Tangra yerleşim yeri ve Süleyman Tahtı Tapınağı; İran – Türkmensahra

.


İran Türkmensahra bölgesinde Tangra yerleşim yerinde halkın eski bilgilerinde Süleyman Tahtı olarak geçen bir inanç merkezi bulunmaktadır, piramit şeklinde taşlar ile örülmüş bu antik inanç merkezi günümüzde kısmen yıkılmış ve ağaçlar ile kaplı olan şekli tam olarak gözlemlenememektedir.


.
Türkmensahra İran’ın Türkmen-Türk bölgesidir, bu bölgede Türklerin antik yaşamlarına ait çok fazla belge bulunmaktadır.


.

İran’da, geçmişten kalan muhteşem ve dikkat çekici antikaların yapımı, büyüklükleri ve muhteşem yapım teknikleri nedeniyle Süleyman’a veya İskender’e atfedilir.
Süleyman Peygamber’e atfedilen işler, manevi ve ritüel bir uygulamaya sahiptir ve İskender’in eserleriyle bilinen şey maddi ve dünyadır.
Bu özelliği ile Tahtı Süleyman bir ibadet-tapınma ve yönetim alanıdır.
.

Taht-ı-Süleyman Tangrah Kalesi, Gülistan eyaletindeki mimari tarzına uymayan en önemli tarihi-kültürel anıtlardan biridir.
Kalenin mimarisinde önemli olan kalenin mimari formudur, kalenin ana yapı malzemeleri olarak büyük ve hacimli ağır taşlar kullanılmıştır. Bu taşlar dikdörtgen küpler veya kare küpler şeklinde oyulup, arasına harç koyulmamış taşlar oturtulmuştur. İran’da hiçbir yerde bu özelliği görmüyorsunuz.


Taht-ı-Süleyman Kalesi bir hendek, bir türbe ve İslami dönem mimarisi yapı kalıntılarından ve en önemlisi en dış çiti daha büyük olan üç taş çitten oluşur, biraz genişlik ve derinlikler vardır, hendekler biraz daha geniş ve derin görünür, mevcut hendeğin maksimum genişliği yaklaşık 3 metredir, derinliği 2 ila 3 metre arasında değişir. Bu hendek dini ve dini olmayan binaları çevrelemektedir.
Yapı piramit şeklinde yapılmıştır, ilk çit ovanın üzerine, ikinci çit ise ilk çitten biraz içeri (yaklaşık 3 metre) ve içeride, üçüncü çit ise ikinci çitin içinde küçük bir çit bulunan ikinci çit gibi yapılmıştır. Her bir çitin çit şimdi kirle dolu.

Yararlanılan kaynak: http://hesarnavi121.blogfa.com/post/52

.

Benzer yazılar:

.
Bulgaristan, Han Asparuh dönemi inanç dağı,Tanrı-Tengri-Tangra Dağı (640)
Ön Bulgarların eski Türk tanrısı Tengri için kullandıkları isimdir. Eski Türk halklarının Orta Asya’da yaptıkları gibi yüksek dağlara Tengri’nin adını verip onları kutsal sayma geleneğini Ön Bulgarlar Avrupa’da da devam ettirmişlerdir.

Bulgaristan, Han Asparuh dönemi inanç dağı,Tanrı-Tengri-Tangra Dağı (640)


.
“Tangra” Bulgarların en büyük tanrılarına verdiği addı. Tangra, eski Türk tanrısı Tengrinin Ön bulgarlardaki adıdır. Neredeyse bulunan her yazılı taşta adı geçmektedir.
Bulgarlardan kalan yazıtlardaki Tangra/Tengri runik harflerle   şeklinde yazılmıştır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Ön_Bulgarlar

.

TUNİKA (TUNİCA) PİRAMİTLERİ , Kuzey Amerika- Asya bağı

Bu piramitler Süleyman tahtına benzemektedir, bu piramit yapılar bölgede yöneticilerin kutsal yönetim alanı olup öldüklerinde altına gömüldükleri yerlerdir.

 

TUNİKA (TUNİCA) PİRAMİTLERİ , Kuzey Amerika- Asya bağı

Hakkında Türk Bilimi