ev / genel / Rus tarihin zaman kayıtları ve Asya Türklerine etkisi – 1206……

Rus tarihin zaman kayıtları ve Asya Türklerine etkisi – 1206……

Ev / Genel / Rus tarihin zaman kayıtları ve Asya Türklerine etkisi – 1206……

Rus tarihin zaman kayıtları ve Asya Türklerine etkisi – 1206……

.

.

Vikipedi kaynaklarına göre Rusyanın kurulumu;

Eski iskandinav tarihi; http://en.wikipedia.org/wiki/Old_East_Norse

Avrupanın  İskandinav bölgesindeki antik tarihin yazıları runik yazı olarak tanımlanır..http://en.wikipedia.org/wiki/Runic_alphabet

1157-1598  Rurik, iskandinav bölgesinde bir yönetici…http://en.wikipedia.org/wiki/Rurik

Rurik dynasty or Rurikids (Russian: Рю́риковичи, Ukrainian: Рю́риковичі, Belarusian: Ру́рыковичи) was a dynasty founded by the Varangian prince Rurik, who established himself in Novgorod around the year 862 AD. The Rurikids were the ruling dynasty of Kievan Rus’ (after 862), the successor principalities of Galicia-Volhynia (after 1199), Chernigov, Vladimir-Suzdal, and the Grand Duchy of Moscow, and the founders of the Tsardom of Russia. They are one of Europe’s oldest royal houses, with numerous existing cadet branches.  http://en.wikipedia.org/wiki/Rurik_Dynasty

Bu belgelere göre Moğol İmparatorluğu öncesinde 1157 yılında kurulmuş olan bu Rurik hanedanlığı Rusyanın kuruluşu olarak tanımlanmaktadır..

…………

1-1206–1294 Moğol İmparatoğluğu-Cengizhan;Moğol İmparatorluğu (Moğolca:İh Mongol Uls, Türkçe: Büyük Moğol Ulusu), 1206–1294 yılları arası Orta Asya’da kurulmuş eski bir imparatorluk. İmparatorluk kurulma döneminde Asya’daki Cengiz Han idaresine boyun eğmiş Moğol ve Türk boylarının birleşiminden oluşuyordu.1206 yılında Cengiz Han tarafından kuruldu. Kısa zamanda her yönde genişleyerek dünyanın %22’sine yayılmış 34 milyon km2den fazla bir alanı kapsayan, ve tarihin bitişik sınırlara sahip oldular. Dünyanın bitişik sınırlı en geniş kara imparatorluğudur. 100 milyondan fazla kişiyi[2] topraklarında barındırıyordu. İmparatorluğun bu denli geniş olması batı ile doğuyu birleştirmiş bu sayede İpek ve Baharat yollarında ticaret yapmak güvenli olmuş ve Pax Mongolica denilen barış dönemini başlatmıştır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Moğol_İmparatorluğu

Rusya tarihinin başlangıcı Moğol İmparatorluğunun çöküşü ile başlar…

.

2- 1294-1340 Altınordu;Altın Orda, Altın Ordu Devleti (Tatar Türkçesi:Altın Urda, Moğolca: Altan Ord), Bir Türk-Moğol hanlığıdır. Moğol İmparatoru Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Seyhun Irmağı ile Balkaş Gölü’nün batısındaki yerleri büyük oğlu Cuci Han’a vermişti. Cuci Han’ın küçük oğlu Batur Han, batıya doğru giriştiği seferlerle bu toprakları genişletti. Cuci’nin toprakları sonradan Batu Han ile ağabeyi Orda Han arasında paylaşıldı. Balkaş ile Aral gölleri arasındaki ve Seyhun Irmağı’nın güneyindeki yerler Orda’ya verildi. Harezm ve yeni alınan topraklar Batur’un yönetimine bırakıldı. Orda’nın yönetimindeki doğu bölgesine Ak Orda, Batur’un yönetimindeki batı bölgesine de Gök Orda adı verildi. Gök Orda sonradan Altın Orda olarak adlandırıldı.

1242’de Altın Orda Devleti’ni kuran Batur Han, İdil Nehri’nin aşağı havzasındaki Saray kentini kendine başkent edindi ve topraklarını genişletti. 1256’da Batur Han öldüğünde devletin sınırları Kıpçak Bozkırı’nı (Deşt-i Kıpçak), İdil’in aşağı ve orta havzasını, Seyhun ve İdil ırmakları arasındaki Aral Gölü yöresini, Kafkaslar’ın Azerbaycan’a kadar olan kesimini kapsıyordu. Altın Orda Devleti, Lehistan (Polonya) ve Litvanya’yı vergiye bağlamıştı.

Batur Han’ın yerine Berke Han geçti. Berke Han, İslam dinini benimsedi ve Moğolların bir başka kolu olan İlhanlılarla savaştı. Bulgaristan’da Bizans ordusunu yendi. 1260’ta, ortaçağın en büyük kentlerinden biri sayılan Saray Berke kentini kurdu.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Altın_Orda_Devleti

Moğol imparatorluğunun mirasçısı olan Alınordu devletinde iç karışıklıklardan yararlanan bir şehir devleti oluşmuştur; Moskova knezliği..

.

3- 1340-1357 Moskova knezliği(Knez-Slav ülkelerindeki, Prens);Berke Han’ın ölümünden sonra Mengü Timur Han, Özbek Han ve Canıbek Han Altın Orda Devleti’nin gücünü korudular. Canıbek Han’ın ölümünden sonra taht kavgaları başladı. Toktamış Han 1380’de Timur’un desteğiyle tahta çıkarak bu çatışmalara son verdi. Daha sonra Timur’un Altın Orda topraklarına sefer düzenlemesi ve taht kavgalarının yeniden başlaması Altın Orda Devleti’ni güçsüz düşürdü. Bu kavgalarla parçalanan Altın Orda Devleti topraklarında Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Astrahan Hanlığı, Nogay Hanlığı, Sibir Hanlığı kuruldu ve daha sonra “””Rusya Çarlığı olacak Moskova Knezliği bağımsız kaldı”””.

Moskova Knezliği ya da Moskova Dükalığı, Rusya toprakları içerisinde kurulmuş Moskova merkezli devlettir. Başlangıçta Altın Orda Devletine bağlı olan Moskova Prensliği Vladimir-Suzdal Knezliği’nin halefi olup, 1340-1547 yılları arasında hüküm sürmüştür. Çar III. İvan’ın reformları ile knezlik gelişmiş ve Rus Çarlığı adını almıştır. Çar olarak bilinen ilk hükümdar Korkunç İvan olmuştur.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Moskova_Knezliği

Moskova Knezliği kuzeydeki zayıf olan Türk topluluklarını birer birer eritmiş ve topraklarını kuzeye doğru büyütmüştür..Çarlık olmuştur.

.

4- 1547-1727 Rusya Çarlığı(Çar kelimesinin kökeni Sezar’a (Latince yazılışı Caesar’dır) dayanır. Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra diğer birçok imparatorluk Roma İmparatorluğu’nun devamı ve Sezar’ın varisi olduğunu iddia etmiş ve tüm Avrupa’da egemenlik hakkı iddia etmiştir. Bu imparatorluklar Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ve Rusya İmparatorluğu’dur.);Rusya Çarlığı, 1547 yılında Korkunç İvan’ın Çar ünvanı almasıyla başlayan ve 1721’de Çar I. Petro’nun Rusya İmparatorluğu’nu kurmasıyla son bulan Rus devletinin resmi adıdır. Çarlıktan önce bu topraklarda Moskova Knezliği egemen olduğu için çarlık Batı Avrupa dillerinde Moskova olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Rusça ve Türkçe kaynaklarda da Moskova Çarlığı olarak bilinir.Korkunç İvan’ın 1547’de resmen Rus Ortodoks Kilisesi tarafından Çar ilan edilmesi ile Rusya Çarlığı kuruldu. Korkunç Ivan, Kazan Hanlığı ile yıllardır devam eden savaşları 1552 yılında başkent Kazan’ı alarak sonlandırdı. Daha sonra Astrahan Hanlığı’nı da ele geçiren Rusya’nın sınırları Orta Asya’ya dayanmış oldu.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Rus-çarlığı

Rus Çarlığı Asya Türklerindeki parça devletleri teker teker ülkesine katarak, özellikle Kuzey Asyayı ve Amerikanın Kuzey bölgesini ülkesine katarak dünyanın en büyük Kara İmparatorluğunu oluşturmuştur…

.

5- 1721-1917  Rusya İmparatorluğu;Rusya İmparatorluğu (Rusça:  Rossiyskaya Imperiya), 1721 yılında kurulup, 1917’deki Rus Devrimi’ne kadar var olmuş imparatorluktur. Rus Çarlığı’nın ardılı olmuş olan Rusya İmparatorluğu, 20. yüzyılın ikinci yarısında Sovyetler Birliği olarak bir “süper güç” haline gelecek olan Rusya’nın çerçevesini oluşturmuştur. Dünya tarihindeki en geniş imparatorluklardan biri olmuş olan Rusya İmparatorluğu, Britanya ve Moğol imparatorluklarının ardından en geniş sınırlara ulaşmış tarihteki üçüncü ülkedir.1905 Rus Devrimi , Rusya İmparatorluğu çapında geniş yankı bulan kitlesel siyasi eylemlerdir. Bazı eylemler doğrudan hükümeti hedef almıştır. Saldırılar, işçi grevleri, köylü ayaklanmaları ve askeri isyanlar şeklinde gelişmiştir. Olaylar sonucunda anayasal monarşiye geçiş yapılmış ve Çarlık Duması kurulmuş, çok partili seçimler yapılmış, 1906 Anayasası meydana getirilmiştir. Ancak Çarlık rejiminin yıkılması ve bazı bölgelerdeki bağımsızlık yönünde yapılan silahlı ayaklanma girişimleri başarısız olmuş ve bastırılmıştır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya_imparatorluğu

Avrupa ülkeleri Rusya imparatorluğunu ve Osmanlı İmparatorluğunu kontrol altına almak için; Osmanlı imparatorluğunu parçalamışlar, Rusya imparatorluğunu ise Kominist yönetim oluşturarak Çar ailesini uzaklaştırmışlardır..Kominist rejime geçen Rusya İmparatorluğu devleti Amerika kıtasındaki hakimiyeti Amerika devletine vermiş,  Doğu Asya’daki Moğolistan’ın bir kısmı ve Doğu Türkistan’ı Çin’e vermiştir..hakimiyeti altındaki Türk milletlerini asimile etmiş, Türk halklarına işkenceler ederek büyük katliamlar gerçekleştirmiş ve Asyadaki Türkleri eritmiş, Slav nüfusunu büyüterek Asyanın hakim nüfusu haline getirmiştir..

.

6- 1917-1991 Kominist Rusya rejimi;Rus Devrimi, 1917 yılında Rusya’da yaşanan ve Çarlık otokrasisinin yıkılıp yerine Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla sonuçlanan devrimlerin genel adı. Şubat 1917’de (Gregoryen takviminde Mart) yaşanan ilk devrimde Çarlık yönetimine son verilmiş ve siyasi egemenlik Geçici Hükümet’e bırakılmıştır. Aynı yılın Ekim ayında gerçekleşen ikinci devrim ise Geçici Hükümet’i ortadan kaldırmış ve bir Bolşevik (Komünist) hükümeti kurmuştur.1985 yılında Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği’nin önderi oldu ve glasnost (açıklık) ve perestroika (yeniden yapılandırma) projeleriyle merkezi kontrolü azalttı. Polonya, Doğu Almanya, Çekoslavakya, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan Komünist yönetimi 1990 yılında terk ettiklerinde Sovyetler Birliği onlara müdahale etmedi ve 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin kendisi de dağıldı.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Rus_Devrimi_1917

Rusyadaki Kominist rejim sona erdirilmiş ,  Avrupada ve Orta Asyada bazı devletlerin hakimiyeti iade edilmiştir..

.

7- 1991….Rusya (Rusça:  Rossiya) ya da resmî adıyla Rusya Federasyonu, Rossiyskaya Federatsiya, Doğu Avrupa ile kuzey Asya’ya yayılmış ve 17,075,400 km²’lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir.Nüfus olarak ise sıralamada sekizincidir.

Bu günkü Rusya hakimiyetindeki coğrafyada 14 ayrı topluluk bulunmaktadır, bu toplulukların büyük çoğunluğu Türk boylarıdır…

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Russian_history

.

.

Bu tarih..küçük bir şehir prensliğinden, dünyanın en büyük kara parçasına sahip olan bir tarihin akışı..ve Asyadaki Türk varlığının erimesinin tarihidir..

.

Bu tarih..Dünyada en çok İmparatorluklar kuran Türklerin birlik olmadıkları zaman nasıl yok olduğunun tarihidir..

.

Bu günkü dünya coğrafyasında en kötü yaşam şartları Çindeki Türk nüfusudur..hergün katliamlarla karşı karşıya yaşam savaşı veren Çin Hakimiyetindeki Türkler, dünyanın gözü önünde katledilmektedir…

.

DÜNYA İNSAN HAKLARI kuruluşları, bu zülmü hiçbir zaman görmemektedir..bu durum..DÜNYA DEVLETLERİNİN ÇİN’E, İNSANLARINI KATLETME YETKİSİ VERMEKTEDİR..

.

Dünyanın hakim güçleri, sadece kendi hakimiyetleri ile ilgilenmektedir…

.

İnsanlık, hiçbir zaman; insanca yaşamı; dünyaya yaşam kuralı olarak getirememiştir..insan hakları bir hikayeden ibarettir..

.

.

.

devam edecek..

.

 


 

Hakkında admin

 

 

 

İlginize teşekkürler

 

kepekler-ilicasi-camurda-ve-70-derece-isida-yasiyan-baliklari

Bilinmeyen tarihin sıcak iklimi ILICA da hayat.

  Balıkesir, Susurluk, Ilıca boğazı  ılıcası antik dönemden itibaren insanlığın kullandığı bir sıcak çamur banyosudur, …

 

belkiz-kizikos-lidya-kurt-donuna-burunmus-tamgali-altin-para

Mysia Kyzikos-Erdek Belkıs yönetim şehrinde paralarda tarih ve tamgalar

Kyzikos, günümüz Marmara Bölgesi’nde Balıkesir İli sınırları içinde, Marmara Denizi kıyısında, çok eski adı Arteka …

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Resmi Yenile

 

 


*


 

 

Hakkında antikor