Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / genel / OSMANLI DEVLETİ SOY AĞACI ve SARAY KADINLARI

OSMANLI DEVLETİ SOY AĞACI ve SARAY KADINLARI

.


Bu yazıda neden kadınlar yazıldı…
Aile iki cins insanın birlikteliğidir, toplum aileler birliğidir, devlet ise toplumlar birliğidir..
Devletlerin yönetimlerinde bazı belgeler yöneticileri eşleri ile birlikte gösterir, fakat yakın tarihte çoğunlukla beyler yönetimin görünen bilinen anılan kişileridir.
Bir ata sözü der ki “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın desteği vardır.”..
.
Osmanlı İmparatorluğundaki 620 yıllık dönemdeki bey ve padişahların bazen tek bazen de 20ye varan eşleri hiç hesaba katılmaz… habuki İmparatorluğun kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı devletindeki Saray-harem kadınları yönetime katılımşlardır ve bazen de yönetimi tamamen ellerinde yürütmüşlerdir.
.
Orhan Bey’den başlayan yabancı kadınlar ile yapılan evlilikler çoğu zaman yabancı ülkelerin temsilcisi olmuşlardır ve bu yabancı kadınlar aslında bazen de Osmanlı devletinin dış ilişkilerinde etkili olmuşlar, devleti tek başlarına yönettiği dönemler olmuştur, devlet içindeki yönetim etkileri bazen tarihe yazılmış bazen de devlet geleneği gereği gizli kalmıştır.
.
Evlilik; iki insan ve aileleri arasında soy olmak, akraba olmak demektir, akrabalık soyun devamındaki birlikteliktir.
.
Kadın annedir, annelik insanı var etmektir…
Kadın insanın sadece neslini oluşturmaz, neslin medeniyetinin temellerini atar…
Saray kadınlarının en önemli işi yönetici nesil yetiştirmektir, yönetici nesil yetiştirmek en yüce görevdir, bu görev anneden başlayan bir görevdir…

.
Saray kadınlarının oğulları Şehzadeler özel eğitim verilen insanlardır, çünkü İmparatorluk yönetmek çok büyük bilgelik gerektirir, Şehzadelere eğitimi lalaları verir, Şehzadelerin lalaları Şehzadenin ömrü boyunca danışmanı olacaktır, yani Şehzadeler anneleri ile çok zaman hasret içindedir.
Ordulara hükmetmek sürekli savaşta olmaktır bu savaşlarda ölen padişahlar vardır, ölen padişahın annesi de diğer ölen insanların anneleri gibi buna katlanacaktır.
Birçok padişah suikasta uğramıştır. Birçok padişah zindana atılmış ve bazıları da zindanda öldürülmüştür, bu durumlar padişah kadınlarının yaşamındaki olaylardır.
Sarayda kadın olmak hiçte kolay değildir, bazen sayıları 20ye varan saray kadınlarının çocuklarını korumak en zor iştir, padişahın kaç çocuğu olduğu bilinmez çünkü sadece bir tanesi hükümdar olacaktır, hükümdar olan şehzade tahtını kardeşlerinden korumak için onları zararsız hale getirecektir, bu uğurda birçok şehzade öldürülmüştür, bir anne için bunu yaşamak ne kadar zor bir durumdur, bütün bu zorluklar haremdeki saray kadınlarının görünmeyen yaşantısıdır.

SALTANAT OLARAK GÖRÜLEN HAYATLAR ÇOĞU ZAMAN ÇİLE DOLU HAYATLARDIR…
.
.
OSMANLI DEVLETİ SOY AĞACI ve SARAY KADINLARI
.
1. 1299 Osmanı Beyliğinin kurucusu
Osman Gazi 1258 Söğüt-1326-Bursa
SALTANAT DÖNEMİ; 1299 – 1326 (27 yıl)
Babası; (Suriye) Kayı Süleyman gazi
Annesi; Hayme Ana
.
SARAY KADINLARI
1. Malhun Hatun Nâm-ı diğer Kameriye Sultanı Mal Hânım, 1280’de evlendiği Birinci eşi (ö. Kasım 1323) – Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi ile Fatma Hatun’un annesi Râbia Bala Hâtûn
2. 1289’da evlendiği İkinci eşi (ö. Ocak 1324) – Karamanoğlu Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alaaddin’in annesi
.
2. Yabancı eş döneminin başlangıcı
Orhan Gazi 1281 Söğüt-1362 bursa
SALTANAT DÖNEMİ; 1326 – 1359 (33 yıl)
Babası; Kayı Osman Gazi
Annesi; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı Rabia Bala Hatun
.
SARAY KADINLARI
1. Nilüfer Hâtûn 1299’da evlendiği Birinci eşi – Yarhisar Tekfuru Aydos’un kızı ve I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım’ın annesi. Eski adı Holofiro.
2. Asporça Hatun 1316’da evlendiği İkinci eşi – Bizans İmparatoru’nun kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun’un annesi.
3. Theodora Hâtûn 1345’te evlendiği Üçüncü eşi – Sırbistan Kralı Stephen Uroş (Duşan) ile karısı Helena Şişman’ın kızı.
4. Theodora Maria Hâtûn Mayıs 1346’da evlendiği Dördüncü eşi – Bizans İmparatoru VI. İoannis ile Bulgar Prensesi İrini’nin kızı ve Şehzade Halil’in annesi.
5. Eftandise Hâtûn Beşinci eşi – Mahmud Âlp’in kızı.
.
3.Padişah
Murad Hüdâvendîgâr ( I. Murad ) 1326 Bursa-1389 Kosova
SALTANAT DÖNEMİ; 1359 – 1389 (30 yıl)
Babası; Orhan Gazi
Annesi; Yarhisar Tekfuru Aydos’un kızı Nilüfer Hâtûn
.
SARAY KADINLARI
1. Gülçiçek Hâtûn 1359’da evlendiği Birinci eşi – Yıldırım Bayezid’in ve Yahşi Bey’in annesi
2. Paşa Melîke Hâtûn İkinci eşi – Kızıl Murad Bey’in kızı.
3. ….. Hâtûn Mart 1366’da evlendiği Üçüncü eşi – Seyyid Sultan Ahi’nin kızı.
4. Maria Tamara Hâtûn 1370’te evlendiği Dördüncü eşi – Bulgar Kralı Ivan Alezander II. Shishman ile karısı Besarabya Kralı Ivanko’nun kızı olan Braide’nin kızları.
5. …. Hâtûn 1372’de evlendiği Beşinci eşi – Bulgar Köstendil Lordu Konstantin’in kızı.
6. Fûl-Dâne Hâtûn 1383’te evlendiği Altıncı eşi – Candaroğulları’ndan Emir Damat II. Süleyman Şah Paşa’nın kızı.
7. …… Hâtûn 1386’da evlendiği Yedinci eşi – Emperor Manuel Paleologus’un kızı
.
4.Padişah
Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid ) 1360 Edirne- 1403 Akşehir
SALTANAT DÖNEMİ; 1389 – 1402 (11 yıl)
Babası; Murad Hüdâvendîgâr ( I. Murad )
Annesi; Gülçiçek Hâtûn
.
SARAY KADINLARI
1. Angelina Hâtûn 1372’de evlendiği Birinci eşi – İkinci kocası Fernán González de Contreras ile María García de Segovia’nın oğlu Diego González de Contreras olan Bizans Prensesi.
