Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / genel / SSCB’nin dağılması. BDT’nin ortaya çıkması -1991

SSCB’nin dağılması. BDT’nin ortaya çıkması -1991

Ev / Genel / SSCB’nin dağılması. BDT’nin ortaya çıkması -1991

SSCB’nin dağılması. BDT’nin ortaya çıkması -1991

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarına kavuşan ülkelerin karşılaştıkları ekonomik sorunları ve Türkiye’nin bu coğrafyadaki yerini daha iyi anlayabilmemiz için, öncelikle Sovyet dönemi ekonomi politikalarının kısa bir analizinin yapılmasında fayda bulunmaktadır.

SSCB dönemi ekonomi politikaları, genel hatlarıyla dikey sanayileşme temeline dayanmıştır. Bu politikanın ana unsuru, üretim süreçlerinin dikey bir yapıda çeşitli bölgelere yayılması, üretim aşamalarının bir bölgede başlayıp bitmesine imkan tanınmaması, hammadde temininden, ara üretim safhalarına ve nihai üretime kadar tüm aşamaların farklı bölgelere dağıtılması suretiyle, Birliği oluşturan Cumhuriyetlerin bağımsız üretim kapasitelerinin en asgari düzeyde tutulması prensibine dayanmaktadır. Bu tarz sanayileşme politikası, 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasının ardından, yeni bağımsız ülkelerin karşılaştıkları ekonomik darboğazların ve serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yaşadıkları ciddi sıkıntıların temel nedeni olmuştur.

Sovyet dönemi ekonomik yapılanması uygulama açısından incelendiğinde, bu dönemde Özbekistan’da üretilen pamuğun % 96’sının işlenmek üzere Rusya, Ukrayna ve Belarus’a gönderildiğini, dünyanın üçüncü en büyük alüminyum fabrikasının Tacikistan’da kurulduğunu, ancak üretimin temel girdisi olan alüminyumun Ukrayna’dan getirildiğini görüyoruz.

Kısacası, Sovyetler dönemi ekonomik yapılanması, coğrafi ve etnik farklılıklar dikkate alınarak, planlı bir şekilde inşa edilmiştir. Amaç; dil, din, ırk, kültür ve tarih birliği olmayan toplumların iktisadi bağımlılık temelinde bir arada tutulmasıdır.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor