Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / genel / SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

Ev / Genel / SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

.
.

“DELİ ORMAN”DA TARİHİN AKIŞI: Deli orman coğrafyası özellikleri Deli Orman’da bir yaşam yeri; eseri ve önemli tarih hazinesi.
– Traklar dönemi ve yeni bulunan büyük hazine.
– Kuman Kıpçak Pagan Türkleri tarihi.
– Hazar Türkleri Musevi Tamgaları ve Musevi yaşam zamanı – Masonik Tamgalar ve Musevi Tılsım Tamgaları.
– Atilla’nın halkının Asparuh’un kumandasında Kuzey Karadenizden Balkanlara göçü ve  Hıristiyanlaşan Bulgar Türkleri.
– Selçuklu Müslüman dönemi Bektaşi tekkesi ve pehlivan Hasan Demir Baba.
– Osmanlı dönemi ve Koca Yusuf; Koca Yusuf ağırlık taşı.

Deliorman ve  Demir Baba Tekkesi

.
Meydan Larousse’deki “Güreş” maddesinde, Demir Hasan Pehlivan’ın aslanla güreşirken resmi vardır.
Demir Baba Tekkesi’nin bulundugu Deliorman, Bulgaristan’ın Kuzeydoğu kesiminde,  ” Mayıs ayında Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”, Bulgaristan’ın Dört Bir Tarafından Türkler gelmektedir.
Demir Baba, bir, alperendir. Gönül ile bilgi kaynaştırmıştır. Sultan’ın talebesidir. Deliorman Halkı Tarafından çok Sevilir. Yüzlerce menkıbesi anlatılır.

Evliya Çelebi , “Demir Baba’nın, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin bağlılarından olduğunu, burayı Ziyaret ettiğinde 150 Kadar talebe bulundugu, hem güreş hem de nefislerini terbiye, ilim, edep çalıştıklarını söylemektedir.
Süleymaniye Camii Ile Eski Saray Duvarı arasında “Serçeşme-i Küştigiran Demir Baba Meydanı” namıyle Meşhur meydan vardır. Serçeşme-i Küştigiran, Başpehlivan demektir. Hala ikindiden sonra bütün, tekke pehlivanları o güzel Yerde güleşirlee, Gülesin Türkçesi güreştir. Bu Demir Pehlivan, Yavuz Sultan Selim Zamanında, dört adet Yezidi Arslani Ile düğüşüp, dördünü Dahi ikişer Parça eylemiştir “diye yazmaktadır.
.
Demir Hasan Pehlivan’ın İstanbul’da Ne Kadar kaldığı belli değil, buraya gelip vakıf Tekkesini kurmuş, binlerce yiğit pehlivan yetiştirmiştir. Demir Hasan Pehlivan, Niçin buraya Pehlivanlar Tekkesi açma ihtiyacı hissetmiştir?
Pehlivanlarınn Rumeli’ndeki piri, Romanya, Deliorman, Edirne Fatihi Sarı Saltuk’un izini süren konumundadır. Yerleşmiş ki, “serhatboyunda Yiğitler, bileği bükülmezler Eksik olmasın”.

Taşlar kesilerek işlemiş, hiç harç kullanmadan yapılmış antik taş duvarlar
.
Türbe yapısındaki taşlara işlenmiş tamgalar henüz açıklanamamıştır..çünkü bu tamgalı taşların hangi tarihlerde yapıldığı kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir..
Taşların parçalar halinde yapılarda bulunması  “önceden var olan başka bir yapının taşları” görünümündedir..
Türkler, vaktiyle anadolu’nun muhtelif yerlerinden hicret ettiri-lerek buralara yerleştirilmişlerdir. Bu bakımdan, birbirlerine komşu köylerin, Hatta Bir Köyün mahallelerinin konuşmalarında telaffuz, Ağız-şive Farklılıkları görülürdü. Kuzey Karadeniz üzerinden Gelen Peçenekler ve Kuman Türklerinin soyundan Gelen Türkler de Vardı.
Görülen odur ki bu yapıdaki tamgalar çoğunlukla bu boylara aittir.

Antik duvarlarda tamgalar
.

Pehlivan Hasan Demir Baba, 500 yil once Deliorman da Yaşamış Bektaşî babasıdır, bircok keramette bulundugu anlatılır.
Tarihçi Babinger onun Ali Dede Adinda Bir Horasanlı’nın oğlu olduğunu belirtiyor
Demir Baba’nın Adına yaptırılan tekke 19.. Yüzyılın başlarında Rusçuk Paşası Pehlivan Baba Tarafından Tamir Edilmiş.
Macar Bilim adamı Feliks Kanits’e Gore, Demir Baba Türbesi, 1490 yilinda Yapılmış.
Zamanla gelip Kemallar (isperih) bölgesinde Kuvançiler köyüne yerleşmiş, tekkesi, Türk-İslam kültürünün bütün motiflerine Sahip.
Sağ tarafında adak Kurbanı kesme yeri var. Ufak bir Havuzu var. Senenin 12 ay’ı da, Suyun Derecesi aynıdır.
Pehlivan Demir Hasan Türbesi, Bugün de, Mumcular köyünde ilçesinin Kemaller ilinin Bulgaristan’ın Razgrad, Bulgaristan Türkleri Tarafından en çok Ziyaret Edilen yerlerden biridir.

Bektaşi geleneklerine göre adak taşları ve bek taşı

Demir Baba Tekkesi’nin bulundugu Deliorman, Bulgaristan’ın Kuzeydoğu kesiminde, Rusçuk ile Varna arasında Bir bölgedir. Kuzeyi’nde Tuna nehri, batısında Razgrad, güneyinde Şumnu, Pazar Yeni Pravadi kasabaları, dogusunda Dobruca havalisi Bulunmaktadır.
Demir Baba Pehlivanlar Tekkesi’ni (Spor Akademisi) kuran Pehlivan Demir Hasan’ın Türbesi, derenin güneyinde, dağın eteğindeydi.

Türbe, kubbeliydi, icinde Demir Pehlivan’ın sandukası Var. Osmanlı’nın son Zamanında babanın pirinçten mamul demir Ayakkabıları, kılıcı, sancağı, Büyük Çakısı, içindeydi, ziyaretçilerin ilgisini çekmekteydi. Bunlar, Demir Baba etrafındaki efsanelere nicelerinin ilave edilmesine Sebep olmaktaydı.

Türbenin önünde soğuk Bir pınar Vardi. Su taştan çıkıyordu. Rivayete gore, Demir Baba, Elini Taşa sokmuş, parmağının deldiği yerden su fışkırmış.

Yamacın yukarısında Bir hacet Taşı vardir, içi deliktir, ondan geçerlerdi. Taşlarda, Baba’nın av köpeğinin ayak Izleri Vardı. Türbenin önünde, Birkac kisinin Zor kaldıracağı ağırlıkta Bir taş Vardi ki, bunun Demir Baba’nın fındık kırma Taşı oldugu, söylenmekteydi.

Tekke, Razgrad’a iki saatlik mesafede, Kemaller kazasının Mumcular köyünün batısındaydı. Deliorman ‘ın göbeğinde, tabiatın çok güzel Bir köşesinde, yeşil orman İçinde, su kenarına kurulmuştu.

Civardaki orman, meşe, gürgen, Ihlamur, karaağaç, dişbudak, fındık, kızılcık Basta Olmak Üzere onun çeşit ağaçlarla kaplıydı. Tekkenin alt kısmında dere Vardi.

Derenin Iki tarafında Düz Bir saha uzanıyordu. Etraf ormanlıktı. Derenin kuzey tarafında, Misafirhane Vardi,mutfak buradaydı, getirilen adak Kurbanları burada kesilip, başta güreş Talebeleri Olmak Üzere fakirlere dağıtılırdı.
Osmanlılar Zamanında, Demir Baba Tekkesi’nin ziyaretçisi Hiç Eksik olmazdı.

Demir Baba türbesi

Tekkeyi-türbeyi Osmanlı’nın zamanında, Baba-i âlem diye ün Yapan Pehlivan İbram Paşa yenilemişti. İbram Paşa, Rusçuk’ta Görevli bulundugu sırada Tamir isini yapmıştı. Yöre Halkı, kendisine, Pehlivan Paşa, demekteydiler. Pelivan İbram Paşa, 1766 yilinda Bozok’ta, (Yozgat) doğmuş. Pehlivan, kahraman Bir Erkişi Olup kahramanlıkları uldu 1809’da vezirliğe kada yükseldi. Yiğitlikleri sebebiyle Evvela Kapıcıbaşı, sona Mir’i Miran (beylerbeyi) ettik. Usmanlı-Urus Savaşı’nda Büyük kahramanlıklar gösterdi. Rusçuk Valiliği sırasında, Demir Hasan Pehlivan Tekkesi’ni Tamir ettirmiştir. Pehlivan Paşa Baba Destanı’nda Deliorman’da yaptıgı anlatılmaktadır. “İsmail Pehlivan, destandan Bir Kısım”.

Bektaşi tamgaları
.
.
Buradaki tarih belgeleri farklı zamandaki inanç kültürlerinin Türk milletlerinde ve ayni coğrafyalardaki farklı yaşamlarını sergilemektedir..
Türklerin, Coğrafyalardaki tarihi; böyle karmaşık ve iç içe geçmiş bir görüntü sergilemektedir..
.
.


.

16. yüzyıl Osmanlı tılsımlı gömleği ve

ve Kırım Türkleri bağı.

Tılsım tamgaları

.

Masonik tamgalar ve sihir taşı;

Türklerde “yada” taşı; Türk ve Altay mitolojilerinde Simya Taşı. Cada (Cata, Sata, Caya, Zaya) Taşı da denir. Türk mitolojisinde yağmur yağdıran sihirli taş. Büyü Taşı.-http://tr.wikipedia.org/wiki/Yada_Taşı
Buğu Han bir düş daha görür. Düşünde, beyazlara bürünmüş,başında beyaz şerit, elinde “Yada Taşı” olan bir erkek gözükmüş-“Eğer bu taşı saklarsan dünyaın dört bucağında milletleri buyruğunun altınaalabilirsin.”
İran Kaynaklarına Göre Göç Destanı-http://web.itu.edu.tr/~yayla/turkmit.pdf

.

Dilek bağlamaları

.

DELİ ORMANLI EFSANEVİ GÜREŞÇİ

Koca Yusuf, Yusuf İsmail, Korkunç Türk (d. 1857, Şumnu, Bulgaristan – ö. 4 Temmuz 1898 Atlantik Okyanusu), Deliormanlı efsanevi Türk güreşçidir.
Mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılmaktadır.
.

1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD’de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir.
144 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı.
ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi.
.

Ölümü; ABD’den dönmek üzere 21 Mayıs 1898’de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin 4 Temmuz sabahı New York’un kuzeydoğusundaki Sable Adası’nın 60 mil açıklarında İngiltere bandıralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batması sonucu boğularak ölmüştür.
Kaza sonrasında filikalara binen diğer yolcularla birlikte kurtulmaya çalışan Koca Yusuf’un tutunduğu filikadaki diğer yolcular  kürek ve baltalarla ellerine vurduğu ellerini çekmeyeceğini anlaşılıncada filikadakiler tarafından baltayla bileklerinin kesildiği ve bu nedenle öldüğü bilinmektedir.

.

Koca Yusuf, 400 kg ağırlığındaki bu taşı 8 km uzaktan köyüne getirip, ağırlık kaldırma ve taşıma çalışmaları yaparak kendi gücünü oluşturmuş, bu taş köyünde saklanmaktadır..

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor