmenistan, Afganistan Türkmen Bölgesi, İran Türkmenleri (Hazar Denizi’nin güneyi ve kısmen Kuzeydoğu İran) ve Stavropol Türkmenleri bölgesi (Türkmen, Neftekum vb. bölgeler)

4. Salar-eli / Salır-eli Türkçesi’nin Yayıldığı Coğrafya:
Xun-hua Salar Özerk İlçesi, Gan-su (Keng-su) Eyaleti Lin-xia Bölgesi ve Qing-hai Eyaleti Long-hua Bölgesi

~~~~~~~~~~~
AÇIKLAMA:
1. Nüfus yüzdeleri en düşükten (%1) en çoğa kadar (%100) olan coğrafi bölgelerin tümü bir arada gösterilmiştir.
2. Ahıska, Kuzey Irak, Suriye ve Lübnan Türklerinin konuştuğu Türkçe, lehçe ve ağız özellikleri açısından “Merkezi (Ortanç) Oğuz Türkçesi”nde yer alsa da, bu bölge Türkleri yazı dili olarak “Batı Oğuz Türkçesi”ni kullanmaktadırlar. Bu nedenle de ilgili bölgelere, aynı zamanda “Batı Oğuz Türkçesi” haritasında da yer verilmiştir.
~~~~~~~~~~~

Tarihçi ve Türkolog Dr. Babek Cavanşir

@Babek_Cavanshir
https://t.me/Babek_Cavanshir/334

Hakkında Türk Bilimi