Orda bir köy var uzakta ve Fahriye hanımın gülistan bahçeli evi Bursa-Kemalpaşa-Çeltikçi

.
Bizim köyümüz…
Kenarından Susurluk çayı akmaktadır ve tarımsal sulama tarlarda yeterlidir.
Bursa Kemalpaşa Çeltikçi köyü sebze çiftçiliği ve hayvancılık ile geçinen bir köydür, bütün köylerde olan köy yaşamı olan köyün sebzecilik en önemli geçim kaynağıdır.


.
Bir önceki dönemde bağımsız belediyelik olduğu dönemde köylü ileri gelenleri kooperatif kurmuşlar fakat kuruluşundan bu yana gelişimini ilerletememiş, sadece hayvancılığı destekleyen hayvan yemi gibi üretimler gerçekleştiriyorlar, birde köy içerisinde meydanda bir market çalıştırıyor, markette genel ihtiyaçlar satılıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=1X_mTRFim7E
.
Tarlaların sebze yetiştirilmesi için uygun olduğundan köy halkı ekonomisi sebzecilik üzerinde kurulmuş hayvancılık orta seviyede yapılmaktadır, köyden her gün süt tankerleri üretilen sütü toptan almaktadır.
Sebzeler mevsimine göre çeşitlenmiştir, her mevsimin sebzesi bolca üretilmekte ve çok üretilen sebzelerine iyi fiyat ile satacak müşteri bulamamaktadırlar, üretimlerin maliyetleri çok yüksek olduğundan gerek hayvancılık gerekse sebze tarımı az kazandıran bir iş olarak köyde ekonomik sıkıntılı bir yaşam sürülmektedir.
.


Yaz geldiğinde en çok üretilen domates ve biberdir, artan tarla işçiliği ve üretilen ürünleri hasat etmek için yeterince işçi bulunamadığından taşra şehirlerden gelen mevsimlik işçiler çadır kentler kurarlar, mevsim sonunda köylerine dönerler.
.
Koyun sürülerine atalarından gelen usuller ile tamgalar koyarak tek çobanda otlağa sürülen koyunları vardır.
.

Eski usul işçilikler yayıkla tereyağ ve ayran oluşturma, buğdayları el değirmeninde öğütme, büyük tahıl turşu küplerine kışlıkları saklama gibi birçok usuller terk edilmiş ve kullanılan aletler atıl halde savrulmaktadır, bir kısmı hatıra olarak saklanmaktadır, fakat sürdürülen bazı işçilikler yine de bir köyün hasretini giderecek durumdadır.

Bunların yanında hala devam eden köy ocağı alanı vardır, burası yazın mutfağı olarak kullanılır.

Yaz geldiğinde salça yapımı, turşu yapımı gibi kışlık ihtiyaçlar burada hazırlanır, bu işçiliklerde bazı eski usullerin yanında yeni usuller ve yeni makineler de kullanılır.

Anadolu’nun kayıp olmayan çok kıymetli tohumları ve kurutma usulleri ile saklama devam etmektedir.
.


Fahriye hanım köyün bilindik çiçek sever hanımıdır, evinin önündeki bahçesi bir çiçek üretim alanı gibidir, çok çeşitli çiçekleri bahçesine ekip çok güzel seyirlik bir bahçe oluşturur, misafirleri geldiğinde onun bahçesine hayran olur.

 

.
Bu yazıyı yazmaktaki asıl sebebimiz Fahriye hanımın bol çiçekli bahçesidir, bir köy hanımının hiç boş vakti olmamasına rağmen bahçesini çeşitli çiçeklerle doldurup dinleneceği vaktini çiçeklerinin bakımına harcayarak onları seyredip dinlenmesi çok önemli örnek bir hareket olarak görmekteyiz, Fahriye hanıma çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarının devamını diliyoruz.

Hakkında Türk Bilimi