Tarım, Saban ve Nebat

.
İnsanlık medeniyetinin en büyük göstergesi tarımdır, tarım insanların beslenme, giyinme ve barınma ihtiyaçları için gereklidir.
.


.
Tarım yapılması üç temel varlık ile mümkündür, iklim, toprak ve insan.
İnsanlar tarım yapmak için birçok alet kullanmışlardır, tarım aletleri medeniyetlerin sosyal gelişimleri ile çeşitlenmiştir.
İnsanların tarımda kullanılan en önemli varlık çeki hayvanlarıdır bu hayvanın en güçlüsü ve uysalı öküzdür.
Oğuz Türkleri tarım insanlarıdır, ve “tamgaları öküzdür”.
.
Asya’nın dağlar ile çevrilmiş kapalı tarım nehri havzası vardır, “Tarım nehri havzası dünya tarım tarihinin bilinen en önemli yaşam yeridir”.


.
Nebatia Yemenin Araplar tarafından verilen ismidir, Nebatia nebat-tarım ülkesi demektir, Yemen antik tarihi tarım medeniyeti olarak bilinir, Yemen’de antik dönemde çok önemli tarım çalışmaları yapılmıştır.
.
Saban- Sabancılar
Saban tarım toprağı işleme aletidir, sabancı da bu aleti yapan ve işletendir.
.
.

Antik Yemen tarımı, Kıpti dili ve dil bilimci Vahşiye – (1000)

Antik Yemen tarımı, Kıpti dili ve dil bilimci Vahşiye – (1000)

.

Tarım coğrafyasında değişen coğrafya etkisi

Tarım coğrafyasında değişen coğrafya etkisi

.

Üç tarım coğrafyası; Seyhun – Seyhan – Seyan

Üç tarım coğrafyası; Seyhun – Seyhan – Seyan

.

.

Hakkında Türk Bilimi