Takvimler milattır, her takvimin kullanılmaya başladığı önemli bir olay ve tarihi vardır.

.


MÖ 3000- GÜNEŞ KUTSAL BİGELİK takvimi; Birçok medeniyetler kullanmıştır, günümüzde kullanılmaktadır. Mısır takviminin en erken gelişimini şimdiki anlayışı spekülatif olmaya devam ediyor.
.
MÖ 2367- 12 HAYVANLI YILDIZ KUTSAL BİLGELİK Takvimi; Mısır medeniyeti kayıtlarında görülmüştür, Türk kökenli olduğu düşünülmektedir Asya’da ve Çin’de yaygın olarak kullanılmış. Bu takvimde her hayvan bir yılı gösterir. Örneğin; “Pars Yılı” gibi. Her yılın o hayvanın özelliklerine göre şekillendiğine inanılır. Örneğin Maymun yılında eğlence ve hilenin artacağı inanışı vardır. Çağ adı verilen (ÇAĞ: 12×5=60 yıl) şeklindeki dönemler halinde ilerler ve bu rakam ortalama insan ömrüdür.
.
MÖ 2000- AY KUTSAL BİLGELİK takvimi; Birçok medeniyetler kullanmıştır, günümüzde kullanılmaktadır. Sümerler muhtemelen ayın devrelerine dayalı bir takvimi kullanan ilk medeniyetti. Sümer-Babil ayları yeni Ay’ın göründüğü gün başlıyordu. Saray astronomları mevsim hataları bariz hale geldiğinde takvimde gerekli düzenlemeleri yapıyorlardı. MÖ 380 civarında ay takvimlerine sabit düzenlemeler getirildi. 7 artık ay, 19 yıllık periyotlarda yıllara ekleniyordu. Daha sonra Yunan astronomlar da Ay yılını Güneş yılına uyarlayan çeşitli düzenlemeler yaptılar. Roma cumhuriyet takvimi, muhtemelen Yunan Ay takvimini temel almıştı.[
.
MÖ 46- JÜLYEN-SAVAŞ takvimi; Jül Sezar (Latince: Gaıvs-Gayus•Ivlıvs-Yulius•Caesar-Kaysar, MÖ 12 Temmuz 100 – MÖ 15 Mart 44, Romalı askerî ve politik lider.)tarafından MÖ 46 yılında kabul edilen ve batı dünyasında 16. yüzyıla kadar kullanılan takvim.
.
639 HİCRİ-KUTSAL GÖÇ takvim; Hicretten 17 sene sonra toplanan bir meclis tarafından Ali’nin önerisiyle, Hicretin gerçekleştiği yıl 1 kabul edilerek oluşturulmuştur. Hicri Şemsi(güneş) takvim ve Hicri Kameri(ay) takvim olmak üzere ikiye ayrılır. Muharrem(haramın başlangıcı) Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir.
.
1079 CELALİ-HAYYAM-BİLGELİK takvimi, Güneş yılı esasına göre, Ömer Hayyam başkanlığındaki bir kurul düzenlemiş, Büyük Selçuklu Sultanı Celaliddevlet Melikşah’a sunmuştur. 1079 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 9 Ramazan 471 (Miladi 15 Mart 1079) yılına rastlayan Nevruz yılbaşı olarak, Hicret yılı da başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. Babür İmparatorluğu da bir dönem Celali Takvimi’ni kullanmıştır.
.
1582 GREGORYEN-KUTSAL SANAL DOĞUM- MİLADİ takvimi; Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregorius tarafından yaptırılan takvim. Tarihine yeterli kanıt bulunmadığından, Hz. İsanın doğumunun sanal Milat’ı tarih başlangıcı ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı “1 yıl” olarak kabul eder.
.
1840 RUMİ- HİCRİ-KUTSAL GÖÇ takvim; Hicret’i (Gregoryan 622) başlangıç kabul eden güneş yılı esasına dayalı bir takvim. Dünya’nın Güneş etrafında dolanımını esas alan Şemsî Takvim düzeninde, 13 Mart 1840’ta uygulanmaya başladı.
Tanzimat Dönemi’ne kadar Osmanlı Devleti’nde Hicrî takvim her sahada resmi takvim olarak kullanılıyordu. Yılbaşı 1 Muharrem’di. Tanzimat Dönemi’nde, 13 Mart 1840 Miladi tarihi, 1 Mart 1256 Cuma günü olarak Rumi takvimin yılbaşı kabul edildi. Bu tarihten sonra çift takvim uygulaması başladı, aynı anda hem Hicri takvim hem de Rumi takvim 1870 miladi yılına kadar birlikte uygulandı.
.
.
Bizans takvimine göre önemli tarihler
A.M. 1 (MÖ 5509) – Dünyanın yaratılışı.
A.M. 4755 (MÖ 753) – Roma’nın kuruluşu.
A.M. 4841 (MÖ 667) – Byzantion kuruldu.
A.M. 5464 (MÖ 44) – Julius Sezar Roma Cumhuriyeti diktatörü oldu.
A.M. 5481 (MÖ 4) – Augustus Roma İmparatorluğunun ilk imparatoru oldu.
A.M. 5504 (MÖ 4) – İsa Nasıra’da doğdu.
A.M. 5538 (MS 30) – İsa’nın çarmıha gerilmesi ve dirilişi.
A.M. 5838 (MS 330) – Constantinople – Konstantinoupolis Roma İmparatorluğu’nun yeni başkenti oldu.
A.M. 5888 (MS 380) – Hristiyanlık I. Theodosius kararıyla Roma İmparatorluğu’nun resmi dini oldu
A.M. 5903 (MS 395) – I. Theodosius’un ölümü, Roma İmparatorluğu Doğu Roma İmp. ve Batı Roma İmp. olarak bölünmüştür.
A.M. 5984 (MS 476) – Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı.
A.M. 6118 (MS 610) – Yunanca MS 600 civarında, hükümete de hakim olduktan sonra, Doğu Roma İmparatorluğunun resmi dili olan Latince çıkarılarak Yunanca resmi dil ilan edildi; Konstantinopolis “Bizans” tanıtıldı; Bu isim nihayet tarihçiler ve haritacı arasında egemen oldu. Bizans döneminin başlamasının geleneksel tarihi MS 600 olarak kabul edilmiştir. Bu yıl aynı zamanda Cebrail melek tarafından Muhammed’e gelen ilk vahyin yılı olmuştur.
A.M. 6388 (MS 880) – Bu yıl eskatoloji yılı olarak adlandırılmıştı çünkü Enkarnasyon’da 888 yıl olmuştu.
A.M. 6496 (MS 988) – Bizans takvimi II. Basileios tarafından Rus takvimine dönüştürülerek Ruslar Bizans takvimini benimsediler.
A.M. 6500 (MS 992) – Eskatolojik tahminlere göre meydana gelmesi beklenen son A.M. 6500 yılında yani 7. binyılın ortalarında gelmesi bekleniyordu.
.
.

.
.

Hakkında Türk Bilimi