2. ….. Hâtûn 1372’de evlendiği İkinci eşi – Konstantin’in kızlarından birisi. Şehzâde Ertuğrul (Çelebi) (ö. Temmuz 1392) Emir Süleyman (Çelebi) ( Birinci Rumeli Sultanı: 28 Haziran 1402 – 18 Mayıs 1410) (ö. 17 Şubat 1411)
3. Devlet (Şah) Hâtûn 1378’de evlendiği Üçüncü eşi – Germiyanoğlu Süleyman Şah ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’in oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’ın kızı; Şehzâde İsa Çelebi, (Balıkesir Valisi: 1402 – 1406), (Düzmece) Mustafa Çelebi (ö. 1422) ile Büyük Musa Çelebi’nin annesi. (Büyük Musa Çelebi, İkinci Rumeli Sultanı Musa Çelebi Han ile karıştırılmamalıdır.) Musa Çelebi, ( İkinci Rumeli Sultanı: 18 Mayıs 1410 – 5 Temmuz 1413) Çelebi Mehmed ( Anadolu Sultanı: 1403 – 5 Temmuz 1413; Osmanlı Sultanı: 5 Temmuz 1413 – 26 Mayıs 1421)
4. Maria Hâtûn Dördüncü eşi – İkinci kocası Don Payo Gómez de Sotomayor olan Macar Kontu János’un kızı.
5. …… Hâtûn 1386’da Yenişehir’de evlendiği Beşinci eşi – Bizans İmparatoru Manuil Paleologos’un kızlarından birisi.
6. …… Hâtûn 1389’da evlendiği Altıncı eşi – Bizans İmparatoru V. İoannis’un karısı Helena Kantakuzinu’dan olan kızlarından birisi.
7. Hafsa Hatun 1390’da evlendiği Yedinci eşi – Aydınoğlu Emir Fahr’ed-Dîn İsa Bey’in kızı.
8. Karamanoğlu …. Hânım Sekizinci eşi
9. Sultan Hâtûn Dokuzuncu eşi – Dulkadiroğlu Şaban Süli Bey’in kızı.
10. Mileva Olivera Despina Hâtûn 1390’da evlendiği Onuncu eşi – Sırp kralı Lazar Hrebelyanoviç’in “Kraliçe Militza” ismindeki hânımından doğan kızı; Timur’un torunu Celâl ed-Dîn Miranşah’ın oğlu Ebu Bekir Mirza ile evlenen bir kızın, yine Timur’un generallerinden Şems ud-Dîn Muhammed’in oğlu Emir Celâl ed-Dîn İslam ile evlenen Paşa Melike Hânım isminde bir başka İkinci kız ile Aruz Hânım adında Üçüncü bir kızın anneleri.
.11. ……. Hânım Onbirinci eşi
12. Devlet Hâtûn Onikinci eşi
.
5.Padişah
Çelebi Mehmed (I. Mehmed) 1389 Bursa- 1421 Edirne
SALTANAT DÖNEMİ; 1403 – 1421(19 yıl)
Babası; Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )
Annesi; Devlet (Şah) Hâtûn Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’ın kızı
.
SARAY KADINLARI
1. Hatun
2. İkinci eşi – Dividdar Ahmed Bey’in kızı Emine Hâtûn
3. Üçüncü eşi – Dulkadiroğulları Beyliği’nin Beşinci hükümdarı olan Zülkadiroğlu Nâsır’ed-Dîn Muhammed Bey’in kızı ve II. Murad’ın annesi.
.
6.Padişah
II. Murat 1404 Amasya- 1451 Edirne
SALTANAT DÖNEMİ; 1421 – 1451(30 yıl)
Babası; Çelebi Mehmed (I. Mehmed)
Annesi; Zülkadiroğlu Nâsır’ed-Dîn Muhammed Bey’in kızı
.
SARAY KADINLARI
1. Âlime Hâtûn 1421’de evlendiği Birinci eşi – Dulkadiroğulları Beyliği’nden bir gelin.
2. … Hâtûn İkinci eşi – Damat Karaca Paşa’nın kızı.
3. Yeni Hâtûn Üçüncü eşi – Amasyalı Mahmud-Şâh Bey’in kızı.
4. Hüma Hâtûn Dördüncü eşi – Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih Sultan Mehmet’in Annesi. Fatih’in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Sebep olarak da o dönemlerde din değiştiren kişilere çoğunlukla Abdullah isminin verilmesi gösterilir. Bazı batı kaynaklarında ise Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Fatih Sultan Mehmed üvey annesi Mara Brankovic Hâtûn tarafından yetiştirmiştir.
5. Hatice Halime Tac’ün-Nisâ Hâtûn 1423’te Edirne’de evlendiği Beşinci eşi – Candaroğulları Bey’i İsfendiyar Bey’in oğlu Taceddin İbrahim Bey’in kızı.
6. Mara (Meryem) Hânım 4 Eylûl 1435’te Edirne’de evlendiği Altıncı eşi – Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi; Meryem Hânım olarak da bilinen Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç’in kızı “Mara Hâtûn” çocuksuz ve ortodoks olarak ölmüştür.
7. Hundî Hânım Yedinci eşi (Ölümü: 14 Şubat 1486) – Fatih Sultan Mehmet’in süt annesi.
.
7.Padişah, 1453 İmparatorluk dönemi başlangıcı
Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) 1432 Edirne- 1483 Kocaeli
SALTANAT DÖNEMİ; 1451-1481(30 yıl)
Babası; II. Murat
Annesi; Hüma Hâtûn
.
SARAY KADINLARI
1. I. Gül-Bahar Hâtûn 1446’da Manisa’da evlendiği Birinci eşi – Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu “Şâh-Zâde Uğurlu Damad Muhammed Mirza Paşa” (ö. 1477) ile 1474 tarihinde evlendirilen Gevher Sultan’ın annesi ve Abdullah Arnavud kızı.
2. Gül-Şâh Hâtûn Manisa’da evlendiği İkinci eşi – Karamanoğulları’ndan İbrahim Bey’in kızı.
3. Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn 15 Aralık 1449’da Edirne’de evlendiği Üçüncü eşi – II. Bayezid’in annesi ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin Altıncı hükümdarı olan Zülkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı.
4. Hatice Hâtûn 1451’de evlendiği Dördüncü eşi – Zağanos Muhammed Paşa’nın kızı.
5. …….. Hâtûn 1454’te Edirne’de evlendiği Beşinci eşi – Enez Ağabeyi Dorino I Gatteluzio’nın kızı.
6. Çiçek Hâtûn 1458’de evlendiği Altıncı eşi – Türkmen Kardeşi Ali Bey’in kızı, Cem Sultan’ın annesidir.
7. Helene Hâtûn Yedinci eşi – Mora Despotu Demetrios Paleologus’un kızı.
8. Anna Hâtûn 1461’de evlendiği Sekizinci eşi – Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür.
9. Alexias Hâtûn Kasım 1463’te evlendiği Dokuzuncu eşi – Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı.
10. …… Hâtûn 1471’de evlendiği Onuncu eşi – Karamanoğulları’ndan Muhammed bin İbrahim Bey’in kızı.
.
8.Padişah
II. Bayezid 1447 Dimetoka- 1512 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1481-1512 (31 yıl)
Babası; Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed)
Annesi; Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn
.
SARAY KADINLARI
1.Nigâr Hâtûn Birinci eşi (d. 1450 – ö. Mart 1503, Antalya) – Abdullah Vehbi kızı ve Şâh-Zâde Ebu’l Hayr Muhammed Şâh Korkud ile Fatma ve Ayşe Sultan’ın annesi.
2. Şirin Hâtûn 1464’te evlendiği İkinci eşi – Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah ile Ayn-i Şâh Sultan’ın annesi.
3. Bülbül Hâtûn 1465’te evlendiği Üçüncü eşi (d. 1452 – ö. 1515, Bursa) – Abdullah kızı ve Şehzade Ahmet, Şehzade Mahmud, Hatice, Gevher-Mülük, Hundi ve Şehere-Zâde Şâh Sultan’ın annesi.
4. I. Ayşe Hâtûn 1469’da Amasya’da evlendiği Dördüncü eşi (d. 1453 – ö. 1505, Trabzon) – Dulkadiroğulları Beyliği’nin Onbirinci hükümdarı olan Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı.
5. Gül-Ruh Hâtûn 1476’da evlendiği Beşinci eşi (ö. 1520) – Abd’ül-Hay kızı ve Şehzade Alemşah ile Kamer-Şâh Sultan’ın annesi.
6. Hüsnü-Şah Hâtûn Altıncı eşi (d. 1454 – ö. 1513) – 1474’te Amasya’da doğan ve (1481 – 1483) arası Sarıhan Valisi, (1483 – 1511) tarihleri arasında da Karaman Valisi olan ve 2 Temmuz 1511’de Konya’da ölen Şehzade Sultan Şahin-Şah’ın annesi ve Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı.
7. Gül-Fem Hâtûn Yedinci eşi
8. II. Gül-Bahar Hâtûn Sekizinci eşi – Abd’üs-Samed kızı ve Yavuz Sultan Selim’in annesi.
9. Ferah-Şâd Hâtûn Dokuzuncu eşi (d. 1460 – ö. 1530) – Kefe Sancak Beyi Muhammed’in kızı.
10. ….. Hâtûn Onuncu eşi – Kaptan-ı Derya Damat Güveği Sinan Paşa’nin kızı.
11. Muhterem Hâtûn Onbirinci eşi – Abd’ül-Hay kızı.
.
9 .Padişah, 1517 Halifelik döneminin başlangıcı 88. Halife
Yavuz Sultan Selim ( I. Selim ) 1470 Amasya- 1520 Tekirdağ
SALTANAT DÖNEMİ; 1512-1520 (8 yıl)
Babası; II. Bayezid
Annesi; II. Gül-Bahar Hâtûn
.
SARAY KADINLARI
1. II. Ayşe Hâtûn Birinci eşi – Kırım Hanı Mengli Giray’ın kızı; Beyhan Sultan, Hâfize Sultan, Gevherhan Sultan ile Devlet-Şah (Yenişah) Sultan’ın annesi
2. Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan 1494’te Trabzon’da evlendiği İkinci eşi – Abdü’l-Muin kızı; Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan ile Hafsa Sultan’ın annesi
.
10.Padişah – 89. Halife
Kanûnî Sultan Süleyman (I. Süleyman) 1494 Trabzon- 1566 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1520-1566 (46 yıl)
Babası; Yavuz Sultan Selim ( I. Selim )
Annesi; Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1.Fülâne Hâtûn 1511’de evlendiği Birinci eşi – Şehzade Mahmud’un ve Fatma Nur Sultan’in annesi
2. Gülfem Hâtûn 1511’de evlendiği İkinci eşi – Şehzade Murad’ın annesi
3. Mahidevran Sultan 1512’de evlendiği Üçüncü eşi – Mirza İdar Termuk’un kızı, Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet ve Raziye Sultan’ın annesi.
4. Hürrem Haseki Sultan 1520’de evlendiği Dördüncü eşi – Şehzade Mehmed, Şehzade Abdullah, II. Selim, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir, Şehzade Orhan ve Mihrimah Sultan’nın annesi. Kanûnî Sultan Süleyman’nın nikahlı eşi. Valide Sultan olamadan vefat etmiştir. Kanunin en sevdiği eşidir.
.
11.Padişah – 90. Halife
II. Selim 1524 İstanbul- 1574 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1566-1574 (18 yıl)
Babası; Kanûnî Sultan Süleyman (I. Süleyman)
Annesi; Hürrem Haseki Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Afife Nûr-Banû Valide Sultan 1545’te Konya’da evlendiği Birinci eşi – III. Murat ile İsmihan Sultan, Fatma Sultan ve Şah Sultan’ın annesi ve Venedik Dükü Sebastiano Venier’in kardeşi olan Kiklad Takım Adaları’na ait Páros adası Lordlarından Nicolò Venier ile Violanta Baffo’nun Cecilia adındaki kızı / Páros adasında yaşayan Rachel ismindeki Yahudi kızı.
2. Selimiye Sultan İkinci eşi – Şehzade Abdullah ve Gevherhan Sultan’ın annesi.
.
12.Padişah – 91. Halife
III. Murat annesi 1546 Manisa- 1595 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1574-1595 (21 yıl)
Babası; II. Selim
Annesi; Afife Nûr-Banû Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Safiye Valide Sultan 1565’te Manisa’da evlendiği Birinci eşi – III. Mehmed, Ayşe Sultan ile Fatma Sultan’in annesidir. Venedikli meşhur şair senatör Zorzi (Giorgio) Baffo’nun akrabası, ve İyonya Takım Adaları’na ait Korfu adasının Venedikli valisinin Sophia Baffo ismindeki kızı.
2. Şah-i Huban Hatun İkinci eşi
3. Şems-i Ruhsar Hatun Üçüncü eşi – Rukiyye Sultan’ın annesi. Medine’de vakfı var. (ö. 1613. İstanbul)
4. Naz-Perver Hatun Dördüncü eşi
5. Mihriban Hatun Beşinci eşi
6. Fahriye Hatun Altıncı eşi
7. … Hânım 1575’te evlendiği Yedinci eşi – Eflak Lordu III. Mircea Shoban’nın kızı.
.
13.Padişah – 92. Halife
III. Mehmed 1566 İstanbul- 1603 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1595-1603 (8 yıl)
Babası; III. Murat annesi
Annesi; Safiye Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. ..… Sultan 1579’da evlendiği Birinci eşi (d. 1566 – ö. 1603) – Şehzade Selim’in annesi.
2.Fûldane Sultan İkinci eşi (d. 1571 – ö. 7 Mayıs 1603) – Şehzade Mahmut’un annesi.
3. Handan I. Valide Sultan 1589’da evlendiği Üçüncü eşi – I. Ahmet’in annesi
4. Halime II. Vâlide Sultan Dördüncü eşi (d. 1576 – ö. 1623) – Abaza asıllı, I. Mustafa’nın annesi.
.
14.Padişah – 93. Halife
I. Ahmet 1590 Manisa- 1617 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1603-1617 (14 yıl)
Babası; III. Mehmed
Annesi; Handan I. Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Mâh-Firûze Hatice I. Vâlide Sultan Birinci eşi – Genç Osman, Hatice Sultan, Şehzade Bayezid ve Şehzade Hüseyin’in annesi.
2. Fatma Sultan İkinci eşi – Cariyelerdendir. Şehzade Cihangir, Şehzade Hasan ve Abide Sultan’in annesi.
3. Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan Üçüncü eşi – Şehzade Mehmed, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Gevher Sultan, Hanzade Sultan, Şehzade Orhan, Şehzade Selim, Şehzade Süleyman, IV. Murad, Şehzade Kasım, Atike Sultan ve I. İbrahim annesi. I. Ahmet’in en sevdiği ve nikahlı eşi Devlet yönetiminde etkin bir rol oynamıştır.
.
15.Padişah – 94. Halife
I. Mustafa
SALTANAT DÖNEMİ; 1617-1623 (6 yıl)
Babası; III. Mehmed
Annesi; Halime II. Vâlide Sultan
.
16.Padişah – 95. Halife
II. Osman 1604 İstanbul- 1622 İstanbul zindan
SALTANAT DÖNEMİ; 1618-1622 (4 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mâh-Firûze Hatice I. Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Ayşe Hanım Birinci eşi (d. 1607) – Pertev Paşa’nın torunu.
2. Meylişah Sultan İkinci eşi – Şehzade Ömer’ın annesi.
3. Akile (Rukiyye) Hanım İkinci eşi (d. 1607) – Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızı ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır. Şehzade Mustafa ile Zeynep Sultan’in annesi.
.
 17.Padişah – 96. Halife
IV. Murad 1612 İstanbul- 1640 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1623-1640 (17 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan
.
1. Ayşe Haseki Sultan Şehzade Ahmet, İsmihan Kaya Sultan ve Şehzade Alaaddin’in annesi
.
18.Padişah – 97. Halife
I. İbrahim 1615 İstanbul- 1648 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1640-1648 (8 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Turhan Hatice Valide Sultan 1641’de evlendiği Birinci eşi – Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet’in annesidir.
2. Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan 1641’de evlendiği İkinci eşi – II. Süleyman’in annesi ve cariye. 3. Haseki olduğu sanılıyor.
3. Hatice Mu’azzez Haseki Sultan 1641’de evlendiği Üçüncü eşi – İkinci Haseki’dir ve II. Ahmet’in annesidir.
4. Ayşe Haseki Sultan Dördüncü eşi
5. Saçbağlı Haseki Sultan Beşinci eşi
6. Mah-i Enver Haseki Sultan Altıncı eşi
7. Şivekar Haseki Sultan Yedinci eşi
8 Hüma Şah Sultan (Telli Haseki, Dicle Sultan) Aralık 1647’de İstanbul’da evlendiği Sekizinci ve son eşi – 4. Haseki, “Telli-Haseki” olarak da bilinen Hüma Şah Haseki-Sultan (Dicle Sultan), I. İbrahim’in en çok sevdiği Haseki’si, Nikah ile Kadın’lığa alındı; Şehzade Orhan’ın annesi.
.
19.Padişah – 98. Halife
IV. Mehmed 1642 İstanbul- 1693 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1648-1687 (39 yıl)
Babası; I. İbrahim
Annesi; Turhan Hatice Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan Birinci eşi (d. 1647, Resmo-Girit – ö. 6 Kasım 1715, Edirne) – Emetullah Râbi’a Gül-Nûş Sultan diye bilinir. Girit’li Venedik asıllı Retimo Verzizzi’nin kızı. II. Mustafa ile III. Ahmet’in annesi; 6 Şubat 1695 tarihinde Valide Sultan oldu.
2. Afife Haseki Sultan İkinci eşi (ö. 1688, Eski Saray – İstanbul)
3. Rabia Haseki Sultan Üçüncü eşi
4. Kaniye Haseki Sultan Dördüncü eşi
5. Siyavuş Haseki Sultan Beşinci eşi
6. Gül-Beyaz İkbal Altıncı eşi
7. Rukiye Hanım Yedinci eşi – Baş Odalık
8. Cihan-Şah Gözde Sekizinci eşi – Eski Gözdelerdendir.
9. Dürriye Gözde Dokuzuncu eşi
10. Nev-Ruz Gözde Onuncu eşi
.
20.Padişah – 99. Halife
II. Süleyman 1642 İstanbul- 1691 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1687-1691 (4 yıl)
Babası; I. İbrahim
Annesi; Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Hatice Hatun Birinci eşi
2. Behzad Hatun İkinci eşi
3. İvaz Hatun Üçüncü eşi
4. Sülün Hatun Dördüncü eşi
5. Şah-Süvar Hatun Beşinci eşi
6. Zeyneb Hatun Altıncı eşi
.
21.Padişah – 100. Halife
II. Ahmet 1643 İstanbul- 1695 Edirne
SALTANAT DÖNEMİ; 1691-1695 (4 yıl)
Babası; I. İbrahim
Annesi; Hatice Mu’azzez Haseki Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Haseki Sultan Birinci eşi – Asiye Sultan, Şehzade İbrahim ile ikiz kardeşi Şehzade Selim’ın anneleri; Haseki Sultan diye anılırdı.
2. Sâyeste Hanım İkinci eşi (ö. 1710), Atike Sultan ve Hatice Sultan’ın annesi
.
22.Padişah – 101. Halife
II. Mustafa 1664 Edirne- 1703 Edirne
SALTANAT DÖNEMİ; 1695-1703 (8 yıl)
Babası; IV. Mehmed
Annesi; Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Âlî-Cenâp Haseki Sultan Birinci eşi (ö. 20 Nisan 1699, Edirne) – Baş Haseki
2. Saliha Sebkâti Vâlide Sultan 1695’te evlendiği İkinci eşi (d. 1680 – ö. 21 Eylûl 1739, İstanbul) – İkinci Haseki ve I. Mahmut’un annesi
3. Hâfize Haseki Sultan 1695’te evlendiği Üçüncü eşi – Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir; Şehzade Mehmed, Şehzade Selim, Şehzade Ahmed ve Şehzade Murad’ın annesi
4. Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan 1698’de evlendiği Dördüncü eşi (d. 1682 – ö. 27 Nisan 1756) – Dördüncü Haseki ve III. Osman’ın annesi
5. Afife Hatun Beşinci eşi
6. Hüma Şah Hatun (ö. 1 Şubat 1700) – Altıncı eşi
7. Mah-Firuz Hatice Hatun Yedinci eşi
8. Hanife İkbal 1704’te evlendiği Sekizinci eşi – İkinci veya Üçüncü İkbaldir
9. Fatma Şahin Hâtûn 1704’te evlendiği Dokuzuncu eşi – 25 Eylûl 1695’ten sonra Fatima Şahin ismini alan Ernst Wilhelm von Hantein’in eski eşi ve … von Wippach’ın kızı, asıl adı Anna Sophia
.
23.Padişah – 102. Halife
III. Ahmet 1673 Dobruca- 1736 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1703-1730 (27 yıl)
Babası; IV. Mehmed
Annesi; Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Ümmetullah Bânû Baş Kadınefendi Birinci evliliği (1703); Baş Kadınefendi, Kadve Abd’ûl-Minnan’ın kızı; İkinci evliliğini önce 21 Ocak 1717’de nikâhlanarak, 18 Şubat 1717 tarihinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile yapan Fatımat’uz-Zehra Sultan’ın annesi
2. Rukıyye Kadınefendi İkinci evliliği ( ? ); İkinci Kadınefendi (ö. 1738)
3. Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi Üçüncü evliliği (1709); İkinci Kadınefendi; Şâh-Zâde Süleyman (d: 25 Austos 1710 – ö: 11 Aralık 1732 veya Mayıs 1762) ile Yirmialtıncı Osmanlı Padişahı III. Mustafa’nın annesi
4. Hatice Kadınefendi Dördüncü evliliği; İkinci Kadın Efendi (ö. 1712)
5. Şâhin Kadınefendi Beşinci evliliği; Üçüncü Kadın Efendi (ö. 1723)
6. Râbi’a Şermi Kadınefendi altıncı evliliği (1714); Kadın Efendi (d. 1698 – ö. 1732) I. Abdülhamit’in annesi
7. Emine Muşalli Kadınefendi Yedinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1750)
8. Zeyneb Kadınefendi Sekizinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1757)
9. Gülşen Kadınefendi Dokuzuncu evliliği; Kadın Efendi (ö. 1731)
10. Fatıma Kadınefendi Onuncu evliliği; Kadın Efendi (ö. 1732)
11. Ümmü Külsüm Kadınefendi Onbirinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1768)
12. Hüsn-ü-Şâh Kadınefendi Onikinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1733)
13. Fatıma Hüma-Şah Kadınefendi Onüçüncü evliliği; Kadın Efendi (ö. 1742)
14. Hürrem Kadınefendi Ondördüncü evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
15. Meyli Kadınefendi Onbeşinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
16. Nazife Kadınefendi Onaltıncı evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
17. Nijad Kadınefendi Onyedinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
18. Hanife Kadınefendi Onsekizinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
19. Ayşe Buhari Hânımefendi Ondokuzuncu evliliği; Mihr-î-Hacı İkbal olarak da bilinen İkbal – Hânım Efendi.
20. Şayeste Hânımefendi Yirminci evliliği; İkbal – Hânım Efendi (ö. 1722)
21. Hatem Hânımefendi Yirmibirinci evliliği; İkbal – Hânım Efendi (d. 1695 – ö. 1772)
.
24.Padişah – 103. Halife
Sultan Mahmud I 1696 Edirne- 1754 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1730-1754 (24 yıl)
Babası; II. Mustafa
Annesi; Saliha Sebkâti Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Hace Alî-Cenâp Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1775) – Baş Kadın
2. Ayşe Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1746) – İkinci Kadın
3. Hace Ayşe Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1746)
4. Hatice Kadınefendi Dördüncü eşi
5. Raziye Kadınefendi Beşinci eşi
6. Hatem Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1769) – İkinci Kadın
7. Tiryâl Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1789)
8. Hace Verd-i Naz Kadınefendi Sekizinci eşi (ö. 16 Aralık 1804)
9. Hatice Rami Kadınefendi Dokuzuncu eşi (ö. 16 Ocak 1780) – İkinci kez 1755’te Mustafa Paşa’nın oğlu İbrahim Bey ile evlendi.
10. Meyyase Hanımefendi Onuncu eşi – Baş İkbal
11. Fehmi Hanımefendi Onbirinci eşi – İkinci İkbal
12. Sırrı Hanımefendi Onikinci eşi – İkbal
13. Habbibe Hanımefendi Onüçüncü eşi – İkbal
.
25.Padişah – 104. Halife
III. Osman 1699 Edirne- 1757 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1754-1757 (3 yıl)
Babası; II. Mustafa
Annesi; Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Leyla Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1794) – İkinci kez 1757’de Hacı Muhammed Emin Bey ile evlenerek bir çocuk sahibi olan Baş Kadın Efendi
2. .. . Kadınefendi İkinci eşi – İkinci Kadın Efendi
3. Zevki Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1757) – Üçüncü Kadın Efendi
4. Ferhunde Emine Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. 1791) – Dördüncü Kadın Efendi
.
26.Padişah – 105. Halife
III. Mustafa 1717 İstanbul- 1774 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1757-1774 (17 yıl)
Babası; III. Ahmet
Annesi; Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi
.
SARAY KADINLARI
1. Ayn’ül-Hayat Kadınefendi Birinci eşi (d. 1726 – ö. 21 Temmuz 1764) – Baş Kadın Efendi
2. Fehime Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1761) – Kadın Efendi
3. Mihr-î-Şah Valide Sultan 1760’ta evlendiği Üçüncü eşi (d. 1745 – ö. 16 Ekim 1805) – 1761’den itibaren İkinci Kadın Efendi; 21 Temmuz 1764’ten itibaren Baş Kadın Efendi ve III. Selim’in annesi
4. Rif’at Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1744 – ö. Ocak 1804) – 21 Temmuz 1764’ten itibaren İkinci Kadın Efendi
5. Ayşe Adil-Şah Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1748 – ö. 19 Aralık 1803) – Üçüncü Kadın Efendi ve Hatice Sultan’ın annesi
6. Binnaz Kadınefendi Altıncı eşi (ö. Mayıs 1823) – Üçüncü Kadın Efendi
.
27.Padişah – 106. Halife
I. Abdülhamid 1725 İstanbul- 1789 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1774-1798 (24 yıl)
Babası; III. Ahmet
Annesi; Râbi’a Şermi Kadınefendi III. Ahmet altıncı evliliği
.
SARAY KADINLARI
1. Ayşe Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1775) – 24 Ocak 1774’ten itibaren Baş Kadın Efendi
2. Hüma Şâh Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1778) – 1775’ten itibaren Baş Kadın Efendi
3. Haciye Hatice Ruh-Şâh Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1807) – 1778’den 7 Nisan 1789’a kadar Baş Kadın Efendi
4. Binnaz Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. Mayıs 1823) – İkinci Kadın Efendi
5. Mû’teber Kadınefendi Beşinci eşi – Kadın Efendi
6. Misl-i Neyap Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1818) – Kadın Efendi
7. Kadınefendi Yedinci eşi (ö. Nisan 1797) – Üçüncü Kadın Efendi
8. Mihribân Kadınefendi Sekizinci eşi (d. 1762 – ö. 1828/1829) – Üçüncü Kadın Efendi
9. Fatima Şeb-Zafer Kadınefendi Dokuzuncu eşi (d. 1769 – ö. 1805) – Dördüncü Kadın Efendi
10. Mehtâb Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1807) – Dördüncü Kadın Efendi
11. Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan 1776’da evlendiği Onbirinci eşi (d. 1761 – ö. 11 Aralık 1828) – IV. Mustafa’nın mânevî annesi; Dördüncü Kadın Efendi, 29 Mayıs 1807’ten itibaren Valide Sultan
12. Dil-Pezir Kadınefendi Onikinci eşi (ö. 1809) – Kadın Efendi
13. Nakş-î-Dil Valide Sultan 1783’te evlendiği Onüçüncü eşi (d. 1768 – ö. 28 Ağustos 1817, İstanbul) – II. Mahmud’un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadınefendi; 28 Temmuz 1808’den itibaren Valide Sultan
14. Nükhet-Sedâ Hânımefendi Ondördüncü eşi (ö. 4 Haziran 1850) – Hânımefendi; Baş İkbal ve IV. Mustafa’nın annesi
15. Ayşe Hânımefendi Onbeşinci eşi (ö. 1825) – Hânımefendi; İkinci İkbal
16. Ruşen Hanınefendi Onaltıncı eşi – İkbal
.
28.Padişah – 107. Halife
III. Selim 1761 İstanbul- 1808 İstanbul suikast
SALTANAT DÖNEMİ; 1789-1807 (16 yıl)
Babası; III. Mustafa
Annesi; Mihr-î-Şah Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1.Nâfîze Kadınefendi Birinci eşi (d. 1770 – ö. 30 Mayıs 1792) – 7 Nisan 1789’dan itibaren Baş Kadın Efendi
2. Hüsn-i Mah Kadınefendi İkinci eşi (d. 1772 – ö. 1814) 30 Mayıs 1792’den 28 Temmuz 1808’e kadar Baş Kadın Efendi
3. Zib-i Fer Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 1773 – ö. 1817, İstanbul) – 1789’dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 30 Mayıs 1792’den 28 Temmuz 1808’e kadar İkinci Kadın Efendi
4. Afîtab Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1773 – ö. 1807, İstanbul) – 1789’dan itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 30 Mayıs 1792’den 28 Temmuz 1808’e kadar Üçüncü Kadın Efendi
5. Re’fet Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1780 – ö. 22 Ekim 1867) – Dördüncü Kadın Efendi
6. Nur-i Şems Kadınefendi Altıncı eşi (d. 1781 – ö. Mayıs 1826) – Kadın Efendi
7. Dim-Hoş Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1807) – Kadın Efendi
8. Gonca-Nigar Kadınefendi Sekizinci eşi (ö. 1807) – Kadın Efendi
9. Meh-Bube Kadınefendi Dokuzuncu eşi (ö. 1806) – Kadın Efendi
10. Tab-ı Zafer Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1854) – Kadın Efendi
11. Mîhrîban Hanımefendi Onbirinci eşi – Hanım Efendi; Önce İkbal ve daha sonra İkinci evliliğini Hacı Sa’adul’lah Ağa ile yapan Mısırlı bir hanımefendi
12. Nefise Hanımefendi Onikinci eşi (ö. 1809) – Hanım Efendi; İkbal
13. Pakize Hanımefendi Onüçüncü eşi – Hanım Efendi; İkbal
14. Fatma Fer-i Cihan Hanımefendi Onördüncü eşi – Hanım Efendi; İkbal
15. Ayn-ı Safa Hanımefendi Onbeşinci eşi – Hanım Efendi; İkbal
16. Meryem Hanımefendi Onaltıncı eşi (ö. 1807) – Hanım Efendi; İkbal
.
29.Padişah – 108. Halife
IV. Mustafa 1779 İstanbul- 1808 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1807-1808 (1 yıl)
Babası; I. Abdülhamid
Annesi; Nükhet-Sedâ Hânımefendi
.
SARAY KADINLARI
1.Şevk-i Nûr Kadınefendi Birinci eşi (d. 1784 – ö. 1812) – Baş Kadın Efendi
Dil-Pezir Kadınefendi İkinci eşi (d. 1784 – ö. 1809) – İkinci Kadın Efendi
Seyyâre Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 1786 – ö. 1817) – Üçüncü Kadın Efendi
Peyk-i Dil Kadınefendi Dördüncü eşi – Dördüncü Kadın Efendi
.
30.Padişah – 109. Halife
II. Mahmut 1785 İstanbul-1893 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1808-1839 (29 yıl)
Babası; I. Abdülhamid
Annesi; Nakş-î-Dil Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1.Fatma Kadınefendi Birinci eşi (ö. Şubat 1809) – Baş Kadın Efendi
2. Âlî-Cenâp Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1839) – Baş Kadın Efendi
3. Haciye Pertev-Piyale Nev-Fidan Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1793 – ö. 25 Aralık 1855) – Baş Kadın Efendi
4. Misl-i Nâyab Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. 1825) İkinci Kadın Efendi
5. Kamerî Kadınefendi Beşinci eşi (ö. 1825)
6. Ebr-i Reftâr Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1825) İkinci Kadın Efendi
7. Zer-Nigâr Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1832) – 23 Mayıs 1926’dan itibaren İkbal, daha sonra ise önce Yedinci Kadın Efendi ve sonra da İkinci Kadın Efendi
8. Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan 1822’de evlendiği Sekizinci eşi (d. 1807 – ö. 2 Mayıs 1853) – 1822’den itibaren Üçüncü Kadın Efendi, daha sonra ise 1832’den itibaren İkinci Kadın Efendi ve 1 Temmuz 1839’dan sonra da Valide Sultan, I. Abdülmecit’in annesi
9. Aşûb-u Cihan Kadınefendi 1809’da evlendiği Dokuzuncu eşi (d. 1793 – ö. 10 Haziran 1870) – İkinci Kadın Efendi
10. Vuslat Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1830) – Üçüncü Kadın Efendi
11. Nûr-u Tab Kadınefendi Onbirinci eşi (d. 1810 – ö. 2 Ocak 1886) – Dördüncü Kadın Efendi
12. Haciye Hoş-Yar Kadınefendi Onikinci eşi (ö. 1859, Mekke) – İkinci Kadın Efendi
13. Perviz-Felek Kadınefendi Onüçüncü eşi (ö. 21 Eylûl 1863) – Dördüncü Kadın Efendi
14. Hüsn-ü Melike Hanımefendi Onördüncü eşi (d. 1812 – ö. Ekim 1886) – Hanım Efendi; Baş İkbal
15. Zeyn-i Felek Hanımefendi Onbeşinci eşi (ö. 20 Aralık 1842) – Hanım Efendi; İkinci İkbal
16. Lebriz-Felek Hanımefendi Onaltıncı eşi (d. 1810 – ö. 9 Şubat 1865) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
17. Tiryal Hânımefendi 1826’da evlendiği Onyedinci eşi (d. 1810 – ö. 1883) – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
18. Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan 1829’da evlendiği Onsekizinci eşi (d. 1812 – ö. 5 Şubat 1883) – Abdülaziz’in annesi; önce İkinci İkbal sonra Beşinci Kadın Efendi; 25 Haziran 1861’den 30 Mayıs 1876 tarihine kadar Vâlide Sultan
.
31.Padişah – 110. Halife
I. Abdülmecit 1823 İstanbul- 1861 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1839-1861 (22 yıl)
Babası II. Mahmut
Annesi; Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1.Servet-Sedâ Kadınefendi Birinci eşi (d. 1824 – ö. 24 Eylûl 1878) – Baş Kadın Efendi (Temmuz 1839’dan to 25 Haziran 1861 tarihine kadar)
2. Hoş-Yar Kadınefendi İkinci eşi (d. 1824 – ö. 1849) – İkinci Kadın Efendi.
3. Şevk-Efzâ Vâlide Sultan Üçüncü eşi (d. 12 Aralık 1820, Poti – ö. 17 Eylûl 1889, Çırağan Sarayı) – V. Murat’in annesi; Üçüncü Kadın Efendi (1839-1849), İkinci Kadın Efendi (1849-1861), Valide Sultan (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)
4. Tîr-î-Müjgan Kadınefendi 10 Kasım 1841’de İstanbul’da evlendiği Dördüncü eşi (d. 16 Ağustos 1819, Erivan – ö. 3 Ekim 1852, Feriye Sarayı, İstanbul) – II. Abdülhamid’in annesi; Dördüncü Kadın Efendi (1841-1849), 1849’dan itibaren 3 Ekim 1852’ye kadar Üçüncü Kadın Efendi
5. Verd-i Cânan Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1826, Kafkasya – ö. 9 Kasım 1889, Feriye Sarayı, İstanbul) – Baş İkbal (1841-1849), 1849’dan itibaren 3 Ekim 1852’ye kadar Dördüncü Kadın Efendi, 3 Ekim 1852’den 25 Haziran 1861’e kadar Üçüncü Kadın Efendi
6. Ruz-i Dil Kadınefendi 2 Ekim 1842’te evlendiği Altıncı eşi (d. 5 Mayıs 1824, Derbend-Kafkasya – ö. 31 Ekim 1887, Kandilli, Boğaziçi) – Kadın Efendi
7. Gül-Kemâl Kadınefendi 27 Mart 1843’te evlendiği Yedinci eşi (d. 1826, Kafkasya – ö. 16 Kasım 1851, Ortaköy, Boğaziçi) – Dördüncü Kadın Efendi ve V. Mehmet’in annesi.
8. Şâh Cihân Kadınefendi Sekizinci eşi (d. 1831 – ö. 1860) – 16 Kasım 1851’den itibaren Kadın Efendi
9. Gülüstü (Gülistan Münire) Kadınefendi Dokuzuncu eşi (d. 1831 – ö. Mayıs 1861) – VI. Mehmet’in annesi ve Dördüncü Kadın Efendi (1860-1861)
10. Râhime Piristû Vâlide Sultan Onuncu eşi (d. 1830, Kafkasya – ö. 1904, Maçka’daki Saray, İstanbul) – II. Abdülhamid’in manevî annesi, Haziran 1861’den itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve Vâlide Sultan (1876 – 1904)
11. Zerrin-i Melîke Hanımefendi Onbirinci eşi (d. 1824 – ö. 1842) – Hanım Efendi
12. Düzd-i Dil Kadınefendi Onikinci eşi (d. 1825 – ö. 18 Ağustos 1845) – Önce Baş İkbal ve daha sonra da Üçüncü Kadın Efendi
13. Nesrin Hanımefendi Onüçüncü eşi (d. 1826 – ö. 2 Mayıs 1853) – Hanım Efendi; Temmuz 1850’den sonra İkinci İkbal
14. Ceylan-Yar Hanımefendi Ondördüncü eşi (d. 1828 – ö. 17 Ocak 1855) – Hanım Efendi
15. Nükhet-Sezâ Hanımefendi 1841’de evlendiği Onbeşinci eşi (d. 2 Ocak 1827; Hopa, Kafkasya – ö. 15 Mayıs 1850; Beşiktaş) – Hanım Efendi; 1846’dan itibaren Baş İkbal
16. Nâvek-i Misâl Hanımefendi Onaltıncı eşi (d. 1828 – ö. 5 Ağustos 1854; Şemsi Paşa Kasrı) – Hanım Efendi; Beşinci İkbal
17. Meh-Tâb Kadınefendi Onyedinci eşi (d. 1830 – ö. 1888) – Hanım Efendi; İkinci İkbal (1848-1852), Baş İkbal (1852-1855), 1855’ten itibaren Beşinci Kadın Efendi
18. Nergiz Hanımefendi Onsekizinci eşi (ö. 26 Ekim 1848) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
19. Nev-Eser Hanımefendi Ondokuzuncu eşi (ö. 12 Eylûl 1889, Yıldız Sarayı) – Hanım Efendi; 1861’den itibaren Baş İkbal
20. Nâlân-ı Dil Hanımefendi Yirminci eşi (d. 1829, Kafkasya – ö. 1865, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
21. Şayeste Hanımefendi Yirmi Birinci eşi (d. 1838 – ö. 11 Şubat 1912) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
22. Ayşe Ser-Firaz Hanımefendi Yirmi İkinci eşi (d. 1837 – ö. 9 Haziran 1905, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – Hanım Efendi; Baş Gözde, Altıncı İkbal, ve daha sonra İkinci İkbal
23. Bezm-i Cihân Kadınefendi Yirmi Üçüncü eşi (ö. 1845) – Nâm-ı diğer Bezme Kadın Efendi İkinci Gözde, Baş İkbal, ve daha sonra Altıncı Kadın Efendi
24. Hüsn-ü Cihân Hanımefendi Yirmi Dördüncü eşi (ö. 1843) – Hanım Efendi; Üçüncü Gözde
25. Safderun Hanımefendi Yirmi Beşinci eşi – Hanım Efendi; Dördüncü Gözde
26. Yıldız Hanımefendi Yirmi Altıncı eşi – Hanım Efendi; İkinci Gözde
27. Şems-i Nûr Hanımefendi Yirmi Yedinci eşi – Hanım Efendi
.
32.Padişah – 111. Halife
Abdülaziz 1830 İstanbul- 1876 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1861-1876 (15 yıl)
Babası; II. Mahmut
Annesi; Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Dürr-i Nev Kadınefendi 1856’da Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 15 Mart 1835 Batum – ö. 4 Aralık 1895, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Yusuf İzzettin Efendi’nin annesi ve Baş Kadın Efendi
2. Edâ Dil Kadınefendi 1861’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 1845 – ö. 1875, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş) – 1861’den itibaren İkinci Kadın Efendi
3. Hayran-ı Dil Kadınefendi 21 Eylûl 1866’da Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 2 Kasım 1846, Kars – ö. 26 Kasım 1895, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – II. Abdülmecit’in annesi; 21 Eylûl 1866’dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 1875’ten itibaren İkinci Kadın Efendi
4. Neş’erek (Nesrin) Kadınefendi 1868’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Dördüncü eşi (d. 1848, İstanbul – ö. 11 Haziran 1876, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Çerkez İsmail Bey’in kızı; Mehmed Şevket Efendi, Esma Sultan, Emine Sultan’ın annesi; 1868’de Dördüncü Kadın Efendi ve 1875’ten itibaren Üçüncü Kadın Efendi
5. Gevheri Kadınefendi 1872’de evlendiği Beşinci eşi (d. 8 Temmuz 1856, Hopa – ö. 6 Eylûl 1884, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – Mehmed Seyfeddin Efendi’nin annesi; 1872’de Baş İkbal ve 1875’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi
6. Mehr-i Şah Hanımefendi Hanım Efendi
7. Yıldız Hanımefendi Hanım Efendi – II. Abdülhamid’in İkinci eşi Safi-Naz Nur-Efzun Kadın Efendi’nin kızkardeşi
.
33.Padişah – 112. Halife
Mehmed V. Murad 1840 İstanbul- 1904 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1876
Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Şevk-Efzâ Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Elârân Mevhibe Kadınefendi 2 Ocak 1857’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 6 Ağustos 1835, Tiflis – ö. 21 Şubat 1936, Şişli) – 1876’dan itibaren Baş Kadın Efendi
2. Reftâr-ı Dil Kadınefendi 4 Şubat 1859’da Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 5 Haziran 1838, Gence – ö. 3 Mart 1936, Ortaköy) – İkinci eşi – İkinci Kadın Efendi
3. Şâh Cihan Kadınefendi 5 Şubat 1869’da Ortaköy, Beşiktaş’ta evlendiği Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1853, Hopa – ö. 15 Mart 1945, Ortaköy, Beşiktaş) – Üçüncü Kadın Efendi
4. Meyl-i Servet Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 21 Ekim 1854, Batum – ö. 9 Aralık 1903, Eski Çırağan Sarayı, Ortaköy) – Dördüncü Kadın Efendi
5. Resan Hanımefendi Beşinci eşi (d. Artvin, 28 Mart 1860; ö. 31 Mart 1910, Eski Çırağan Sarayı, Ortaköy) – Hanım Efendi; Baş İkbal
6. Cevher-Riz Hanımefendi Altıncı eşi (d. 1862 – ö. 1940) – İkinci evliliğini Berber-Başı Hüsnü Bey ile yapan Hanım Efendi; İkinci İkbal
7. Nev-Dürr Hanımefendi Yedinci eşi – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
8. Ramişe-Naz Hanımefendi Sekizinci eşi (d. 1904) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
9. Filiz-Ten Hanımefendi Dokuzuncu eşi (d. 1865 – ö. 1945) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
10. Visal-i Nur Hanımefendi Onuncu eşi – Gözde
11. Tarân-ı Dil Hanımefendi Onbirinci eşi – Hanım Efendi
.
34.Padişah – 113. Halife
II. Abdülhamit 1842 İstanbul- 1918 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1876-1909 (33 yıl)
Babası; Abdülaziz
Annesi; Hayran-ı Dil Kadınefendi
.
SARAY KADINLARI
1.Nâzikedâ Başkadınefendi 1863’te Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 1850 – ö. 11 Nisan 1895, Yıldız Sarayı) – 3 Ağustos 1876’dan itibaren Baş Kadın Efendi
2. Safi-Naz Nur-Efzun Kadınefendi 1868’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 1851 – ö. 1915) – İkinci evliliğini Saffet Bey ile yapan Abdülaziz’in eşi Yıldız Hanımın kızkardeşi ve İkinci Kadın Efendi
3. Bedrifelek Kadınefendi 15 Kasım 1868’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1851; Poti, Kafkasya – ö. 6 Şubat 1930; Serencebey, Yıldız) – 1876’dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi, 1878’den itibaren İkinci Kadın Efendi, 11 Nisan 1895’ten itibaren Baş Kadın Efendi ve Mehmet Selim Efendi’nin annesi
4. Bîdar Kadınefendi 2 Eylûl 1875’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Dördüncü eşi (d. 5 Mayıs 1858, Kafkasya – ö. 1 Ocak 1918, Erenköy), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – Tuğ General Çerkes Hüseyin Paşa’nın kızkardeşi; 1877’den itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 1893’ten itibaren de İkinci Kadın Efendi
5. Dil-Pesend Kadınefendi 10 Nisan 1883’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Beşinci eşi (d. 16 Ocak 1865, Tiflis – ö. 17 Haziran 1901, Yıldız Sarayı) – 10 Nisan 1883’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 11 Nisan 1895’ten itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
6. Mezîde Mestan Kadınefendi Önceden V. Murad’ın Hareminde görevli bulunan 2 Şubat 1885’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Altıncı eşi (d. 5 Mart 1869, Gence, Kafkasya – ö. 12 Ocak 1909, Yıldız Sarayı), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – 2 Şubat 1885’ten itibaren Baş İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 17 Haziran 1901’den itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
7. Emsal-i Nur Kadınefendi 20 Kasım 1885’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Yedinci eşi (d. 2 Ocak 1866, Tiflis – ö. 1950, Nişantaşı), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – 20 Kasım 1885’ten itibaren İkinci İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren Baş İkbâl, 17 Haziran 1901’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
8. Müşfika Kadınefendi (Kayıhan/Kayısoy) Kadınefendi 12 Ocak 1886’da Yıldız Sarayı’nda evlendiği Sekizinci eşi (d. 10 Aralık 1867, Hopa – ö. 16 Temmuz 1961, Serencebey Yokuşu No: 53, Yıldız), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – Gazi Şahid Ağır Muhammed Bey ile eşi Emine Hanım’ın kızı ve Ayşe Sultan’ın annesi; 12 Ocak 1886’dan itibaren Üçüncü İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren İkinci İkbâl, 17 Haziran 1901’ten itibaren Baş İkbâl, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de Dördüncü Kadın Efendi
9. Sazkâr Hanımefendi Dokuzuncu eşi (d. 8 Mayıs 1873, İstinye, İstanbul – ö. 1945, Beyrut), Şam’daki Sultan Selim Camii’ne defnedildi – 31 Ağustos 1890’den itibaren Dördüncü İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren Üçüncü İkbâl, 17 Haziran 1901’den itibaren İkinci İkbâl, 21 Haziran 1909’den itibaren Baş İkbâl, ve daha sonra da Baş Hanım Efendi
10. Peyveste Hanımefendi 24 Ocak 1893’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onuncu eşi (d. 10 Mayıs 1873, Kafkasya – ö. 1944, Paris) – Şehzade Abdürrahim Efendi’nin annesi; 24 Ocak 1893’ten itibaren Baş Gözde, 11 Nisan 1895’ten itibaren Dördüncü İkbâl, 17 Haziran 1901’ten itibaren Üçüncü İkbâl, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de İkinci İkbâl
11. Fatma Pesend Hanımefendi 1896’da Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onbirinci eşi (d. 1876, Kafkasya – ö. 1925, Paris) – Hatice Sultan’ın annesi; 1896’dan itibaren Baş Gözde, 17 Haziran 1901’den itibaren Dördüncü İkbâl, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de Üçüncü İkbâl
12. Behice (Maan) Hanımefendi10 Ma yıs 1900’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onikinci eşi (d. 10 Ekim 1882, Batum, Kafkasya – ö. 22 Ekim 1969, İstanbul), İkinci evliliğini Celâl Maan Bey ile 1919’da yaptı ve 1923’te de ayrıldı. – 10 Mayıs 1900’den itibaren İkinci Gözde, 17 Haziran 1901’den itibaren Baş Gözde, 21 Ocak 1909’dan itibaren de Dördüncü İkbâl
13. Saliha Naciye Hanımefendi 4 Kasım 1904’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onüçüncü eşi (d. 1887, Batum – ö. 4 Aralık 1923, Erenköy) – Mehmet Abid Efendi’nin annesi; 4 Kasım 1904’ten itibaren İkinci Gözde
14. Dürdane Hanımefendi Ondördüncü eşi (d. 1867 – ö. Ocak 1955, İstanbul) – Baş Gözde
15. Calibos Hanımefendi Onbeşinci eşi (d. 1890, İstanbul – ö. 1955’ten sonra) – İkinci Gözde
16. Nazlı Yâr Hanımefendi Onaltıncı eşi – Üçüncü Gözde
.
35.Padişah – 114. Halife – Türkçe AND okutan
V. Mehmed (Reşâd) 1844 İstanbul- 1918 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1909-1918 (9 yıl)
Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Gül-Kemâl Kadınefendi
.
SARAY KADINLARI
1. Kâmuran Kadınefendi 30 Eylûl 1872’de Ortaköy Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 5 Mart 1855, Gence – ö. 30 Nisan 1921, Kuruçeşme) – Baş Kadın Efendi ve Şehzade Mehmet Ziyaeddin Efendi’nin annesi
2. Dürr-i And Kadınefendi 10 Ekim 1876’de Ortaköy’deki Veliaht Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 16 Mayıs 1860, Kars – ö. 17 Ekim 1909, Valide Bağı Köşkü) – İkinci Kadın Efendi
3. Mihr-Engiz Kadınefendi 4 Nisan 1887’de Ortaköy’deki Veliaht Sarayı’ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 15 Ekim 1869, Adapazarı – ö. 12 Aralık 1938, İskenderiye) – 17 Ekim 1909’dan itibaren İkinci Kadın Efendi ve Şehzade Ömer Hilmi Efendi’nin annesi
4. Naz-Perver Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1870 – ö. 1930, İstanbul) – 27 Nisan 1909’dan itibaren Dördüncü Kadın Efendi, 17 Ekim 1909’dan itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
5. Dil-Firib Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1890 – ö. 1953) – 27 Nisan 1909’den itibaren Baş İkbal ve 17 Ekim 1909’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi
.
36.Padişah – 115. Halife
VI. Mehmed(Vâhideddîn) 1861 İstanbul- 1926 Sanremo
SALTANAT DÖNEMİ; 1918-1922 (4 yıl)
Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Gülüstü (Gülistan Münire) Kadınefendi
.
SARAY KADINLARI
1. Emine Nazik-Edâ Baş Kadınefendi Birinci eşi – Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Rukiye Sabiha Sultan’ın annesi Efendi
2. İnşirah Kadınefendi İkinci eşi – Kadın Efendi
3. Şadiye Müveddet Kadınefendi Üçüncü eşi – Mehmed Ertuğrul Efendi’nin annesi ve İkinci Kadın Efendi
4. Nevvare Kadınefendi Dördüncü eşi – Üçüncü Kadın Efendi
5. Nimet Nevzad Hanımefendi Beşinci eşi
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi