ŞAHIS, ŞEHİR, MİLLET, İNANÇ İMPARATORLUKLARI VE ÖZELLİKLERİ

İnsanlar sosyal canlılardır, insanlar için “yaratılmış en akıllı canlı” denir, fakat insanlar genel olarak akıllı geçim ve akıllı paylaşım yaparak sosyal bir düzen kuramaz…
Sosyal toplum bireyden başlayan birliktelik yönetimidir.
İnsanlık tarihi adeta insanların savaş tarihidir, dünya ise insanların savaş alanıdır, insanlar her türlü bahane ile birbirleri ile savaşır, savaşlar kardeş kavgaları ile başlayıp tüm dünya üzerinde çeşitli hakların paylaşımları için yapılır, birlikte hareketler çok büyüyerek İmparatorluklar oluşturur, imparatorlukta halktan biri olmak bazen çok zordur.. lakin imparator oğlu olmak çok çok daha zordur, çünkü bir imparator var, fakat birkaç imparator oğlu var, imparatorluk pay edilmez uğruna taht kavgası yapılır, sadece bir kardeş imparator olur iken diğer kardeşler yok edilirler, yok edilenlerin sayıları hiç önemli değildir…

İmparatorluklar dört temel fark üzerinde kurulur:
1. Alfa şahıs taraftar toplumu.
2. Şehir coğrafya toplumu.
3. Millet lideri toplumu.
4. İnanç lideri toplumu.

ŞAHIS VE SOYU İMPARATORLUKLARI:
Şahıs isimli imparatorluklar çoğunlukla göçebe halkların imparatorluklarıdır, göçebe toplumlar hayvancılık toplumlarıdır, bu toplumlarda yazlak ve kışlak yerleşimler ve ev yerine çeşitli çadırlar vardır, bu çadırlarda her türlü bilimsel sosyal yaşam vardır, sosyal yaşamlarında özellikle askeri disiplin vardır, paylaşım vardır, aile koruma vardır, toplumun liderleri vardır. Türkler için çoğunlukla “göçebe halk” tanımı kullanılmıştır ve Türk İmparatorlukları tarihe göçebe yaşamından oluştukları kaydedilmiştir, halbuki Tarım Türkleri göçebe değildir, dünya tarım tarihinde Oğuz Türkleri göçebe olmayan Türklerdir, Doğu Türkistan’daki tarım coğrafyası üzerindeki Turfan çok önemli örnektir, ayrıca İpekyolu güzergahındaki Türk coğrafyasının Türk halkları tüccardırlar, yani ticaret insanlarıdır, öyle olmasa idi binlerce yıl Asya’nın doğusundan Avrupa ve Afrika’nın batısına kara ticareti yapılabilir mi idi.
Şahıs isimli Türk İmparatorluklarına en önemli örneklerden biri Cengiz Han İmparatorluğu’dur, bu imparatorluk en kısa zamanda en büyük toprak büyüklüğüne erişmiş İmparatorluktur, Cengiz İmparatorluğu ayrıca Türk-Moğol İmparatorluğu olarak ta tanımlanır, Türkiye devletinde tarih tanımlarındaki Gök Türk Devleti Asya’da Türk devleti olarak tanımlanan devlettir, diğer devlet olarak  Osmanlı İmparatorluğu’nu sayabiliriz, Osmanlı devleti dünyadaki en uzun aile İmparatorluğu olarak bilinir, “Osmanlı devleti ayrıca Avrupa halklarında Türk Devleti olarak ta tanımlanır”.
Günümüzde hala kırallık yönetimleri vardır, hatta medeni tanımlanan Batı’da Avrupa’da dahi bir çok devlette kırallık devam etmektedir, Avrupa dünyadaki bazı kırallıkları destekler iken bazı kırallıkları savaşarak yıkmaktadır, bu iki yüzlülüğün sebebi menfaatlerdir, “bizden olan yaşasın, bizden olmayan yok olsun” hareketidir, yani yönetim şekli ne olursa olsun yeter ki bize hizmetkar olsun düşüncesidir, medeniyet ve adalet sonra gelir.
Bu imparatorluklarda kardeşler birbirleri ile savaşır.
Bu örnekler çoğaltılabilir.
BU İMPARATORLUKLARDA GÜÇLÜ LİDER VE SOYU İNSANLAR KUTSALDIR

ŞEHİR İMPARATORLUKLARI:
Şehirleşme ilk olarak küçük kale şehirler olarak kurulmuştur, bu kale şehirler ırmak kenarlarında ve deniz kenarlarında kurulmuştur, nadiren de açık alanlarda kurulmuştur, açık alanda kurulan şehirler hayvancılık ile geçinmişler, yazlak ve kışlak olarak göçebe yaşamışlar, ırmak kenarlarındaki kale şehirler çiftçilik ile geçinmişler, deniz kenarlarındaki kale şehirler ise deniz ticareti ile geçinmişlerdir, bunlardan bazıları bin yılı geçen medeniyetler kurmuştur, bir örneği Bizans medeniyetidir. Tarım medeniyetleri önemli yerleşik şehir medeniyetleri oluşturmuştur, buna örnek Asya Tarım nehrindeki Turfan Türk Su Medeniyeti’dir, Turfan şehri suyunu “Kariz” denen dağlarda yere paralel açılan yer altı su toplama yollarıdır, Turfan’da toplam 5000 kilometre Kariz vardır, bu sayede her türlü kuraklık döneminde nehir gibi akan tatlı suları vardır, bu yüzden Türkler “Turfanda sebze ve meyve” tanımı kullanırlar, Türkleri sürekli göçebe millet olarak gösteren tarihçiler bu belge ve bilgilere rağmen “Göçebe Türkler” tarih tanımını değiştirmemişlerdir, Halbuki dünya ticaret tarihi de, dünya tarım tarihi de Türklere aittir, bunu anlamak için geçmiş tarihte terk edilmiş, günümüzde toprak dağını andıran Türklerin devasa kale şehirleri onarılıp gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmaktadır, bu şehirler onarılıp gün yüzüne çıktığında hem Türk Tarım Tarihi’ni hem de Türk Ticaret Tarihi’ni aydınlatacaktır..

İmparatorluk büyük milletler yönetimidir… peki nasıl oluyor da bir imparatorluk şehir isimli oluyor…
Antik dönemde çok büyük şehirler yoktu, büyük şehirler büyük imparatorlukların yönetim şehirleri idi.
Peki neden imparatorluklara şehir isimleri verdiler..
Çünkü şehir devlet olarak başlayan birliktelikler büyüyerek imparatorluk oluşuyor idi.. bilindiği gibi “Roma imparatorluğu” adını Roma şehrinden almıştır, Roma’da doğup büyümüş imparatorluktur.
Güçlü imparatorluk kuracak şehirlerde çiftçilik gibi göçebe olmayan yaşamlar vardır, bu şehirler özellikle büyük nehirlerdeki büyük nüfuslu şehirlerden oluşur.
MÖ 4000 Yılında var olmuş çok bilge medeniyet, Sumerliler Türk medeniyeti’dir; Sumer su şehrinin insanlarıdır, Hindistan yarımadasına ismini veren Hindular; Hindus nehrinin insanlarıdır, 1100 yıllık Hıristiyanlık kütüğü Bizans devleti adını kurulduğu şehirden almıştır, birçok imparatorluk ailesi değişmiş fakat ismi değişmeden kalmıştır.
Bu imparatorluklarda şehirler birbirleri ile savaşır.
Bu örnekler çoğaltılabilir.
Ayrıca bilinen önemli bilgeler doğduğu şehir ile tanımlanırlar, Cezeri-Cizre’li, Yesevi-Yesi’li, Farabi, Tarkani-Farab, Tarkan’lı, Tusi-Tus’lu… benzer isimler ile anılmaktadır, çünkü insanları bilge olarak geliştiren coğrafyanın yaşam şartlarıdır..
Şehir İmparatorluğu kurulan şehirler günümüzde önemini hala korumaktadır.
Kutsal şehirler önemini bütün tarihlerde göstermektedir, çeşitli medeniyetler değişmesine rağmen kutsal şehirlerin kutsallığı devam etmektedir.
BU İMPARATORLUKLARDA ŞEHİRLER VE COĞRAFYASI YÖNETİMİ KUTSALDIR

MİLLET İMPARATORLUKLARI VE TÜRK KAĞAN YÖNETİCİ:
Dünyanın birçok devletinde millet ismi vardır, millet isimli imparatorluk oldukça azdır, buna rağmen Asya’da millet isimli Türk İmparatorlukları kurulmuştur, Avrupa’da da millet isimli imparatorluklar kurulmuştur, Avrupa’daki Alman imparatorluğu, Macar Hun İmparatorluğu, Bulgar İmparatorluğu benzer örneklerdir.
Millet İmparatorluğu kurmak çok zordur, Millet birlikteliklerinde yöneticiler milletler tarafından seçilir, milletleri yöneten yöneticiye tarihte “Türk Kağan” denmiştir, son millet yönetimi TÜRKİYE CUMHURİYETİ ve yöneticisi Türk Kağan ATATÜRK tür.,
Bu imparatorluklarda ayni milletin kardeşleri birbiriyle savaşır
Bu örnekler çoğaltılabilir.
BU İMPARATORLUKLARDA MİLLETLER KUTSALDIR

İNANÇ İMPARATORLUKLARI VE HALİFELERİ:
Özellikle tek tanrılı dinlerde görülen bu İmparatorluklarda inançlar en önemli korunan kutsaldır, ülkeler ile sınırlı değildir, coğrafyası oldukça geniştir hatta tüm dünyadır..
Bu imparatorluklarda inançlar ve ayni inançların mezhepleri birbirleri ile savaşır, zamanımızın tek tanrılı dinlerinde çokça görülür, günümüzde azalmış olmasına rağmen etkisi hala çok yüksektir.
Geçmiş dönemlerde İslamiyet’teki Halifeler İmparatorluğu örnektir, Osmanlı Devleti bir dönem sonrasında Halifelik Devleti’dir, Bizans Hıristiyian 1100 yıl sürmüş Hıristiyan yönetim İmparatorluğudur, günümüzde Vatikan, Hıristiyan İnanç Yönetim İmparatorluğudur, İsrail Musevi Yahudi İnanç Yönetim İmparatorluğu ve en güçlü İmparatorluk’tur, günümüzde var olan inanç imparatorlukları şehir devlet görünümündedir lakin dünyadaki dinlerin yönetimlerini yapmaktadırlar.
Bu imparatorluklar hem diğer hem de kendi mezhepleri ile savaşır.
İnanç yönetimlerinin kutsal şehirleri vardır, bu şehirler için yıllarca bitmeyen savaşlar yapılmış ve yapılmaktadır.
Bu örnekler çoğaltılabilir.
BU İMPARATORLUKLARDA İNANÇLAR KUTSALDIR
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi