Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey ve Ece Beyliği – ..1300…

Ev / Genel / Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey ve Ece Beyliği – ..1300…

Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey ve Ece Beyliği – ..1300…

  Sarı Saltuk Baba (Sultan Sarı Saltık Muhammed Buhârî, Saltık Bay Sultan, Sarı Saltuk Dede, ö. 1297/1298) Balkanların Osmanlılar tarafından fethedilmesinden önce başlıca Balkanlarda ve civârındaki bölgelerde seyahat ederek insanlara İslâm’ı tebliğ eden bir derviştir.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin müridlerinden olan Sarı Saltuk’un Anadolu ve Balkanlarda çok sayıda türbesi bulunmaktadır. Bu türbelerin bâzıları Müslümanların yanı sıra Hristiyan ahâliler için de ziyaret yeri konumundadır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sarı_Saltuk

Ece Bey İslâm’a davet için hıristiyan topraklarına yolladığı müridlerinin ilki olan Sarı Saltuk’un yanında yetiştiği sanılmaktadır. Saltuknâme’ye göre Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey’dir.
Sarı Saltuk gördüğü bir rüya üzerine Ece Bey’i halefi olarak vasiyet etmiştir. Bu rüyada Ece Bey yeşil kanatları ile gökyüzünden Rumeli ve Anadolu’ya ışıklar saçarak uçmakta ve Sarı Saltuk’tan sonra Türkmenler’in başına geçmektedir.
ECE BEY – Zerrin Günal-cilt: 10; sayfa: 380

Bizans kaynaklarına göre Ece Halil, Katalanlar’ın Trakya’da Bizans aleyhine sürdürdükleri faaliyetleri önlemek için İmparator II. Andronikos tarafından bu bölgeye gönderilen Türkopoller’in (Bizans hizmetindeki hıristiyanlaşmış Türkler) reisi idi.
1307 yılında müşterek imparator IX. Mikhail’in Katalanlar’a karşı Tekirdağ’ın Germiyan köyü civarında yaptığı Apros Savaşı’nda taraf değiştirerek Katalanlar’la anlaşmış ve iki yıl boyunca onlarla birlikte Trakya’da faaliyette bulunmuştu.
1309’da Katalanlar’dan ayrılıp 1300 atlı ve 800 piyade ile Makedonya’da kaldı.
1310 Onun liderliğindeki Türkmenler Trakya kıyılarında dolaşarak İstanbul ile Tesalya arasındaki irtibatı kesmekteydi. Bu durum karşısında Bizans İmparatoru II. Andronikos Palaiologos bir anlaşma yapmak suretiyle bu tehdidi ortadan kaldırmak istedi (1310). Anlaşmaya göre Ece Bey ve maiyetindeki Türkmenler atları, paraları ve ganimetleriyle birlikte serbestçe Çanakkale’ye geçerek Anadolu’ya dönebileceklerdi. Hatta Cenevizliler bu geçiş için gerekli gemileri sağlayacaktı.
ECE BEY – Zerrin Günal-cilt: 10; sayfa: 380
Ece Abad

  Ece Beyliği – Ece abad
Bugünkü Eceabat ilçesinin sınırları içinde, Balkanlar’dan gelen kavimlerin bir kolu olan Traklar’ın kurduğu pek çok eski yerleşim merkezi vardır. İlçe merkezi Maydos (Madytos), Sestos (Akbaş), Kynossema (Kilitbahir), İdaion (Bigalı kalesi) Traklarca kurulan önemli yerleşim merkezleridir. İlçe merkezi olan Maydos Traklar’ın yanı sıra Milet, Faço ve Midilli göçmenlerinin de yerleştikleri sanılmaktadır. Bölge M.Ö II. yy.’da İran egemenliğindeyken, V. yy’da Pers savaşları’na tanık oldu. Tarihçi Strabon’a göre, kenti ilk kez Lesboslular (Midilliler) kurdu. Sırasıyla Persler’in Atinalılar’ın Spartalılar’ın Romalılar’ın Latinler’in yönetiminde kalan Eceabat, 1354’te Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşanın Rumeli’deki fetihleri sırasında Osmanlı topraklarına katıldı. Ece Bey’in önderliğinde fethedilen bölgeye Süleyman Bey tarafından Eceabat (Ece’nin imar ettiği, Ece’nin kurduğu) adı verilmiştir. Anıtsal Osmanlı kaleleriyle ünlüdür.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eceabat

Ece Limanı ve Ecebey türbesi

Ece limanı Ece bey türbesi
Ece limanında bir türbe bulunmaktadır, bu türbe rivayete göre burada yaralanan Ecebey’in türbesidir.

Karainebeyli Ecebey mezarı

Ecebey kabri- Karainebeyli
Bu fotoğraf Karainebeyli halkının eski lahit yapısından çektikleri resimdir, şimdiki halinde bu yıkılmış ve yeni mezar şekilleri oluşturulmuştur.

Karainebeyli köyünün yüksek hakim tepesi her iki denizi gören bir yerdir.
Rivayete göre Ecebey’in “beni iki denizi gören bir yere defnedin” vasiyeti olmuştur (Bu söz Ece beyin buradan gözlem yaptığınıda belirtmektedir) ve bölgedeki Türkmenler bu vasiyeti daha sonra her iki tarafı gören bu yeri keşfederek mezarı buraya nakletmişlerdir, burada ayrıca birçok mezar da bulunmaktadır.

Kara nebi kabri.

Bu resim yeni bir fotoğrafa eski resim ilave edilerek oluşturulmuş halidir..

Türkmen geleneklerinde dağlar uludur ve tanrıya(göke) yakınlığından dolayı kutsaldırlar “Ulu insanlar ulu dağların zirvelerine gömülür” ve belirli zamanlarda buralar ziyaret edilir kurbanlar kesilir, burada bu Türkmen geleneğini görmekteyiz.

.

Ece Türklerde kıraliçe-kadın yöneticidir, bölge ege bölgesi adı ile tanımlanmıştır, Ece Bey isminin Ege bey olma ihtimalide olabilir,

Ege bölgesinde  Selçuklu  Türkmen beyi Çaka bey de kendine beylik kurmuştur. Ege, Çanakkale boğazı ve Marmara bölgesinde Türk tarihinin ilk donanması-Bir Türk denizcisi; ÇAKA BEY-Tzachas; ö. 1092

Çaka Beyin hakimiyet alanı Çanakkale boğazı ve Ege Denizidir, Ece beyin tarihi kaynakları bölgedeki hakimiyetinden kurtulmak için buraya yine Selçuklu olan başka beyleri getirmesi ve Selçuklu beylerini birbiri ile savaştırması’da ihtimal dahilindedir çünkü tarihi kaynaklar 1092 yılı civarında, günümüzde Çanakkale’de yer alan Abidos’u kuşatmasına rağmen; Doğu Roma İmparatoru I. Aleksios Komnenos’un Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan’ı kışkırtması üzerine Kılıç Arslan tarafından öldürüldüğünden bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı.. Çaka beyin yine Selçuklu veyi olan başka bir beye öldürtüldüğü bilinmektedir, Bizans kaynaklarına göre Ece Halil, Katalanlar’ın Trakya’da Bizans aleyhine sürdürdükleri faaliyetleri önlemek için İmparator II. Andronikos tarafından bu bölgeye gönderilen Türkopoller’in (Bizans hizmetindeki hıristiyanlaşmış Türkler) reisi idi., bölgedeki bir başka sır ölümde Gazi Süleyman Paşanın ölümüdür.

“Ölüm tarihi konusunda farklı görüşler mevcuttur.
Bir görüşe göre 1360’ta, Bolayır ile Seydikavağı arasında doğanla avlanırken atından düşerek vefat etmiş, cenazesi vasiyeti doğrultusunda Bolayır’da imareti civarında yaptırmış olduğu türbeye defnedilmiştir. Kendisi için daha önce yaptırdığı türbe boş olarak Yenişehir, Bursa’da bulunmaktadır.
Âşıkpaşazâde Tarihi ölüm tarihini 1356 olarak verirken, Anonimler ve Oruc Tarihi 1357 olarak vermektedir.
Ruhî, Süleyman Paşa’nın Rumeli’de altı yıl boyunca mücadele verdikten sonra öldüğünü söyler. Kendisinin 1352 yılında Cinbi’yi aldığı göz önünde bulundurulursa, Ruhî’nin verdiği yıl 1356 civarına tekabül etmektedir.
Takvimlerden biri, Orhan Gazi’nin Süleyman Paşa’dan beş yıl sonra sonra öldüğünü kaydeder ki Orhan Gazi’nin 1362 Mart’ında öldüğü bilindiğinden, takvimin verdiği tarih 1356 civarına denk gelmektedir.
Bizanslı tarihçi Nikeforos Gregoras ise Süleyman Gazi’nin ölümünün, kardeşi Şehzade Halil’in esir edildiği 1357 yılından kısa bir süre sonra gerçekleştirdiğini yazmaktadır.” https://tr.wikipedia.org/wiki/Süleyman_Paşa_(Orhan_Gazinin_oğlu)

Kaynaklar:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Eceabat

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=100380

. Ege, Çanakkale boğazı ve Marmara bölgesinde Türk tarihinin ilk donanması-Bir Türk denizcisi; ÇAKA BEY-Tzachas; ö. 1092


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor