Sarı saltuk – İslami Türkmen inancını Avrupa’ya götüren Selçuklu Eren..

Ev / Genel / Sarı saltuk – İslami Türkmen inancını Avrupa’ya götüren Selçuklu Eren..

Sarı saltuk – İslami Türkmen inancını Avrupa’ya götüren Selçuklu Eren..

Sarı Saltuk Baba (Sultan Sarı Saltık Muhammed Buhârî, Saltık Bay Sultan, Sarı Saltuk Dede, ö. 1297/1298)
Balkanların Osmanlılar tarafından fethedilmesinden önce başlıca Balkanlarda ve civârındaki bölgelerde seyahat ederek insanlara İslâm’ı tebliğ eden bir derviştir.
Birçok kaynak tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin talebelerinden Mahmud Hayranî’nin müridi veya Rufai tarikâtının kurucusu olan Ahmed Er Rufai’nin tâkipçisi olarak anılan Türkmen-Bektaşi inanç önderi.

Sarı Saltuk Baba Osmanlı öncesinde Gelibolu bölgesinden başlayıp Balkanlara yayılmış “İslami inançın Türkmen lideri”dir.. Kazakistan bölgesindeki öncü Atası Ahmet Yesevi yolundan giden bir Türkmendir, gittiği yerlere Türklerin geleneklerini İslami inanç çerçevesinde yaymıştır..

100px-AlevismeEfsanevî şahsiyet kimliğini daha yaşarken elde ettiği söylenmektedir. Hayatını anlatan Saltuknâme destanı, bu 13. yüzyıl alpereninin savaşlarını ve çeşitli kerâmetlerini konu almaktadır.
Hacı Bektaş-ı Veli’nin müridlerinden olan Sarı Saltuk’un Anadolu ve Balkanlarda çok sayıda türbesi bulunmaktadır. Bu türbelerin bâzıları Müslümanların yanı sıra Hristiyan ahâliler için de ziyaret yeri konumundadır. Saltuknâme’de Sarı Saltuk’un on iki mezarı olduğu belirtilmektedir. Sarı Saltuk, beylerin ve kralların mezarına sahip çıkmak isteyeceklerini söyleyerek her isteyene verilmek üzere birer tabut hazırlamalarını vasiyet etmiştir. En ünlü Sarı Saltuk türbesi, halkının 13. yüzyılda İslamiyet’e geçmesine önayak olduğu rivayet edilen İznik’te bulunmaktadır. Saltukname’nin çeşitli yerlerinde Sarı Saltuk’un yer altından şifalı sular çıkardığı anlatılmaktadır. Sarı Saltuk türbelerinden birisinin yer aldığı, Bosna-Hersek’te Blagay şehrinde bulunan Blagay Tekkesi’nin yanında Buna Nehri’nin kaynağı yer almaktadır.

Ömer Faruk Atabek

Selçuklu dönemi Sarı Saltuk Avrupa kıtası ziyaret yerleri;
Gelibolu yarımadası
Edirne
Bulgaristan
Romanya
Yunanistan
Makedeonya
Arnavutluk
Kosova

Önemli not; Osmanlı imparatorluğu Avrupa sınırları bu şehirlerdir ????..

.

Sarı Saltuk türbeleri…..

1. Kosova-ipek‟teki Saltuk Baba Türbesi
2. Makedonya-Ohri‟deki Sarı Saltuk Türbesi
3. Bulgaristan-Varna-Kaligra‟daki Sarı Saltuk Türbesi
4. Bosna Hersek Blagay‟daki Sarı Saltuk Türbesi
5. Arnavutluk-Kruya‟daki Sarı Saltuk Türbesi
6. Kosova-Prizren‟deki Sarı Saltuk Türbesi.
Osmanlı kayıtlarına göre Trakya ve Rumeli‟nde Saltuk ve Saltuklar adında şu köy ve kasabalar bulunmaktadır:
1. Çirmen Sancağı‟na bağlı Ağcakızanlık İlçesi Saltuk Köyü
2. Köstendil Sancağı‟na bağlı Radovişte İlçesi Saltuklar Bucağı
3. Paşa Sancağı‟na bağlı Dimetka İlçesi Saltuk Köyü
4. Paşa Sancağı‟na bağlı Edirne Merkez ilçesi Saltuk Köyü
5. Selanik Sancağı‟na bağlı Lankaza Bucağı Saltuk Köyü
6. Rusçuk İlçesi‟ne bağlı Saltukçalar Bucağı.

Sarı Saltuk Hayatı ve Soyu

SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey ve Ece Beyliği – ..1300…

Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey ve Ece Beyliği – ..1300…

Kazanlar, sunular ve Türk kültüründe “İnsan kazanmak”

Kazanlar, sunular ve Türk kültüründe “İnsan kazanmak”

.

Terk edilmiş bir tarih, Horasan erenlerinden Dahi Mehmet Efendi Gelibolu Değirmen düzü tekkesi – dergahı – Soner Kiye

Terk edilmiş bir tarih, Horasan erenlerinden Dahi Mehmet Efendi Gelibolu Değirmen düzü tekkesi – dergahı – Soner Kiye

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


çin saldırısı

Türk Bilimi İnternet yayınlarına Çin’den SİBER SALDIRI…

Çin İnternet üzerinden Türk Bilimi yayınlarına saldırı başlatmıştır…


PARANIN DNA SI

Para’nın DNA testi..!!

Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “Takas-Değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur.. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

 


*


Hakkında antikor