Tang ordusunda Türkler ve Kul Tigin – Tang’ın Batı Göktürk Kağanlığı’nı ele geçirmesi 657

 

Tang Hanedanı’nın ordusunun önemli bir bölümü, Çin kaynaklarında “Tujue” olarak adlandırılan Türk savaşçılardan oluşmuştur. Kuzey Çin’deki Tang elitleri Türk kültürüne aşinadır.
Bu durum, Türk savaşçılarının Tang ordusuna katkı sağlamasında önemli bir etmendir. Tang İmparatoru Li Shimin, “Kutsal Kağan” unvanını benimsemiş ve devletini kozmopolit bir kültürün üzerine inşa etmiştir. Li, düzenli olarak askeri kadrolar ihdas etmiş ve Türk kökenlilerin ordu içerisinde istihdam edilmesini desteklemiştir.

Türklerin, bozkırlardaki deneyimi Tang İmparatorluğu’nun batı ve kuzey yönünde ilerlemesine katkı sağlamıştır.
Türk Aşina ailesinden olan general Aşina Esen, Tang ordusunun düzenlediği Karaşehir ve Kuçar seferine katılmıştır.
Melez Türk general An Luşan, Tang Hanedanlığı’nın zayıflamasına yol açan An Şi Ayaklanması’nı başlatmıştır.
Çin’e tabi Türk askerleri, Orta Asya’daki Çin garnizonlarına yerleştirilmiştir. Bu durum, coğrafyadaki Türkçenin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Li Chengqian Türk geleneklerini coşkuyla benimsedi ve Çinli tarihçi Sima Guang şunları kaydetti:
“Li Chengqian, Türkçeyi ve onların giyim tarzını taklit etmeyi tercih etti.
Geldikleri arasından Türkçe yüz hatları olanları seçti ve onları beşli gruplar halinde gruplandırmış; onlara saçlarını kıvırmış, koyun derisi giydirmiş ve koyun gütmüş, beş kurdun baş sancağı ve çadırlarını yapmış, yurtlar kurmuştu.
Veliaht burada ikamet etti; koyunları toplayıp pişirdi ve sonra bel bıçağını çıkararak eti kesip herkesin yemesine izin veriyordu.”

EY TÜRK MİLLETİ; ÖĞÜDÜNÜ TAŞA YAZAN KUL TİGİNİ DİNLEYİN
Kül Tigin Yazıtı’nda şu ifadeler geçmektedir:
Beyleri, boyları düzensiz olduğu için ve Çin boyları aldatıcı ve kandırıcı olduğu için, kardeşi ağabeye düşürdüğü için, beyle boyları çekiştirdiği için, Türk boyları, kendi ülkesini elinden çıkarmış.
Kağan ilan ettiği kağanını yitirivermiş.
Çin boylarına, beylik er oğlanı kul olmuş, hatunluk kız evladı odalık olmuş.
Türk beyleri Türkçe adlarını attı.
Çinli beylercesine Çin adını tutarak, Çin kağanına bağlanmış.
Elli yıl Çin için çalışmışlar. Doğu’da, gün doğusunda Bökli Kağana değin asker sevk etmiş.
Batı’da Demirkapı’ya değin asker gönderivermiş.
Çin kağanının ülkesi ve töresi için savaşmış.
Türk boyları şöyle demiş: “Ülkeye sahip boylar idim. Ülkem şimdi hani? Kim için fetih yapıyorum ben?” “Kağanlı boylarım vardı.
Kağanım hani? Hangi kağan için çalışıyorum ben.” der imiş.
Böyle deyip Çin kağanına düşman olmuş.
Kul Tigin Yazıtı, Doğu: 110-113

İkinci Türk İmparatorluğu’nun seçkinlerini anmak için yapılan yazıtlar, bir kağan ile hükümdarın tebaası arasındaki sadakatin önemini vurguluyor. Tang’ın yanında yer alan Türkler kınanır ve Türk aşiretlerinin bölünmüşlüğü, kağan otoritesine saygı gösterilmemesinden sorumlu tutulur.

Çin’de birçok Türk kökenli hükümdarların yönettiği devletler kurulmuştur.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tang_ordusunda_Türkler

Çin’deki krallıkların çoğu Türk soylu ailelerin yönetimi altındaydı.
Çin seddinin Türklerden korunmak için yapıldığını yazan tarih, gerçekleri ne kadar yansıtıyor…

Türk generaller, hanedanın topraklarını Orta Asya’ya kadar genişleten Tang Hanedanlığı savaşlarının çoğuna liderlik etti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Turks_in_the_Tang_military

Günümüz Çin toprakları birçok dönemde Türk imparatorlar ile yönetilmiştir.
Tarihin birçok sayfasında benzer olaylar görülmektedir.
Devlet kuran köle Türkler, bunlardan en bilinenleri İslamiyet tarihinde 6 devlet yönetimi kuran Kölemen (Memalik-Memlük) Türklerdir

Hıristiyan devletlerde savaşan paralı asker Türkler, Türkopoller Tang hanedanlığındaki Türk askerler gibi Türklerle savaşmışlardır.
.

Düşmanın paralı Türk askerleri – Türkoploller

Düşmanın paralı Türk askerleri – Türkoploller

.

MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)

MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)

.

ÇİN SEDDİ (M.Ö.403 M.Ö.221),

ÇİN SEDDİ (M.Ö.403 M.Ö.221),

.

Türkmensahra Turan Tuvarı- tanınmayan tarih Yığın-Kopet dağı

Türkmensahra Turan Tuvarı- tanınmayan tarih Yığın-Kopet dağı

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi