Orta Amerika Türk kayık adalarında antik ata kültürü Atabeira

.

Kristof Kolomb (Portekizce: Cristóvão Colombo, İtalyanca: Cristoforo Colombo, İspanyolca: Cristóbal Colón, Latince: Christopher Columbus; d. 31 Ekim 1451 öncesi – ö. 20 Mayıs 1506)
Cenovalı kaşif, gezgin ve sömürgeci. İspanya’nın Katolik Kralları himayesinde Atlas Okyanusu’nu aşan dört sefer yaptı.
Bu seferlerinde Hispanyola Adası’nda, Yeni Dünya’daki İspanyol Kolonizasyonu’nu başlatan kalıcı yerleşimler kurdu.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Kristof_Kolomb

Amerika kıtasında Avrupalıların işgali öncesinde Türk adaları ve ata inanç kültürü bulunmaktadır, Türk yerli halkı ata kültürü bir yaratılış inanç kültürüdür, ata tanımını yaratan soyun geldiği, soyu getiren anlamında kullanmışlardır, zaten Asya ve diğer Türk hakları ata tanımını ayni mantık ile kullanmıştır…

Orta Amerika ada yerlilerinde Atabeira – Atabey, Taino dininin iki yüce tanrısından biri olan Tainos’un yüce tanrıçasıdır.
(Hayat-var olma) Tatlı su ve doğurganlık tanrıçası olarak ibadet etti; tüm yatay suyun, göllerin, akarsuların, denizin ve deniz dalgalarının Dünya Ruhunu ve Ruhunu temsil eden kadın varlıktır.
Bu tanrı, çoğunlukla Porto Riko (Borikén), Haiti / Dominik Cumhuriyeti La Hispaniola ve Küba’da, Antiller’in Karayip adalarında yaşayan yerli kabileler için en önemli olanlardan biriydi.
Atabey veya Atabeira, asıl maddeyi ve somut veya maddi olan ve birkaç tezahürü olan her şeyi tanımlar.
Bunlardan biri bahsi geçen besleyici anne figürüdür.
Diğeri Caguana: aşkın ruhu. Sonuncusu Guabancex (Gua Ban Ceh olarak da bilinir): şiddetli, fırtına volkanları ve depremlerin Vahşi Annesi.
Taíno ana tanrıçası için alternatif isimler Iermaoakar, Apito ve Sumaiko ve Taíno kadınları güvenli bir doğum sağlamak için Atabey’e dua etti.
Mitoloji
Atabey ikiz oğulları cinsel ilişkide bulunmadan gebe bıraktı.
En yaygın bilinen Yúcahu o doğurganlık üzerinde hüküm asıl Taino tanrı olduğu için Yuca.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Atabey_(goddess)
.
1492’de Christopher Columbus tarafından Karayip kıyılarına varıştan önceki günlerde Karayip Denizi, Yerli Taíno Halkları tarafından Atabeira olarak adlandırıldı. Terim, Yerli adalılar için sadece topraklardan daha fazla tezahür eden güçlü ve cömert bir Dünya Anne’yi tanımlamak için kullanılır; o bol denizin hayat veren sularıdır. Bu ve bazıları için, takdir sahibi insanları suların üstünde ve altında yaşama bağlayan uyumlu, manevi bir ilişkiydi.

Bununla birlikte, Columbus yolculuğunu takiben, bu kutsal ilişki acımasızca bozuldu ve daha sonra yüzyıllar boyunca doğal dünyadaki ataerkil egemenliğin ana akım kabulü ile değiştirildi. Karayipler’de, çevrenin metalaşması ve kölelik ve yarı kölelik kurumları aracılığıyla renk halkları Columbus ile başlar. Sürdürülemez, sömürücü dünya görüşünün kuşaklararası tanıtımı, bugün bile suların üstünde ve altında tüm yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Aslında, bu sert gerçeklik, okyanus ekosistemlerinin olası çöküşünün uzun süreli, korkunç sonuçları olacağından, Karayipler’deki gelecek nesiller de etkileyebilir.

Karayip adaları, Taíno’nun eski vatanları ve Kalinago, Garifuna ve Lokono gibi diğer Yerli Halkların yanı sıra diğer Arawakan halklarıdır. Bu adalar, Meksika Körfezi ve Kuzey Amerika anakarasının birbirine bağlı havzasının güneydoğusunda büyük, hilal şeklinde bir takımadalar içermektedir. Karayip ada zinciri Orta Amerika’nın doğusunda, Güney Amerika’nın kuzeyinde ve Atlantik Okyanusu’nun batısındadır. Takımadalar Büyük ve Küçük Antiller dahil olmak üzere iki ana bölgeye ayrılmıştır. İkincisi Leeward Adaları, Windward Adaları ve ABC Adaları olarak alt bölümlere ayrılmıştır.

Bermuda adası ve Bahamalar ile Türk kayık adaları Lucayan Takımadaları genellikle bölgenin bir parçası olarak kabul edilir. Ancak, bu adalar Karayip Denizi’ni sınırlamaz. En katı anlamda, “Karayip ülkeleri” ifadesi yalnızca insüler egemen devletlere ve insular bağımlı bölgelere atıfta bulunacaktır, ancak terim bugün çeşitli kullanımlara sahiptir. En geniş uygulamasında, ifade Karayip Denizi’ni sınırlayan Orta ve Güney Amerika ülkelerini içerir. Karayipler bölgesi, çoğu okyanus olan bir milyon kilometrekareden fazla bir alana yayılıyor.
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/making-peace-atabeira-time-climate-crises
.
http://yamaye-mike.blogspot.com/2010/

.

Antik Kuzey Amerika Ata kültürü ve Atabaşkanlar

Antik Kuzey Amerika Ata kültürü ve Atabaşkanlar

.

Güney Amerika’da 11.000 yıllık antik bir tarih- Ata kama

Güney Amerika’da 11.000 yıllık antik bir tarih- Ata kama

.

AMERİKA!YI KEŞFEDEN MÜSLÜMAN VE TÜRK KAŞİFLER (1291-1554)

AMERİKA!YI KEŞFEDEN MÜSLÜMAN VE TÜRK KAŞİFLER (1291-1554)

.

Ata adası, Prens Ata, Mu şehri ve Tonganlar

Ata adası, Prens Ata, Mu şehri ve Tonganlar

.

.

Hakkında Türk Bilimi