Tanrı Dağları’nın batısında tanrının kutsal dağı Süleyman Dağı, Kırgızistan – Oş

Süleyman Dağı (Taht-ı Süleyman, Süleyman Kayası veya Süleyman Tahtı olarak da bilinir), tamamen Kırgızistan’da bulunan tek Dünya Mirası alanıdır (İpek Yolu: Çangan-Tanrı Dağları Rotası’nı Çin ve Kazakistan’la, Batı Tanrı Dağları’nı Kazakistan’la paylaşır). Oş şehrinde bulunur ve bir zamanlar Müslüman ve Müslüman öncesi hacılar için önemli bir yerdi. Kayalılar, Fergana Vadisi’ni çevreleyen ovaların ortasında aniden yükselmekte ve turistler için popüler bir yerdir.


.
Hala yerel Müslümanlar için ziyaret edilen kutsal bir yerdir , 1510’da Babur tarafından yaptırılan küçük bir caminin bulunduğu yere çıkan merdivenler bulunmaktadır.


.

.

Hakkında Türk Bilimi