Selanik’li Leon oğulları ve Ortodoks Hristiyanlığının RUSYA İMPARATORLUĞU nasıl oluştu..

Bizans, Roma İmparatorluğunun Hıristiyanlığı kabul eden Doğu Roma- Bizans olarak ayrılması ile oluşmuştur.
Hıristiyanlık; Bizans’ın Hıristiyan olması ile Bizans merkezli büyüme ve yayılma dönemine girmiştir.
Bizans’ın yayılmasını yeni inanç Müslümanlık önlemiştir
Müslümanlığın Ortadoğu ve Akdenizdeki yayılımı Bizans Ortodoks Hıristiyanlığı’nın Batı Avrupa ve Kuzey Asya bölgelerine yayılmasını oluşturmuştur.
Tarih içersinde Müslüman devlet Osmanlı Bizans’ı yok etmiştir
Bizans’ın temsilcisi Büyük Rusya İmparatorluğu oluşmuştur
Büyük Rusya İmparatorluğu Kominist dinsiz rejim oluşturmuştur
Rusya Kominizmi çökmüş tekrar Hırıstiyanlık dönemine dönmüştür.
.

325 I. Konstantin veya Büyük Konstantin (Latince: Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus; 22 Şubat 272 – 22 Mayıs 337), Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma imparatoru, Konstantinopolis kentinin ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun “Büyük” lakabıyla anılan kurucusu. Ana dili Latince idi ve genel konuşmaları sırasında Yunanca tercümanlara ihtiyacı vardı.
“İskenderiyeli iki tanrıbilimci olan Atanasyus ve Aryus arasında başlayan tartışma tüm Hıristiyan Kilisesine yayıldı ve İlk Ökümenik (Evrensel) Konsilin İznik’te toplanmasına neden oldu
Konstantin, Hristiyanlara yapılan zulmü durduran ve Hristiyanlığı, Roma İmparatorluğu’ndaki diğer tüm din ve kültlerle yasallaştırmak için ilk imparatordu. Şubat 313’te Milan’da Licinius ile bir araya geldi ve Hıristiyanların Hıristiyanlara baskı yapmadıkça inançlarını izlemelerine izin verilmesi gerektiğini belirten Milan Fermanı’nı geliştirdi .
I. Konstantin’in topladığı Birinci İznik Konsili
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_İznik_Konsili
.

381 Birinci İstanbul Konsili, 381 yılında I. Theodosius tarafından İstanbul’da toplanan konsildir.[1][2] Ekümenik olma iddiası ile toplanan konsil, İznik Konsili ile çelişen kararlar aldığı nedeniyle günümüzde hala Vatikan tarafından kabul görmemektedir. İznik Konseyi tarafından kurulan inanç sisteminin onaylanması ve Arian anlaşmazlığı ile ilgilenmiştir. Aya İrini Kilisesi’nde 381 yılının Mayıs ile Temmuz ayları arasında toplanmıştır.

.
395 I. Theodosius; Flavius Theodosius (11 Ocak 347 – 17 Ocak 395) I. Theodosius ve Büyük Theodosius olarak da bilinir. MS 379’dan 395’e kadar Roma İmparatorluğu yapmıştır. İmparatorluğun doğu ve batı kısımlarını birleştiren Theodosius, Doğu ve Batı Roma’nın ikisini birden yönetmiş son imparatordur. Ölümünden sonra imparatorluk ebediyen ikiye ayrılmıştır. Aynı zamanda Hristiyanlık’ı Roma İmparatorluğu’nun resmi dini yapmış olmasıyla da bilinir.

.

451 yılında toplanan Kadıköy Konsili’nde “Meryem Theotokos, yani Tanrı’nın annesidir” görüşü mahkûm edilmiştir. Bunun üzerine konsil kararlarını tanımayanlar Ortodoksluk’tan ayrılmışlar, ilk üç Ekümenik Konsil’in kararlarını saymışlar (İznik 325, Birinci İstanbul 381 ve Birinci Efes Konsili 431) ve diğerlerini tanımamışlardır.
.
482 I. Justinianus 482 yılında Makedonya’da Tauresium adlı bir köyde dünyaya gelmiştir.
Ailesi köylü olup babasının ismi Sabbatius ve annesinin ismini Vigilante oldugu bilinmektedir.
“Ailesi içinde o tarihten 100yıl sonrasına kadar konuşulan ve sonra kaybolan Trakyaca dili konuşulduğu iddia edilmiştir.” Ama aynı zamanda bu aile içinde Latince de konuşulduğu Trakyalı-Romalı veya İliryalı-Romalı asıllı olduğu kabul edilmektedir.
Justinianus hazırladığı kanunlarda birkaç kere anadilinin Latince olduğunu belirtmiştir. Böyle olunca anadili Latince olan son Doğu Roma İmparatorluğu imparatoru olmaktadır.

532 İmparatorluğu döneminde en önemli restorasyon çalışmalarından biri de II. Theodosius döneminde yapılan Ayasofya ‘nın 532 yılında yıkılışından sonra tekrar yapılmaya başlanmasıdır. 532 yılında yapımına başlanan Ayasofya 5 sene gibi kısa bir sürede bitirilerek şu an bile unvanını koruyan ‘Dünya’nın en hızlı inşa edilen katedrali’ unvanına sahip olmuştur.

674 Konstantinopolis Kuşatması (674-678) Emevi halifesi I. Yezid ve ordusu bütün Anadolu’yu geçerek ta Boğaz’ın karşı tarafında olan Kalkedon (Kadıköy)’e kadar ilerlemişti..
https://en.wikipedia.org/…/Siege_of_Constantinople_(674–678)

717 Konstantinopolis Kuşatması (717-718) Emevi Halifesi Süleyman bin Abdülmelik, komutanlar Maslama, Amiral Süleyman bu savaşta Bulgarlar Bizans ile birlikte savaşmışlar komutanlar III. Leo ve Tervel Müslüman saldırısını yenmişlerdir.
Hıristiyanlığın kontrol merkezi olan Bizans Müslümanlığın ortaya çıkıp yayılması ile birçok tedbir almak için Hıristiyanların yöneticilerini toplayarak bir kısım savunma ve yayılma kararları ammaya gitmiştir, bu toplantılarda Hıristiyanlık inancında fikir ayrılıkları oluşmuş ve buna bağlı olarak mezhepler ortaya çıkmıştır.
https://en.wikipedia.org/…/Siege_of_Constantinople_(717-718)
.
754 İconoclast ekümenik Hieria Konsili Hıristiyan olarak kendini kabul etti 754, ancak daha sonra ortaçağ Katolik Kilisesi tarafından reddedildi.
Bians-Doğu Roma İmparatoru Konstantin V tarafından Konstantinopolis’in karşısındaki Hieria sarayında toplandı.
Konsey, imparatorun Bizans ikonoklazma tartışmalarındaki ikonoklast pozisyonunu destekledi, ikonografinin manevi ve hukuki kullanımını sapkın olarak kınadı.
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Hieria

767 Konseyin muhalifleri bunu Alaylı Konstantinopolis veya Başsızlar Konseyi olarak nitelendirdiler, çünkü beş büyük ataerinin patriği ya da temsilcisi yoktu: Konstantinopolis’in görüşü boş kaldı; Antakya, Kudüs ve İskenderiye İslami egemenliğe girdi; Roma’ya katılmak istenmedi. Kararlar, 767 Lateran Konseyinde alındı.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lateran_Council_(769)

.
787 İkinci İznik Konsili, 787 yılında toplanan yedinci ve son ekümenik konsil.
Aynı zamanda Ortodokslar ve Katolikler tarafından kabul edilen son konsildir. 24 Eylül 787 tarihinde İznik’te Patrik Tarasios tarafından toplanan konsilin ilk yedi oturumu Ayasofya’da imparator ve imparatoriçe olmaksızın gerçekleştirilmiş, sekizinci ve son oturum başkent Konstantinopolis’teki imparatorluk sarayında İmparatoriçe İrini başkanlığında toplanmıştır.
III. Leon’un ikonoklast imparatorluk fermanı ve Hieria Konsili’nin ikonoklast tebliğini mahkûm eden konsil kararı ile birlikte Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde ikona inancına serbestiyet tanınmış ve ikonoklazm döneminin ilk evresi sonlanmıştır.
“.
. İlk Oturum (24 Eylül, 787) – Üç piskopos, Ancyra Basilius, Myra Theodore ve Amorium Theodosius, Ikonoclasm sapkınlığı nedeniyle af için yalvardı.
. İkinci Oturum (26 Eylül, 787) – Papalık mürettebatı, görüntülerin kuşatılması ile anlaşma istediğim Papa Hadrian’ın mektuplarını okudu ; Konseyin piskoposları cevapladı: “İzleriz, alırız, itiraf ederiz”.
. Üçüncü Oturum (28 Eylül, 787) – Kararlarını veren diğer piskoposlar konseye alındı.
. Dördüncü Oturum (1 Ekim 787) – İkonların yerleştirilmesinin yasallığının kanıtı Exodus 25:19 m2’den alınmıştır; Numaralar 7:89; İbraniler 9: 5 metrekare; Ezekiel 41:18 ve Yaratılış 31:34, fakat özellikle Kilise Babalarının bir dizi pasajından; İkincisinin otoritesi belirleyici oldu./*
. Beşinci Oturum (4 Ekim 787) – İkonoklast sapkınlığının aslen Yahudilerden , Saracens’ten ve Manichelilerden geldiği iddia edildi .
. Altıncı Oturum (6 Ekim 787) – Sözde-Yedinci Konseyin (754) tanımı okundu ve kınadı.
. Yedinci Oturum (13 Ekim, 787) – Konsey, kutsal imgelerin görülmesiyle ilgili bir inanç beyanı yayınladı.

Konseyin gerçekleştiği Nikaya Ayasofyası; İznik , Türkiye.

Tespit edilen
“Kutsal ve yaşam veren haç, her yerde bir sembol olarak kurulduğundan, İsa Mesih , Meryem Ana , kutsal meleklerin ve ayrıca azizlerin imgeleri de olmalı.ve diğer dindar ve kutsal insanlar, kutsal kapların, duvar halılarının, süs eşyalarının, vb. imalatında somutlaştırılmış ve kilisenin duvarlarında, evlerde ve göze çarpan tüm yerlerinde, yol kenarlarında ve her yerde saygı duyulacak şekilde sergilenmiştir. herkes onları görebilir. Ne kadar çok düşünülürse, prototiplerinin hatıra hafızasına o kadar fazla hareket ederler. Bu nedenle, onlara imanımıza göre, yalnızca İlahi Varlığa ait olan gerçek imanın değil, imgeye göre prototipine aktarılan onur için iman eden bir ibadet değil, onlara hakaret etmek uygun olur ve imgeyi saygıdeğer kılan, içinde neyin temsil edildiğinin gerçeğini ortaya çıkarır.”

. Sekizinci Oturum (23 Ekim 787) – Son oturum Magnaura Sarayı’ndaki Konstantinopolis’te yapıldı . İmparatoriçe Irene ve oğlu vardı ve belgeyi imzaladılar.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Council_of_Nicaea
BU TOPLANTI SONUNDA ORTODOKS VE KATOLİK HIRİSTİYANLAR ARASINDA DÜŞMANLIK DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR
.


.
Selanik’li Leon oğulları, Kiril ve Metodius 826 ve 827 yıllarında Selanik’te doğmuş olan kardeşlerdir, Türkler ve Slavlar arasında Ortodoks Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan misyonerlerdir.
Misyonerlik görevleri sayesinde Slav halklarının kültürel gelişmelerini etkilemiş ve “Slavların Önderleri” unvanına layık görülmüşlerdir.
Kiril-Glagolitik alfabeyi geliştirmişlerdir.
Bu alfabe Eski Slav dilinin yazılabilmesi için geliştirilen ilk alfabedir.
Kiril alfabesi bu alfabeyi temel almıştır ve bugün Slav dillerinde kullanılmaktadır.
Ölümlerinden sonra Slav halkları arasındaki çalışmalarına öğrencileri tarafından devam edilmiştir.
.
Babaları “Leon” isimli bir Bizans subayıydı.
Kiril yedi kardeşten en küçüğüdür ve Vita Cyrilli tarihine göre doğumdaki ismi Konstantin’dir.
Roma tarafından tanrısal anlamına gelen Kiril isminin ölümünden sonra verildiği düşünülmektedir.
Kiril 14 yaşındayken babası ölünce amcaları Teoktistos’un vesayetine geçerler. Amcaları güçlü bir Bizans devlet adamıdır, Bizans İmparatorluğu’ndaki posta hizmetleri ve diplomatik ilişkilerden sorumludur.
Aynı zamanda imparatorluk dahilinde eğitimin geliştirilmesiyle de ilgilendiği için Magnaura Üniversitesi’nin kurulmasından sorumludur.
Yeni kurulan üniversitede yıllar sonra Kiril ders verecektir.
843 Amcası 843 yılında Kiril’i Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan Konstantinopolis’e çağırır ve burada bir üniversiteye gitmesine yardımcı olur. Amcası daha sonraları da Metodius’u Konstantinopolis’teki Yunan manastırı olan Polikron’a görevli olarak işe yerleştirecektir.
Burada Kiril astronomi, geometri, hitabet ve müzik eğitimi alacaktır. Ancak Kiril’in en başarılı olduğu alan filolojidir. Yunancanın yanı sıra Latince, Arapça, Yahudi dili ve Slavcayı iyi konuşur.
Kiril eğitiminin tamamlanmasından sonra rahip olur. Kilisedeki görevinin patrik yardımcılığı olduğu ve arşivlerin sorumluluğunun verildiği bildirilir.
6 aylık inzivadan sonra felsefe ve teoloji öğretmeye başlayacaktır.
.
860 Kiril’in teoloji alanındaki yetkinliği ile birlikte Arap ve Yahudi dillerini çok iyi konuşması onun imparatorluğun dış ilişkilerinde vazgeçilmez olması anlamına gelmiştir. Abbasi halifesi Mütevekkil huzurunda Arap din bilginleriyle beraber Teslisi tartışmaya gidecek ve bu sayede halifelik ile imparatorluk arasındaki diplomatik ilişkilerde olumlu rol oynayacaktır.
Kiril ayrıca Yahudilikle de ilgili yazılar yazmış, yazılarındaki Yahudi karşıtlığı ise Hazar Kağanlığı ziyaretinin sonucu olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği gibi Hazar Hanları siyasi bir tercih yapmış ve ne Müslüman halifeliğinin ne de Hristiyan imparatorluğunun tabiyetine girmemek için Yahudiliği devlet dini olarak kabul etmiştir.
Ülkede Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar dinlerini hiçbir zorluk olmaksızın yaşamaktadırlar. Kiril, 860 yılında Bizans İmparatoru III. Mikhail’in isteği üzerine Hazar Hanlığı’na gidecektir. Görevinin amacı yayılmakta olan Yahudiliği engellemektir. Ancak bu görev başarısız olacak ve Hazar halklarının resmi dini Yahudilik olacaktır. Görevden İstanbul’a döndüğünde üniversitede öğretim üyesi olacak, kardeşi de bu süre zarfında Bizans bürokrasisinde yükselecektir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Saints_Cyril_and_Methodius
.
Preslav Edebiyat Okulu’nda Saints Cyril ve Methodius tarafından icat edilen Glagolitik alfabesinden uyarlanan yeni bir alfabe – Kiril – geliştirildi.
“Alternatif bir teori, alfabenin Ohri Edebiyat Okulu’nda , Bulgar bir bilim adamı ve Cyril ve Methodius’un öğrencisi olan Ohri’nin Saint Climenti tarafından tasarlanmasıdır.”
.
.
886 Boris döneminde Bulgarlar Hristiyan oldu ve Ekümenik Patrik Pliska’da özerk bir Bulgar Başpiskoposuna izin vermeyi kabul etti. Konstantinopolis’ten, gelen Misyonerler Kiril ve Metodi’nin sayesinde Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir ve Bulgar İmparatorluğunda bu tarihten sonra Glagolitik(kiril) alfabesi kabul edilmiştir.
Preslav ve Ohri Edebiyat Okulları, 886 yılında Boris I emriyle kurdu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_I_of_Bulgaria
.
.
945 Kiev Rus’-Bizans Antlaşması Arasındaki Bizans imparatoru Konstantin VII ile I. İgor arasında 944 ya da 945 Yılında, İgor’un selefi Oleg’in ismiyle yapıldığından önceki antlaşmanın hükümlerinden daha az avantajlıydı.
Eski Rus Yasasının en eski yazılı kaynaklarından biriydi, bu antlaşma ile Rus Ortodoks Hristiyanlık dönemi başlamıştır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rus_İmparatorluğu

.
.
988 Bizanslı misyonerlerin Rusya’ya ulaştırdığı Ortodoks Hristiyanlık I. Vladimir döneminde 988’de Kiev Devleti’nin resmi dini oldu.
1037-1448 arasında kiliseyi (İstanbul)Konstantinopolis’ten atanan metropolitler yönetti.
1054 Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi, Kutsal Ruh’un kaynağı ile ilgili bir tartışma sonucu görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Ortodoks mezhebine göre Kutsal Ruh, Baba’dan çıkmışken; Katolik mezhebine göre ise Baba ile Oğul’dan çıkmıştır.
Bu ayrım sonucu Roma Kilisesi 1054 yılında Ayasofya’ya gönderdiği bir belge ile Ortodoksluk ile tamamen ayrı düştü ve iki kilise karşılıklı birbirlerini aforoz etti.
1204 yılında 4. Haçlı seferleri sırasında, Haçlı ordusunun Konstantinopolis’i (İstanbul’u) yağmalayıp, Ortodoks kiliselerini basıp, Ortodoks rahiplerini öldürmesi üzerine nefret daha da artmıştır, Bizans yıkılmış yerine Latin devleti kurulmuştur.
1439 Buna karşın Kiev’deki Rum metropolitinin Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleşmesini amaçlayan kısa ömürlü Floransa Birliği’ni imzalamamasından sonra (1439) Rus Kilisesi bağımsızlaştı.
1453 Bizans-Konstantinopolis Osmanlı Müslüman Türk devleti tarafından teslim alındı ve bu tarih Roma ile başlayan 1450 yıllık yönetimi sonlandırdı, bu tarihten sonra Ortodoks mezhebinin tek temsicisi Rusya devleti oldu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_Constantinople
1589’da Moskova metropoliti İov patrikliğe yükseltildi ve İstanbul (Fener), İskenderiye, Antakya ve Kudüs patriklerinden sonra beşinci onur sırasını aldı.
Bu tarihten sonra Rusya Ortodoks Hristiyanlığının yeni gücü oldu ve bu güç Rusya’yı imparatorluk haline getirdi.
Katolik ve Ortodoks Hıristiyanları sürekli savaş halini sürdürdüler, 2. Dünya Savaşından sonra Doğu Bloku ve Batı Bloku diye iki kutuplu dünya oluştu, doğu bloku her ne kadar lağvedilmiş isede günümüzde bu iki kutubun savaşları devam etmektedir.
.
Ortodoks Kilisesince iki kardeş de “Havarilere denk” aziz ilan edilmiştir.
.
1880 yılında Papa XIII. Leo kardeşlerin bayramını Roma Katolik Kilisesi takvimine dahil etmiştir.
.
1980 yılında Papa II. Jean Paul kardeşleri Benedict ile birlikte Avrupa’nın koruyucuları ilan etmiştir.
.
.
KAYNAK VİKİ
.

Selanik yahudileri ve Selanik devleti 1224-1246

Rusya Kominizmi’nin üç ismi

Rusya Kominizmi’nin üç ismi

.

Hakkında Türk Bilimi