TARKİ DAĞI VE KAFKASYA DAĞİSTAN’DA ÇOK ESKİ BİR TÜRK TARİHİ

Tarki-tau (Tarki-dağı) Tarki’nin yeni ismi Mahaçkale eteklerinde çok eski bir Türk iskân şehridir.

Tarki; Targu, Terki,Terke ve Tarku olarak ta söylenmiştir.
24 Ekim 1857’de Petrovsk şehrine dönüştürülmüştür.
1917-1919 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti döneminde şehrin adı Dağıstanlılar ve Kuzey Kafkasya halkları tarafından Şamilkale olarak değiştirilmiştir.
.
Hazar Türk Kağanlığı’nın 7. Yüzyıldaki başkenti Semender’den sonra bölgeyi Kumuk Türk Şamhallığı yönetmiş ve Tarki şehrini başkent olarak kullanmışlardır.
.
Tarki dağı çok eski bir Türk yerleşim alanıdır, tarihler içersinde birçok savaşlara sahne olmuştur, bölge günümüzde de Türk boyları tarafından kullanılmaktadır.
Dağistan; Dağ Türklerinin coğrafyasıdır, burada birçok etnik antik toplum hala kendi dil ve kültürlerini yaşatmaktadır.
Günümüzde MAHAÇKALE olarak yerleşim yeri ismi kullanılmaktadır.
.


.

DAĞ TÜRKLERİ VE DEHİSTAN-DAĞİSTAN; TÜRKMENİSTAN

DAĞ TÜRKLERİ VE DEHİSTAN-DAĞİSTAN; TÜRKMENİSTAN

.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi