OSMANLI YÜKSELİŞ FETİHLERİ VE OSMANLI’DA YAHUDİLİK TARİHİ

.
HELENİSTİK DÖNEM ANADOLU YAHUDİ TARİHİ
Anadolu yarımadasında, Yahudilerin ne zamandan beri yaşadıklarına dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak, Filistin’deki bir kısım Yahudilerin daha İkinci Tapınak’ın M.S.70’de yıkılmasından çok önce bu bölgeye ve Balkanlara göç ederek Roma İmparatorluğu’nun büyük kentlerine yerleşmeye başladığı bilinir.
Ancyr (Ankara)
Sardis (Manisa-Salihli)
Hypaepe (İzmir-Ödemiş)
Aphrodisias (Aydın-Karacasu)
Korykos (Muğla-Fethiye)
Laodiceia Denizli-Pamukkale)
Myndos (Bodrum-Gümüşlü Liman)
Plateia (Aydın-Milet)
Andriake (Antalya)
Bu şehirlerdeki eski kent kazılarında bulunan arkeolojik kalıntılardan yörede M.Ö. IV. Yüzyıldan itibaren yaşayan Yahudilerin bulunduğu saptanabilmektedir.
http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/tarih/turk-yahudileri-tarihi/1-turk-yahudileri-tarihi
.
Ege Bölgesi eski kent kazılarında bulunan bazı kalıntılarda yörede MÖ 4. yüzyılda yaşamış Yahudilere ait bilgilere ve yerleşim bölgelerinin varlığına rastlanmıştır.
Tarihçi Jozef Flavius, ünlü düşünür Aristo’nun “… Ön Asya seyahatlerinde kendileriyle görüş alış verişinde bulunduğu Yahudilerle konuştuğunu… ” yazar.
Anadolu’nun değişik yörelerinde, Ege Bölgesinde (Sart, Afrodisias, Milet, Foça vs), Bursa ve Ankara civarında, Güney Doğu Bölgesinde eski çağ Yahudi yerleşim kalıntılarına rastlanmıştır.
Ankara civarında bulunan bir bronz sütun üzerinde İmparator Augustus’un Ön Asya Yahudilerine tanıdığı haklar yazılı idi.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Türkiyede_Yahudilik
.

BİZANS DÖNEMİ

Bizans yönetiminde Yahudi bilimciler ve Yahudi siyasetçiler önemli bir güç olmuşlardır, 1100 yıllık Bizans dönemi dünyanın tanımlanmasında isim sahibi olmuştur.

 

Bu harita dünyanın yönlerinin tanımlanması haritasıdır, haritanın tanımlanma medeniyeti Bizans medeniyetidir.

.
OSMANLI YÜKSELİŞ FETİHLERİ VE OSMANLIDA YAHUDİLİK TARİHİ

Haritadaki sarı işaretler Helenistik dönem Yahudi yerleşim yerleridir, kırmızı işaretler Osmanlı yükseliş dönemi fetihlerini, ok işaretleri Osmanlı yükseliş dönemi Yahudi göçlerini göstermektedir.

.

Osmanlı devleti kuruluşu 1299 yılında Osman beyin beylik kuruluşu ile başlar…
1317-1326 1.ORHAN Bursa Yahudileri imtiyaz kazandı (Başkent oldu Doğu akdenizden Yahudiler toplandı)
1354’te 1.ORHAN Gelibolu Yahudileri imtiyaz kazandı (Kısa süreli Başkent oldu)
1360’ta 1.MURAT Ankara Yahudileri imtiyaz kazandı (Cumhuriyette başkent oldu)
1361’de 1.BEYAZIT Edirne Yahudileri (Başkent oldu Avrupadan Yahudiler toplandı)
1422’de 2.MURAT İzmir Yahudileri imtiyaz kazandı
1429’da 2.MURAT Selanik Yahudileri imtiyaz kazandı
1453’te 1.MEHMET İstanbul (Başkent oldu Yahudiler imtiyaz kazandı toplandı)
1492’de 2.BEYAZIT Osmanlı topraklarına toplu Yahudi göçü
Bu şehirlerdeki Yahudiler ülke(Osmanlı toprakları) genelindeki Yahudi nüfusunu da artırmış oldu.
.
Edirne’deki Yeşiva (Yahudi din okulu) ülkenin her yerindeki Yahudi öğrenciler için bir eğitim ve kültür merkezi oluşturdu.
1492’de gerçekleşen, Osmanlı topraklarına toplu Yahudi göçü dışında başka toplu göçler de olmuştur.
.
1376’da 1. MURAT Macaristan’dan
1394’te 1. BEYAZIT Fransa’dan
15. yüzyılın başında Sicilya’dan
1420’de 1. MEHMET Venedik’ten
1470’te 2. MEHMET Bavyera’dan
Kovulan,  veya güvenceli bulduğu için Yahudiler, kurtuluşu Osmanlı topraklarına sığınmakta bulmuştur, 1300-1500 yılları arasında Yahudilere yaşam hakkı veren en önemli devlet Osmanlı devletidir, özellikle ilk 200 yıllık yükseliş devrinde Osmanlı-Yahudi ittifakı oluşmuştur, birçok Yahudi devlet görevinde bulunmuştur, OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELİŞİ DÜNYA YAHUDİLERİNİN YÜKSELİŞİ OLMUŞTUR.

.

 

OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA VE YIKILMA DÖNEMLERİNDE  AVRUPA YAHUDİLERİ İLE ARASINDA DOĞRUDAN BİR ÇOK SAVAŞ OLMUŞTUR, BU SAVAŞLAR ÖZELLİKLE DENİZ SAVAŞLARIDIR, KARA SAVAŞLARI DOLAYLI YAPILAN SAVAŞLARDIR.

Osmanlı tarihinde iki önemli deniz savaşı

preveze

Prevze deniz savaşı Osmanlının zaferi ile sonuçlanmıştır..
https://tr.wikipedia.org/wiki/Preveze_Deniz_Muharebesi

inebahtı

İnabahtı deniz savaşı Osmanlının yenilmesi ile sonuçlanmıştır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/inebahtı_Deniz_Muharebesi

.

.

Sonraki yıllarda Yahudiler Osmanlı devletinden ayrılmış önce Fransa’ya sonra bir kısmı İngiltere’ye yerleşmişler ve Amerika devleti kurulduktan sonra Amerika’ya önemli bir Yahudi göçü yaşanmıştır, en son kutsal topraklarında kendi devletlerini kurmuşlar ve bir kısım Yahudi Ortadoğu’ya göç etmiş ve geçen zaman içerisinde Ortadoğu’da topraklarını genişletmişlerdir..

Günümüzde hala Anadolu- Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı Yahudi nüfus bulunmaktadır.

.

Osmanlı Yahudi ilişkileri hakkında daha fazla bilgi kaynağı adresi.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Osmanlı_imparatorluğundaki_Yahudilerin_tarihi-
.

.
BU BELGELERE GÖRE OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDAN SONRAKİ 200 YIL
1 DÜNYA YAHUDİLERİNİN OSMANLI DEVLETİNE GÖÇÜ DÖNEMİDİR
2 OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN YÜKSELİŞ DÖNEMİDİR
.
Belgeler ve Osmanlı tarihinin seyri Osmanlı devletinin Yahudi birlikteliğini göstermektedir…
.

Dünya Yahudilerinin son destekledikleri ülke Çin olmuştur, dünya ekonomi üretim şirketleri üretimlerini Çine yönelterek Çini Amerikanın önünde bir ülke haline getirmişlerdir.

Çin dünyanın yeni en büyük ülkesi olmaya yakındır, dünya ticaretinde lider durumundadır, teknoloji seviyesini hızla yükseltmektedir, güçlenen Çin devleti ülkesindeki Türkleri asimile etme çalışmalarını hızlandırmıştır, Çin ülkesinde Türk kimlik istememektedir, Çinin bu konuma gelmesini dünya mali gücü olan şirketler oluşturmuştur, dünyanın mali gücü Yahudi şirketlerinin elindedir, bu şirketler Osmanlı döneminde Osmanlı Türklerinin korumaya aldığı Yahudi güçleridir, yani dünyada en çok korunma imkanı buldukları Türk milletinin günümüzde asimile olmasını geçmişteki Osmanlı Yahudi tüccarları sağlamaktadır, Yahudi toplumunun Türk milletine vefa borcu vardır, bu gün bu borcu Adil Türk milletini korumakla ödeyeceklerdir, Dünyada Türk milleti dışında hiçbir millet Yahudi halkını korumamıştır.

.

Arap Yarımadasında 1000 yıllık yakın Türk tarihi…

Arap Yarımadasında 1000 yıllık yakın Türk tarihi…

.

SULTANAHMET NİRENGİ TAŞI ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

SULTANAHMET NİRENGİ “MİLLİON TAŞI” ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

.

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPA’NIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPA’NIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

.

.

Hakkında Türk Bilimi