ÖTÜKEN’DE KAYI, KAYIN VE KAYNAK

Türkler orman kültürlü toplumdur, “Ötüken Ormanları” demek; horoz gibi (ötüken) sesinizin hükmettiği yaşam alanları demektir.
Orhun yazıt belgelerinde “Ötüken ormanlarına sahip olur isen sonsuza kadar var olursun” diye öğüt verilmiştir.

Türk dilinde KAYIN aile koruyucu-koruyan demektir
Kayınlar; ailedeki iki tarafın akraba olmayıp evliliği koruyan bireyleri
Kayın ata; ailedeki evli kişilerin kendi kan bağı olmayan eşinin kan bağı olan aile koruyucu atası
Kayın ana; ailedeki evli kişilerin kendi kan bağı olmayan eşinin kan bağı olan aile koruyucusu anası

.


KAYIN ORMANLARI
Kayın, Türk dilinde ağaç ismine de verilmiştir.. kayın ormanları Türk antik yaşam alanlarıdır. 12 hayvanlı Türk takviminde domuz olması bunun örneğidir, domuz kayın ormanlarında bulunur, domuz kayın ormanlarında kayın tohumlarını eker, kayın ormanlarının oluşumunda önemli rol oynar.
KAYIN AĞAÇ AİLESİ: Kayın, Meşe, Kestane

.
Türk dünyasında Türk dili yeterince araştırılmamıştır, bu çalışmalarımız Türk dili araştırmalarının şimdiye kadar çalışma yapılmamış önemli bir dalıdır..
Biz çalışmalarımızda, dilden tarih araştırması yapan tek araştırma yapısına sahibiz.
Dil çok önemli genetik taşıyıcıdır.
,
Türkler için “Göçebe” denmiştir, göçebe kültürü hayvan besleme kültürüdür, göçebe toplumlar hayvancılık ile yaşamlarını sürdüren toplumlardır, halbuki Türklerin “Oğuz boyu” tarım toplumudur.
Ayrıca dünyanın ticaret tarihi “İpekyolu ticaret tarihi”dir, bu yol tamamen Türklerin yaşam coğrafyasıdır.
Türkler, tabiatın varlığını ve işleyişini yaşamları olarak görmüşlerdir, yazı ve sayı tamgalarını ağaçlaran örneklemişlerdir, yazı ve sayılar ağaçların örnekleridir.
Türklerin taş yazıtları ağaç benzeri yazıların işlendiği kutsal belgelerdir, malesef bu tür yazılara “Runik yazılar” denmiştir, bu tanım yanlıştır, bu yazılara güneşin ışığı gibi “Toğrusal” ve ya ağaçların şeklinin tanımı gibi “Toğal”, ya da kutsallığın korunduğu en eski “Hunik” denmesi gerekir.

Kaynak: Birleşen.
Kaynatma: Birleşi.

DİL-TARİH-COĞRAFYA bir milletin kütüğünü oluşturur, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’in bu konularda üniversite açması çok önemli ve çok doğru uygulamadır.
.

Avrupa’da ağaç yazılar ve akıl insanları


Hunik-Runik yazılar ağaç mantıklı yazılardır, Türklerin antik dönem yazılarıdır, Türkler antik dönemde tabiat kültürlü bir inanca sahip millettir, ve Türkiye’nin kurucusu Türk atası Mustafa Kemal. Türkçe için GÜNEŞ TİLİ demiştir, ağaçlar güneşe doğru dallanarak büyürler, Türkçe yazılarda böyle bir özellik vardır.
Tree; Ağaç
True-Truth; Hakikat-gerçek-gerçekleşen
Truit; Antik Avrupa’da tin-akıl insanı, hakikatı bilen, bildiren.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi