TANRI GÖRÜNMEZ İSE KUDRETLİDİR

İnançlar kültüründe tanrılar vardır.. bu tanrılar görünmezler, elçileri görünür..
İnsanlar görünmeyen tanrıların görünmeyen güçlerinden güç alırlar.. güçlenirler…. korunurlar.
Fizikteki görünmeyen güç “manyetik güçtür” .. fakat tanrılar manyetik güç olarak kabul edilmezler..

Eğer tanrılar görünse idi ne olurdu….
İstekler doğrudan iletilirdi… yerine gelmediğinde şikayetçi olunurdu.. şikayetler kabul edilmediğinde… tanrıya küsülürdü….

İyi ki görünmeyen güçlü kuvvetli tanrımız var…

Sahi günümüz dünyasında görünmeyen tanrısal güç …
Dünyamızda dünyayı yönetmek için talip olan tanrı gücünde bir yönetim var… mı…
Var gibi görünüyor..

Tarihte 700 karısı ayrıca 300 cariyesi olan peygamberden söz edilir, Cengiz hanın en büyük soy olduğu söylenir, bu tarih sayfaları bize bütün nesillerin atası olma isteği ve gücünü gösterir.
Çok güçlü olup birden yok olan çok büyük güce sahip medeniyetlerden Mısır… önemli bir gizemli tarihtir..
Mısır nasıl dağıldı, o azametli güç nerede..
Yoksa…
Saklanıyor mu..

Günümüzde Karun gibi zengin, Mason gibi gizli örgütlerin görünmeyen en büyük başı..
Tanrı makamının talibi…
Olabilir mi…
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi