Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / genel / Osmanlı Padişahları (1299-1920)

Osmanlı Padişahları (1299-1920)

.

Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’dir (1198-1281)

1299 kuruluş yılıdır.

1920 yılında yerine Türkiye cumhuriyeti kurulmuştur.

Osmanlı devleti 620 yıl hüküm sürmüş ve  36 padişah görev yapmıştır.

.

.
1. 1299 Osmanı Beyliğinin kurucusu
Osman Gazi 1258 Söğüt-1326-Bursa
SALTANAT DÖNEMİ; 1299 – 1326 (27 yıl)
Babası; (Suriye) Kayı Süleyman gazi
Annesi; Hayme Ana
.

.
2. Yabancı eş döneminin başlangıcı
Orhan Gazi 1281 Söğüt-1362 bursa
SALTANAT DÖNEMİ; 1326 – 1359 (33 yıl)
Babası; Kayı Osman Gazi
Annesi; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı Rabia Bala Hatun
.

.
3.Padişah
Murad Hüdâvendîgâr ( I. Murad ) 1326 Bursa-1389 Kosova
SALTANAT DÖNEMİ; 1359 – 1389 (30 yıl)
Babası; Orhan Gazi
Annesi; Yarhisar Tekfuru Aydos’un kızı Nilüfer Hâtûn
.

.
4.Padişah
Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid ) 1360 Edirne- 1403 Akşehir
SALTANAT DÖNEMİ; 1389 – 1402 (11 yıl)
Babası; Murad Hüdâvendîgâr ( I. Murad )
Annesi; Gülçiçek Hâtûn
.

.
5.Padişah
Çelebi Mehmed (I. Mehmed) 1389 Bursa- 1421 Edirne
SALTANAT DÖNEMİ; 1403 – 1421(19 yıl)
Babası; Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )
Annesi; Devlet (Şah) Hâtûn Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’ın kızı
.

.
6.Padişah
II. Murat 1404 Amasya- 1451 Edirne
SALTANAT DÖNEMİ; 1421 – 1451(30 yıl)
Babası; Çelebi Mehmed (I. Mehmed)
Annesi; Zülkadiroğlu Nâsır’ed-Dîn Muhammed Bey’in kızı


.

7.Padişah, 1453 İmparatorluk dönemi başlangıcı
Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) 1432 Edirne- 1483 Kocaeli
SALTANAT DÖNEMİ; 1451-1481(30 yıl)
Babası; II. Murat
Annesi; Hüma Hâtûn

.

.

8.Padişah
II. Bayezid 1447 Dimetoka- 1512 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1481-1512 (31 yıl)
Babası; Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed)
Annesi; Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn
.

.
9 .Padişah, 1517 Halifelik döneminin başlangıcı 88. Halife
Yavuz Sultan Selim ( I. Selim ) 1470 Amasya- 1520 Tekirdağ
SALTANAT DÖNEMİ; 1512-1520 (8 yıl)
Babası; II. Bayezid
Annesi; II. Gül-Bahar Hâtûn
.

.

10.Padişah – 89. Halife
Kanûnî Sultan Süleyman (I. Süleyman) 1494 Trabzon- 1566 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1520-1566 (46 yıl)
Babası; Yavuz Sultan Selim ( I. Selim )
Annesi; Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan
.

.

11.Padişah – 90. Halife
II. Selim 1524 İstanbul- 1574 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1566-1574 (18 yıl)
Babası; Kanûnî Sultan Süleyman (I. Süleyman)
Annesi; Hürrem Haseki Sultan
.

12.Padişah – 91. Halife
III. Murat annesi 1546 Manisa- 1595 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1574-1595 (21 yıl)
Babası; II. Selim
Annesi; Afife Nûr-Banû Valide Sultan
.

13.Padişah – 92. Halife
III. Mehmed 1566 İstanbul- 1603 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1595-1603 (8 yıl)
Babası; III. Murat annesi
Annesi; Safiye Valide Sultan
.

.
14.Padişah – 93. Halife
I. Ahmet 1590 Manisa- 1617 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1603-1617 (14 yıl)
Babası; III. Mehmed
Annesi; Handan I. Valide Sultan
.

.
15.Padişah – 94. Halife
I. Mustafa
SALTANAT DÖNEMİ; 1617-1623 (6 yıl)
Babası; III. Mehmed
Annesi; Halime II. Vâlide Sultan
.
16.Padişah – 95. Halife
II. Osman 1604 İstanbul- 1622 İstanbul zindan
SALTANAT DÖNEMİ; 1618-1622 (4 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mâh-Firûze Hatice I. Vâlide Sultan
.

.

 17.Padişah – 96. Halife
IV. Murad 1612 İstanbul- 1640 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1623-1640 (17 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan
.

.
18.Padişah – 97. Halife
I. İbrahim 1615 İstanbul- 1648 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1640-1648 (8 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan
.

.
19.Padişah – 98. Halife
IV. Mehmed 1642 İstanbul- 1693 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1648-1687 (39 yıl)
Babası; I. İbrahim
Annesi; Turhan Hatice Valide Sultan
.

.

20.Padişah – 99. Halife
II. Süleyman 1642 İstanbul- 1691 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1687-1691 (4 yıl)
Babası; I. İbrahim
Annesi; Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan
.

.
21.Padişah – 100. Halife
II. Ahmet 1643 İstanbul- 1695 Edirne
SALTANAT DÖNEMİ; 1691-1695 (4 yıl)
Babası; I. İbrahim
Annesi; Hatice Mu’azzez Haseki Sultan
.

.

22.Padişah – 101. Halife
II. Mustafa 1664 Edirne- 1703 Edirne
SALTANAT DÖNEMİ; 1695-1703 (8 yıl)
Babası; IV. Mehmed
Annesi; Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan
.

.
23.Padişah – 102. Halife
III. Ahmet 1673 Dobruca- 1736 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1703-1730 (27 yıl)
Babası; IV. Mehmed
Annesi; Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan
.

.
24.Padişah – 103. Halife
Sultan Mahmud I 1696 Edirne- 1754 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1730-1754 (24 yıl)
Babası; II. Mustafa
Annesi; Saliha Sebkâti Vâlide Sultan
.

.
25.Padişah – 104. Halife
III. Osman 1699 Edirne- 1757 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1754-1757 (3 yıl)
Babası; II. Mustafa
Annesi; Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan
.

.
26.Padişah – 105. Halife
III. Mustafa 1717 İstanbul- 1774 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1757-1774 (17 yıl)
Babası; III. Ahmet
Annesi; Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi
.

.
27.Padişah – 106. Halife
I. Abdülhamid 1725 İstanbul- 1789 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1774-1798 (24 yıl)
Babası; III. Ahmet
Annesi; Râbi’a Şermi Kadınefendi III. Ahmet altıncı evliliği
.

.


28.Padişah – 107. Halife
III. Selim 1761 İstanbul- 1808 İstanbul suikast
SALTANAT DÖNEMİ; 1789-1807 (16 yıl)
Babası; III. Mustafa
Annesi; Mihr-î-Şah Valide Sultan
.

.
29.Padişah – 108. Halife
IV. Mustafa 1779 İstanbul- 1808 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1807-1808 (1 yıl)
Babası; I. Abdülhamid
Annesi; Nükhet-Sedâ Hânımefendi
.

.
30.Padişah – 109. Halife
II. Mahmut 1785 İstanbul-1893 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1808-1839 (29 yıl)
Babası; I. Abdülhamid
Annesi; Nakş-î-Dil Valide Sultan
.


.
31.Padişah – 110. Halife
I. Abdülmecit 1823 İstanbul- 1861 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1839-1861 (22 yıl)
Babası II. Mahmut
Annesi; Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan
.

.
32.Padişah – 111. Halife
Abdülaziz 1830 İstanbul- 1876 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1861-1876 (15 yıl)
Babası; II. Mahmut
Annesi; Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan
.

.
33.Padişah – 112. Halife
Mehmed V. Murad 1840 İstanbul- 1904 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1876
Babası; I. Abdülmeci
Annesi; Şevk-Efzâ Vâlide Sultan
.

.
34.Padişah – 113. Halife
II. Abdülhamit 1842 İstanbul- 1918 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1876-1909 (33 yıl)
Babası; Abdülaziz
Annesi; Hayran-ı Dil Kadınefendi
.


.

35.Padişah – 114. Halife – Türkçe AND okutan
V. Mehmed (Reşâd) 1844 İstanbul- 1918 İstanbul
SALTANAT DÖNEMİ; 1909-1918 (9 yıl)
Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Gül-Kemâl Kadınefendi
.

.

36.Padişah – 115. Halife
VI. Mehmed(Vâhideddîn) 1861 İstanbul- 1926 Sanremo
SALTANAT DÖNEMİ; 1918-1922 (4 yıl)
Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Gülüstü (Gülistan Münire) Kadınefendi
.

.
.

.

.

 

Halife’ler sıralaması.

Halife’ler sıralaması.

.

Abdülmecid Efendi (d. 29 Mayıs 1868, Beşiktaş, İstanbul – ö. 23 Ağustos 1944, Paris), son İslam halifesi, ressam, müzisyen. Osmanlı Hanedanı hukukuna göre II. Abdülmecid olarak isimlendirilir.

Osmanlı Hanedanı’nın tek ressam üyesidir ve döneminin Türk ressamları arasında yer almıştır.[1] Amcasının oğlu Mehmed Vahdettin’in 4 Temmuz 1918’de tahta çıkması üzerine Osmanlı tahtının veliahtı olan Abdülmecid; bu sıfatı 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılıncaya kadar taşıdı. TBMM tarafından 19 Kasım 1922’de halife seçildi. Osmanlı hilafetine resmen son veren 431 sayılı kanunun kabul edildiği 3 Mart 1924 tarihine kadar “halife” unvanını taşıdı. Tarihe “Son Osmanlı Halifesi” olarak geçmiştir.

.

 

 

Hakkında Türk Bilimi