ORTA AFRİKA’DA İKİ ANTİK TÜRK HALK İSMİ; TUAREG VE TURKU

.
Tuareg”ler Orta Afrika’nın çok bilinen antik halkıdır, Orta Afrika’da Cezayir-Libya-Mali-Niger ve Burkina Faso bölgesinde Afrika Sahra Çölünde’ki toplumdur.
Geleneksel Tuareg toplumu soylular, din adamları, vasallar, zanaatçılar ve eskiden köle emekçilerinden oluşan katmanlara bölünmüştür.
Tuaregler geleneksel olarak, kırmızıya boyanmış deri çadırlarda yaşarlar. Günümüzde deri yerine naylon çadırlar da kullanılmaktadır. Güneyde ise beşik tonozlu keçe çadırlar yaygındır.
Yetişkin erkekler kadınların, yabancıların ve evlilik yoluyla akraba oldukları kişilerin yanında mavi bir peçe takarlar; ama bu gelenekler kentleşmeyle birlikte kaybolmaya başlamıştır.
Tuaregler arasında eski Libyalıların kullandıklarına benzer bir el yazısı olan tifinag varlığını korumaktadır.
Tuareg toplumunda kadın baskı altında değildir ve kısıtlanmamıştır. Tek eşlilik yaygındır. Kadınlardan çok erkeklerde örtünmeye önem verilir.


.
Turku’lar yine Orta Afrika Tuareg bölgesinin doğu tarafında komşu olan Libya-Sudan-Çad-Orta Afrika-Nijerya ve Nijer ortak alanında yaşayan antik toplumdur, bu halk için arap olmayan halk denmektedir, Turku, Türk demektir, daha sonraki haklı Tuarek olarak tanımlanmıştır.
Bu dilin nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir.
Bu dilin “Arapça” dışında tüm konuşmacıları tarafından paylaşılan yerel adı yoktur.
Göçebe sığır çobanlarının ana dili olarak ortaya çıktı .
1920’de Nijerya lehçesinin gramerinin yayınlanmasından bu yana, bu dil sadece Arap olmayan insanlar içinde arasında kullanımdaydı.
Sömürge döneminde Turku olarak bilinen dil lingua franca (yabancı dil) olarak kullanıldı. Bugün Çad’da hala benzer dili kullananlar var, ancak tarif edilmedikleri için Turku’dan gelip gelmediklerini bilinmemektedir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tuaregler
https://en.wikipedia.org/wiki/Chadian_Arabic#Turku

 

Bu haritada antik dönem ticaret yolları görülmektedir, büyük ihtimal bu iki antik halk Orta Afrika’nın antik ticaret tarihinde büyük rol oynamıştır.
Bereketli Hilal’den sonraki göçler, erken tarım uygulamalarını komşu bölgelere – batıda Avrupa ve Kuzey Afrika’ya , kuzeye Kırım’a ve doğuda Moğolistan’a taşıyacaktı.
Resim Nabta Playa Afroasiyatik mezar kültürü, Aswan Nubia müzesinde.
Sahra’nın eski insanları, MÖ 6000 ile 4000 yılları arasında Asya’dan (Türk diyarından) evcilleştirilmiş hayvanlar ithal etti . M.Ö. 7 bin sonuna kadar, tarih öncesi Mısırlılar Güneybatı Asya’dan ticari olarak keçi ve koyun getirmişlerdi.

“Bu antik isimlerin Türk ismine akraba oluşunun sebebi  MÖ 600 yıllarından başlamaktadır, bu kültüre AFROASİYATİK kültür denmektedir, sığır çobanlarının konuştuğu antik dil Asya’dan gelen Türk dilin zaman içerisindeki seyridir.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_trade

Afrika’nın orta batısında Etiyopya’da bir bölge ve isimleri:


Turkana Gölü; Dünyanın en büyük kalıcı çöl gölü ve dünyanın en büyük alkali gölüdür, Turk ana, Türkçe bir tanımdır, Türk anası demektir, Anadolu tanımı gibi..
Turkwel Nehri; Turkana Gölü’ne akan bir nehirdir.
Turkana Çocuğu; Pleistocene döneminin erken dönemlerinde, 1,8 milyon yıl önce yaşamış 11-13 yaşlarında bir çocuğa ait fosiller.

Harita genetik göçü göstermektedir.

Genetik harita..

.

Bölgede antik runik yazılar bulunmuştur.

.

ETİYOPYA AKSUM’DA “14BİN YILLIK ORHUN (RUNİK) YAZITLARI”

ETİYOPYA AKSUM’DA “14BİN YILLIK ORHUN (RUNİK) YAZITLARI”

.

TUAREG’LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture

TUAREG’LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture

.

Frigya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.

Frikya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.

.

Afro – Asiyatik antik tarihin bağları- mezar kültürü.

Afro – Asiyatik antik tarihin bağları- mezar kültürü.

.

AfroAsiyatik balbal ve yazıtları.

AfroAsiyatik balbal ve yazıtları.

.

Hakkında Türk Bilimi