Orhun R tamgası tarihi ve gizemi

 

 

R tamgası Orhun anıtlarında  antik Türk yazılarının bir harfidir. 

 

R tamgası kayıp olmuş antik uygarlıklarda da görülmektedir.


Paskalya adasındaki dev heykellerde görülmektedir.

Mısır medeniyeti yaratılış resimlerinde görülmektedir, yaratan olarak dişi varlık doğum anında gösterilmiştir, Orhun “r” tamgası dişi-yaratan tamgasıdır . 

Negev çölü r tamgası, doğurgan dişi keçi ile gösterilmiştir.  

Rusya Kliningrad şehrinde bulunmuş antik eserlerde R tamgası ve diğer antik tamgalar.


Antik r tamgası ıYı (Kayı) antik Türk tamgasına benzemektedir.

.
Türklerde tanrı- yaratıcı tanımı yapılırken kullanılır.

– Tan ;          Varlık belirteci
– Tan ı ;        Bilinç, hakkında bilgi veren.
– Tan Rı ;     Günümüz Türk dilinde tanrı – ilah tanımı

– Teng ;        Antik Türk dilinde tanrı tanımıdır. (Denk varlık izi)
– Teng e ;     Eşitlik – karşılık
– Teng eR ;  Eşitlik – karşılık varlığı, eşitlik sağlayıcı varlık. (Antik Sumer dilinde tanrı tanımıdır)

.
Mısır da Ra, yaratıcı Güneş olarak tanımlanır, A Mon Ra ay tanrıçasıdır.

R              Varlık
RA           Güneş – Var edici
RAB        Var edici inanlılanı

RAHİB   Var edici inanç temsilcisi
RAHİBE Var edici inanç temsilcisi adanmışı

.

a Rab medeniyetinde Rab Tanrı – yaratan tanımındadır. ARAB inananlar demektir, TÜRKMEN-TÜRKİMAN benzeri bir tanımdır, DİYAR RABİA – A RABİA inananlar yeri demektir.

.

.

R tamgası VARLIK – VAR tamgasıdır, yani bir varlık var ise ayni yerde ikinci bir varlık olamaz.

Azerbaycan kilimindeki resimde kadını ve erkeği temsil eden hayat ağaçları arasında R-tamgası işlenmiştir (alıntı Yengi Öge)

https://www.facebook.com/azerbaycanarasdirmalar/photos/a.584596228232392/1371333142892026/?type=3&theater

Yengi Öge resim tamga çalışmalarında örnekler.

.

Kaliningrad-Rusya’da Yeni Sibir Buluntuları

Eski Türklerde “güçlü” tanımı; ÇOR – ÇAR – ÇERİ

Eski Türklerde “güçlü” tanımı; ÇOR – ÇAR – ÇERİ

.

Hakkında Türk Bilimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*